01. desember 2022
Konkurranser
Mad vant i Drammen

Kontoret skal gjøre den gamle Osram-tomten til Drammens «grønne visittkort».

Mad arkitekters forslag til utbygging på Osram-tomten i Drammen. Illustrasjon.

Mads vinnerforslag kombinerer transformasjon av den gamle fabrikken med nybygg mot E18.

Foto: Mad arkitekter

Mad arkitekter er kåret til vinner av konkurransen om videreutvikling av Osram-tomten i Drammen. Osram-bygget, den tidligere lyspærefabrikken, ligger som et landemerke langs E18 og utbygger AG Eiendomsinvest har som ambisjon at tomten skal bli «Drammens grønne visittkort».

– Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på og videreutvikle de byggene som allerede er bygget, sier Georg Reitan, arkitekt og prosjektleder hos Mad arkitekter.

Mads konsept tar vare på eksisterende bygg og transformerer dem, i kombinasjon med en rekke med nybygg i varierende høyde mot motorveien.

– Ved å transformere og tilbakeføre byggene beholder området tidsdybden også i en fremtidig utvikling. De nye byggene er formet slik at siktlinjene til «lyspæren» på toppen av Osram-bygget opprettholdes, sier Kyrre Sundal, arkitekt og partner i Mad arkitekter.

Området rundt Brakerøya stasjon gjennomgår en større transformasjon. Nye Drammen sykehus, på den andre siden av toglinjen, skal stå klart i 2025. Konkurransen ble bedømt av en jury bestående av to medlemmer oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og lokale utviklere.

Av Redaksjonen