15. november 2023
Priser
Stålpris til glassheis

Glassheisen i Arendal vinner Stålprisen 2023. – Et utmerket eksempel på hvordan løse urban infrastruktur på en innovativ og høyteknologisk måte, sier juryen. 

Glassheisen i Arendal ble åpnet i 2021. På 17 sekunder kan folk med og uten sykler, barnevogner, rullatorer og rullestoler fraktes mellom Torvet og Fløyheia. – Dette gir positive ringvirkninger for en mer kompakt by- og stedsutvikling, som eksempel til etterfølgelse, sier juryen i Norsk Stålkonstruksjonspris. 

Den er blitt delt ut til Hurtigrutemuseet i Stokmarknes, Trollstigplatået i Møre og Romsdal, Nordhordlandsbrua og Aker Brygge, men i år gikk Norsk Stålkonstruksjonspris til prosjektet Fløybyen – heis og bro, bedre kjent som Glassheisen i Arendal, hvor NSW Arkitektur er arkitekt.

I juryens begrunnelse trekkes det frem hvordan Glassheisen har endret Arendals infrastruktur og forbindelseslinjer:

– Prosjektet fremstår som et utmerket eksempel på hvordan man kan løse urban infrastruktur på en innovativ og høyteknologisk måte. Glassheisen legger til rette for forbindelser innad i byen og styrker kvaliteten på det offentlige rommet, heter det i juryuttalelsen.

Tårnet i heisen er bygget opp av sammensatte stål/glasselementer, hvor stålbjelker danner et mønster som også gjentar seg på betongelementene i fjellsjakten. Om selve stålet i heistårnet trekker juryen frem hvordan man har prøvd å få til en mer bærekraftig produksjon. Denne har foregått på et karbonnøytralt verksted gjennom egenprodusert strøm fra solceller og oppvarming fra biobrensel. Det har gått med omtrent 200 tonn stål til prosjektet, hvor en del av dette er resirkulert stål.

Norsk Stålkonstruksjonspris 2023 ble delt ut under Norsk ståldag i Oslo, den 9. november. Prisen ble delt mellom byggherre (Arendal Eiendom), arkitekt (NSW Arkitektur), rådgivende ingeniør (DIFK), entreprenør (Consto) og stålentreprenør (Ikon).

I juryen var representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF – organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen (DNS).

Av Redaksjonen