18. august 2023
Priser
Oslo miljøpris til Resirquel

Ombruksselskapet Resirquel mottar prisen for Årets grønne selskap av Oslo kommune.

Foto av Resirquel og Siren Stav

Resirquel mottar miljøprisen av Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Foto: Jan Khür

Oslo kommune deler hvert år ut sin miljøpris til innbyggere, selskaper og organisasjoner som gjør en ekstraordinær innsats for miljøet i Oslo, og som går foran som gode eksempler for andre.

Prisen for Årets grønne selskap går til rådgiverbedriften Resirqel, som over lang tid satt ombruk på agendaen i bygg- og anleggsbransjen. Resirquel er blant annet med på prosjektet Sirkulær ressurssentral på Økern, som er en 4500 kvadratmeter stor markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer på Økern.

– Resirqel har i mange år har vært en pioner og pådriver for økt ombruk i bygg- og anleggsbransjen. Byggsektoren har et betydelig klimafotavtrykk og det er et stort potensial for mye mer ombruk av brukte materialer. Resirqel har fått til å utvikle nye løsninger for ombruk i industriell skala i godt samarbeid med andre aktører. De gjør en viktig jobb for å få fart på den grønne omstillingen i byggebransjen i Oslo og Norge", sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på kommunens hjemmesider.

Av Redaksjonen