19. mars 2024
Miljø
Statsbygg satser fornybart

Årets bærekraftsrapport viser hvordan Statsbygg vil dekke 35 prosent av energibehovet i nybygg med fornybar energi.

Teater og skole i Kautokeino

Energibrønner og varmepumper vil dekke 90 prosent av oppvarmingsbehovet til det samlokaliserte teatret og skolen i Kautokeino, forteller Statsbygg i sin bærekraftsrapport for 2023.

Foto: Statsbygg

– Energi er en knapp ressurs. Ved å satse på fornybare kilder som solceller, energibrønner, sjøvannsanlegg og varmepumper kan vi høste store gevinster i prosjektene våre, sier bærekraftsdirektør Anders Fylling i Statsbygg i en pressemelding.

For andre året på rad har Statsbygg laget en egen bærekraftsrapport, som du kan lese her.

Årets utgave tar blant annet for seg Statsbyggs tolv største nybyggprosjekter. Når disse prosjektene står ferdige vil 35,3 prosent av energibehovet deres dekkes av fornybar energi som produseres lokalt på eiendommene, heter det.

– Ved det nye Vikingtidsmuseet vil et sjøenergianlegg sørge for oppvarming og kjøling. Energibrønner og varmepumper vil stå for nesten all oppvarmingen av det nye teatret og skolen i Kautokeino. Drammen tinghus er en av tolv eiendommer som har fått eller skal få solcelleanlegg. Bevisst satsing gir konkrete resultater, sier Fylling.

Bærekraft er sentralt i alt Statsbygg gjør og satser på, skriver de i pressemeldingen. Det gjenspeiles i den nye rapporten, der Statsbyggs bærekraftsarbeid er fordelt på tre områder: Klima og miljø, Sosiale forhold og Styring og økonomi.

Av Redaksjonen