27. juni 2023
Konkurranser
Link vinner psykiatriprosjekt i Viborg

Link arkitektur vinner konkurranse om nytt psykiatribygg i Viborg, Danmark. Vinnerteamet inneholder også SLA og Rambøll.

Det nye psykiatribygget i Viborg skal tegnes av Link arkitektur. Her illustrasjon av park utenfor bygget. 

Foto: Kumulus Agency/LINK Arkitektur

Over 15.900 kvadratmeter skal Region Midtjylland i Danmark bygge et nytt psykiatribygg. Nå er det klart at Link Arkitektur, SLA og Rambøll vinner konkurransen om prosjektet, som har som ambisjon om å utforme det mest optimale miljøet for behandling av psykiske lidelser.

«Som arkitekt i konsulentteamet har Link valgt å tegne et helhetlig bygg, som er tilpasset den unike beliggenheten i Viborg og som naturlig føyer seg inn i by og landskap. Forslaget har fokus på god orientering, dagslys og trygge, vakre omgivelser for både pasienter og ansatte», heter det i en pressemelding.

– Juryen har blant annet lagt vekt på at vinnerforslaget understøtter hverdagen på en psykiatrisk avdeling, hvor godt tilrettelagte pasientområder, mulighet for effektive arbeidsprosesser og sikkerhet er vesentlig. Det har også spilt en rolle at sengeavdelingene møter både pasientenes behov for privatliv og for samvær med andre, og at omgivelsene på Søndersø er fint integrert i konstruksjonen, sier sykehusdirektør for psykiatri, Tina Ebler.

Den arkitektoniske hovedideen består av bygningselementer i en grønn park, som skalerer ned mot innsjøen i pakt med landskapets naturlige utforming. Utsikten til vannet er prioritert fra flest mulig rom. Ved å plassere bygningene i terrenget muliggjøres direkte utgang fra omsorgsavdelingene til store grønne lukkede gårdsrom. Beliggenheten nær byen tilfører liv og røre rundt byggene. Byggene er derfor utformet for å både skape avstand til trafikken og for å bruke og gi en grønn parkvei tilbake til byen. Beliggenhet, landskap, utsikt og funksjon påvirker hverandre positivt og danner et helhetlig bygg.

Av Redaksjonen