27. februar 2023
Utdanning
Sliter med midlertidighet

AHO skal ha gitt beskjed om at midlertidige kontrakter «skal og kan ikke medføre nye krav om fast ansettelse».

Portalen inn til arkitektur og design-høgskolen i Oslo med parkeringsplassen i forgrunnen. Foto.

Rektor ved AHO Irene Alma Lønne mener at ledelsen ved skolen har jobbet mye med å få ned midlertidigheten ved institusjonen, og at hun synes arbeidet har kommet langt, selv om mye også gjenstår.

Foto: Solveig Rodland/AHO

At Ana Betancour sluttet i jobben som instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) etter bare et halvt år skyldes blant annet høy midlertidighet og behov for langsiktig planlegging ved skolen, skriver Morgenbladet.

I et brev til instituttets ansatte, som avisen har fått tilgang til, skriver Betancour at jobbet for «å forandre situasjonen som råder ved instituttet».

Morgenbladet har tidligere skrevet om hvordan midlertidige ansattelser ved AHO har vært svært utbredt, og at det i flere tilfeller er blitt benyttet såkalt lufting – en pause i engasjementer, for å unngå at arbeidstageren får krav på fast stilling.

I 2021 fikk arkitekturhøyskolen kritikk fra Kunnskapsdepartementet, fordi andelen midlertidig ansatte ved institusjonen var for høy, 31 prosent.

I e-poster fra AHO-ledelsen der en midlertidig ansatt blir tilbudt ny, midlertidig kontrakt, men kontrakten blir presentert med forbehold om at det nye engasjementet «… kan kun utstedes dersom den ikke er i konflikt med reglene om fast eller midlertidig ansettelse». Videre står det at kontrakten «skal og kan ikke medføre nye krav om fast ansettelse».

Ifølge rektor Irene Alma Lønne er dette verken et offisielt skriv fra ledelsen eller noe lederne er blitt pålagt om å sende ut i forbindelse med signering av kontrakter.

– Jeg kan se med det blotte øye at formuleringen ikke er ok i juridisk forstand, så hvis noen har sendt ut dette til ansatte, må det være snakk om en misforståelse, sier Lønne til Morgenbladet.

Lønne påpeker også at ledelsen ved skolen har jobbet mye med å få ned midlertidigheten ved institusjonen, og at hun synes arbeidet har kommet langt, selv om mye også gjenstår.

Av Redaksjonen