25. april 2024
Organisasjon
Nytt forbundsstyre i AFAG

Arkitektenes fagforbunds nye styreleder heter Silje Andrea Sæverud.

Bent Aaby (t.v.) har vært styreleder i AFAG siden 2009. Nå overlater han roret til Silje Andrea Sæverud.

Fredag den 19. april avholdt Arkitektenes fagforbund sitt 22. ordinære landsmøte i Bergen. Landsmøte er forbundets høyeste organ og avholdes hvert tredje år. I tillegg til å behandle budsjett, handlingsprogram og vedtektsendringer, stemte delegatene fram et nytt forbundsstyret og med det en ny styreleder.

Nyvalgt styreleder er Silje Andrea Sæverud.

Sæverud er ansatt i Akershus fylkeskommune og har vært styremedlem i AFAG siden 2021. Hun tar over etter Bent Aaby som har vært styreleder i AFAG sitt forbundsstyre helt siden 2009.

Forbundsstyret i AFAG i perioden 2024 til 2027 består for utenom Silje Andrea Sæverud  av:

– Tord Magne Brudvik, nestleder
– Ine Abelsnes Stokka, styremedlem
– Kristian Tanum, styremedlem
– Børge Raknes, styremedlem
– Isaak Elias Skjeseth Bashevkin, første varamedlem
– Ragnhild Lien Olen, andre varamedlem
– Maria Årthun, tredje varamedlem

I tillegg sitter Maria Prestbøen som ordinært styremedlem med Ayda Fard som vara. Studentmedlemmene i styret velges ikke på landsmøtet, studentene velger selv sine styrerepresentanter.

Av Redaksjonen