20. februar 2024
Priser
Søker nominasjoner til OAFs arkitekturpris

Innen 31. mars kan du nominere prosjekter til OAF-prisen.

Fjorårets OAF-prisvinner, Mopos tilbygg og anneks i Bergslia.

Foto: Einar Aslaksen

I år er det 10 år siden Oslo arkitektforenings arkitekturpris ble delt ut for første gang. Innen 31. mars kan hvem som helst nominere prosjekter til årets pris, og alle prosjekter som har bidratt til å fremme betydningen av god arkitektur, byutvikling og faglige rammebetingelser i Oslo og Akershus er ønsket.

Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekter realisert i Oslo og Akershus – herunder også publikasjoner og utstillinger.

Ved bedømmelse skal arkitekturfaglig betydning vektlegges sammen med ett eller flere av følgende kriterier: arkitektonisk kvalitet, kontekstualitet, originalitet, miljø- og samfunnsmessig relevans. 

Nominasjonsfristen er 31. mars 2024. Mer informasjon her.

Av Redaksjonen