05. februar 2024
Politikk
Dobler satsingen på boliger

Regjeringen vil mer enn doble tilskuddet til boligtiltak i distriktene.

Erling Sande. Foto.

Erling Sande, kommunal- og distriktsminister (Sp), åpner pengesekken for økt boligbygging i distriktene.

Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet

– Mangel på tilgjengelige boliger i markedet gjør det vanskelig å tiltrekke seg nye innbyggere, og næringslivet kan slite med å skaffe arbeidskraft. Derfor er det viktig å få bygd flere boliger i mange distriktskommuner, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

Mens høye priser har vært hovedproblemet i byene, har distriktene slitt med lav boligbygging og liten omsetning av boliger, skriver departementet.

I 2023 innførte regjeringen en ny tilskuddsordning for boligtiltak i distriktene, og Husbanken mottok 40 søknader. 14 av dem ble valgt ut og fikk til sammen 8,5 millioner kroner.

– Nå mer enn dobler vi dette tilskuddet, og setter i 2024 av minst 21 millioner kroner til boligtiltak i distriktene, sier Sande i meldingen.

Tilskuddet skal også sørge for at kommunene kan prøve ut nye boligkonsept, virkemidler og samarbeidsformer. Tilskuddet skal også bidra til å skaffe flere egnede boliger som gjør at eldre kan bo trygt hjemme lenger.

– Det er helt nødvendig å prøve ut nye tilnærminger for å få mer bygging og større variasjon i boligmassen i distriktene. Skal vi nå målet om befolkningsvekst i distrikts-Norge må vi få bygd flere boliger i hele Norge, sier Sande.

Husbanken har nå lyst ut tilskuddet, med søknadsfrist 1. april. Et av kriteriene for å søke er at kommunen er i sentralitetsklasse 5 eller 6, det vil si at de blant de mindre sentrale kommunene i landet.

Av Redaksjonen