14. juni 2023
Politikk
To millioner til alternative boformer

Byrådet i Oslos satsing på alternative boformer har gitt få konkrete resultater. Nå bevilger de to millioner til utlysning for å fremme nye måter å leve sammen på.

Portrett av Arild Hermstad (MDG), byråd for byutvikling

Arild Hermstad (MDG), Byråd for byutvikling, forklarer hvorfor han mener det er viktig for en kommune som Oslo å satse på alternative boformer. 

Foto: Sturlason

Det er blant annet ensomhet og folkehelse som står i sentrum når Byrådet i Oslo utlyser midler til en ny tilskuddsordning for alternative boformer. Det er ikke-kommersielle aktører som kan søke om midlene.

– Ensomhet er et stort folkehelseproblem og i Oslo har vi mange som bor alene, samtidig som befolkningen stadig blir eldre og flere rapporterer om ensomhet. At vi finner flere måter å bo sammen på vil bli viktig i årene fremover, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG), i en pressemelding.

Alternative boformer handler om flere, ulike måter å bygge og bo på. Det kan dreie seg om å bo på mer sosiale måter, hvor du og naboen deler og samhandler mer enn det som er vanlig i dag. Variasjon, fellesløsninger, kollektiver og bofelleskap regnes også inn i det alternative, sammen med andre måter å etablere boliger på, for eksempel gjennom selvbygging og byøkologiske prosjekter.

- Vi vet en del, men ønsker flere eksempler på det vi omtaler som alternative boformer her i Oslo. Meningen er at pengene skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag, både om hva som finnes, hva som er utfordringene og hvordan vi kan legge bedre til rette for nye løsninger, sier Hermstad.

Av Redaksjonen