13. juni 2024
Miljø
Nytt verktøy kan redusere utslipp fra boligprosjekter med 10 prosent

Gjennom Parallellos parametriske teknologi kan arkitekter og utbyggere snart ta presise klimavalg i tidligfase.

Parallelo, Rodeo arkitekter, NTNU og Sintef går sammen om å hjelpe arkitekter og utbyggere med å ta mer bærekraftige valg i tidligfase. 

Foto: Privat

Et nytt samarbeid mellom Rodeo arkitekter, NTNU, Parallelo og Sintef skal hjelpe arkitekter og utbyggere å ta mer bærekraftige valg i tidligfase. Målet er å redusere utslipp fra boligprosjekter med 10%.

«GreenSpace» heter det parametriske redskapet aktørene har utviklet sammen, som skal kunne beregne CO2-utslipp ved ulike volumstrukturer, bæresystemer, materialer og programmatiske hensyn. Håpet er at miljøkonsekvensene blir synlige størrelser på linje med økonomiske faktorer i prosjektets tidligste faser – og at beregningene får være med å forme prosjektets utforming på en helhetlig måte.

– Valgene i tidligfase er de som har størst påvirkning på sluttresultatet. Samtidig er dette fasen hvor vi har minst innsikt. Å lukke kunnskapsgapet vil gi store gevinster. Miljøkonsekvensene integreres som en del av beslutningsprosessen der det betyr mest, sier Corina Roeder, senior prosjektleder i Rodeo arkitekter i pressemeldingen.

Forskningen som foreligger har vist at klimatiltak anses mest som en hygienefaktor blant boligkjøpere. Sentralt blir det derfor for NTNU å undersøke om mer klimabevissthet kan utløse høyere betalingsvilje.

– I dette prosjektet får vi vektet klimavalg opp mot andre viktige kriterier ved kjøp av ny bolig, som leilighetens størrelse og beliggenhet. Dette vil gi helt ny kunnskap som arkitekter og boligutviklere vil nyte godt av i utviklingen av boliger, sier Jon Martin Denstadli i NTNU Handelshøyskolen i pressemeldingen.

Av Redaksjonen