10. juni 2024
Miljø
Miljøpris til Vestre

Breeam-prisen 2024: Grønn byggallianse kårer fabrikken The Plus til «Årets nybygg». 

Interiør i treverk, smale vertikale vinduer dekker veggen og man kan se skogen utenfor. Foto.

Vestre møbelfabrikk bor i skogen. At de ikke har fjerne mer natur enn de «måtte» er en av årsakene til at de nå vinner Breeam-prisen 2024. 

Foto: Einar Aslaksen

Den nye Breeam-prisen deles ut av Grønn Byggallianse og skal hedre eiendomsutviklere og byggeiere som bruker deres sertifiseringsstandarder for å reduserer klima- og naturavtrykket. Nå er vinnerne kåret. The Plus, Vestres møbelfabrikk på Magnor, vant i kategorien «Årets nybygg».

I juryens begrunnelse heter det at The Plus har svært lave utslipp av CO2, klok bruk av lokale materialer og minimal naturpåvirkning rundt bygget. Det pekes også på sosial bærekraft og at bedriften har «nytenkende tiltak for ansatte og tilrettelegging for besøk». 

– The Plus har satt en ny standard for industribygg og har blitt en attraksjon i bransjen og nærområdet, konkluderte juryleder Viel Sørensen. 

– Dette er en enorm anerkjennelse for alle som jobber i Vestre og for alle samarbeidspartnerne våre, som har vært med på å gjøre The Plus mulig. I arbeidet med The Plus er det veldig mange som har strukket seg ekstremt langt for å få til ting som ikke har eksistert før. En av verdiene våre i Vestre er «litt galskap». Dette har vært komplett galskap, som forhåpentligvis er med på å inspirere andre, sier Bjørn Fjellstad, konsernsjef i Vestre. 

Bergen rådhus vant Breeam-prisen i kategorien «rehabilitering». 

– Dette var litt overraskende, men desto mer gledelig! Hadde vi ikke gjort noe hadde Bergen rådhus vært rivningsklar i 2022. Breeam har vært en stor hjelp, både som veiledning for prosessen i prosjektet og som tydelig indikator på om vi var riktig spor underveis. Vi er kjempestolte over det vi har fått til i Bergen kommune med rehabilitering av rådhuset, fortalte prosjektleder i Bergen kommune, Arvid Jacobsen, i sin takketale.

Entra fikk årets hederspris.

– Entra har jobbet mye og lenge med Breeam, og alle våre byggeprosjekter blir Breeam-sertifisert. Totalt har vi snart 50 miljøsertifiserte bygg, som utgjør omtrent halvparten av porteføljen vår. Vi har med andre ord en ganske stor andel grønn portefølje i dag, takket være Breeam-sertifisering, sa Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra, fra scenen.

Av Torbjørn Tumyr Nilsen