13. september 2023
Priser
Vinneren av Aspelin Ramm-prisen 2023 er kåret

Sivert Hennum og Bendik Gjone vant Aspelin Ramm-prisen med sin masteroppgave om hvordan alternative planforslag påvirker dialogen mellom private eiendomsutviklere og PBE.

Aspelin Ramm Pris 2023. Foto.

Juryleder Marianne Skjulhaug overrekker prisen til Sivert Hennum og Bendik Gjone, under byutviklingskonferansen Oslo Urban week. 

Foto: Aspelin Ramm

For niende år på rad deler Aspelin Ramm ut sin pris til den beste masteroppgaven i byutviklings- og eiendomsfag. Prisens formål er å løfte frem unge byutviklere som arbeider mot bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for by- og stedsutvikling.

Årets vinnere ble Sivert Hennum og Bendik Gjone og deres masteroppgave om hvordan alternative planforslag påvirker dialogen mellom private eiendomsutviklere og plan- og bygningsetaten.

Juryens begrunnelse var at  oppgaven med sine funn kan inspirere det offentlige til å videreutvikle verktøy for å sikre bedre kvalitet i planprosessene og de private planene som fremmes for offentlig behandling, heter det i jurybegrunnelsen.

Årets vinner ble kåret under byutviklingskonferansen Oslo Urban week og mottar en premie på 30 000 kroner.

Av Redaksjonen