01. mars 2023
Priser
Ønsker nominasjoner til OAF-pris

Innen 31. mars kan man nominere prosjekter til OAFs arkitekturpris 2023.

Pressens hus i Oslo, tegnet av Kima arkitektur og Atelier Oslo.

Vinner av OAFs Arkitekturpris 2022, Pressens hus, tegnet av Atelier Oslo og Kima arkitektur.

Foto: Niklas Hart

For tiende gang skal Oslo arkitektforenings arkitekturpris deles ut, og nå kan du nominere prosjekter til prisen. Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet.

Nominasjonsfristen er 31. mars 2023. Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Nominasjoner skal ledsages av en kortfattet begrunnelse på inntil 1 skriftlig A4 side, samt illustrasjoner og/eller relevante henvisninger.

Oslo arkitektforenings arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekter realisert i Oslo og Akershus, herunder også publikasjoner og utstillinger. 

Av Redaksjonen