03. januar 2023
Utdanning
Evaluerer utdanning av planleggere

En rapport fra Rambøll viser at videreutdanningstilbudet til planleggere er for dårlig kjent.

Rutenparken i Sandnes.

Det er behov for økt planleggingskompetanse i mange norske kommuner, og en ny rapport viser at videreutdanningstilbudet også er for dårlig kjent. Her fra Sandnes, som i fjor vant regjeringens Attraktiv by-pris.

Foto: Sandnes kommune

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har konsulentselskapet Rambøll gjennomført en kartlegging og evaluering av etter- og videreutdanningstilbudet innen offentlig planlegging, kart og geodata. Departementet har ønsket mer kunnskap om dagens kurs og etter- og videreutdanningstilbud er godt nok kjent, og om tilbudene gir kommunene og fylkeskommunene den kompetansen de trenger.

Funnene fra undersøkelsen viser at det er et behov for bedre kjennskap til det eksisterende tilbudet av kurs, EVU-tilbud og andre kompetansetiltak. Få av tilbudene er velkjente, og utfordringen er særlig stor i små kommuner med mindre fagmiljø. Tilbudene deles ikke med relevante ansatte på en systematisk måte og tilbydere opplever utfordringer med å markedsføre seg, og mangler kanaler for å formidle informasjon om hva de tilbyr innenfor feltet, heter det i rapporten fra Rambøll.

Rambøll anbefaler blant annet at det etableres en oversikt over aktuelle tilbud innen planlegging, kart og geodata, som kontinuerlig oppdateres, som at det utarbeides et «startpakketilbud» til de som er nye i en planleggerrolle, som gir en kort, men samlet introduksjon til planlegging.

Les hele rapporten på Regjeringens nettsider.

Av Redaksjonen