Liaparken Bergen

Arkitekter

 • MAD Arkitekter

Bakgård i boligområde med mykt underlag ved lekeplass. Foto.

Liaparken er et unikt boligprosjekt som setter delingskultur, samhold og inkludering i sentrum.

Prosjektet føyer seg inn i den vestnorske bygningstradisjonen ved å ta med seg kvalitetene fra tunet og andre bratte tettbygde områder vi kjenner fra Sandviken og Nordnes i et moderne boligbyggeri. De romlige opplevelsene og kvalitetene fra smett og smau i eldre trehusbebyggelse er integrert i byggets form. Tanken er at dette skal fungere som et vertikalt nabolag med flere sosiale funksjoner og møtesteder forent i ett bygg.

Hovedgrepet er to bygningskropper som møtes i en vinkel med et offentlig trappeløp mellom seg. Uterommene som dannes på, mellom, bak og foran disse byggene er felles utearealer for beboerne. Terrassene er en viktig del av disse arealene og har varierende form og utstrekning. Noen steder dannes det større avsatser for felles areal, andre steder er dette rause private utearealer. Disse er knyttet sammen med stier og trapper som til sammen danner et variert nettverk av møteplasser og steder å oppholde seg på alle nivåer i bebyggelsen. I hver av de to bygningskroppene er ett nivå gitt større bredde og ment som et felles gatetun for sosialisering, lek og samvær. Behovet for privatliv er sikret ved at det er laget kantsoner og beplantning som skal skape skjerming mellom de aktive fellesarealene og boligene. Tanken er at beboerne tar disse gatetunene i bruk og bidrar med beplantning og møblering selv.

Arkitekt
 • MAD Arkitekter
Oppdragsgiver
 • BOB Eiendomsutvikling AS / Strand AS
Bruttoareal
 • 16289 kvm.
Ferdigstilt
 • 2023
Arkitekt medarbeidere
 • Erlend Bolstad, arkitekt MNAL
 • Eva Oulie Alvarez, arkitekt MNAL
 • Sølvi Madsen, arkitekt
 • Karl Sarkis, arkitekt
 • Sylwia Gajek, arkitekt
 • Bjørgvin H. Gunnarson, arkitekt
 • Jeanette Bu Vindenes, arkitekt
Landskapsarkitekt medarbeidere
 • Norconsult AS v/ Johan Abrahamson, Joanna Goacelek, Rune Lavik, Kari Monstad, alle landskapsark. MNAL
Konsulenter
 • RIB: Holst & Valen
 • RIV: Sweco
 • RIE: Handegård og Pedersen
 • M.FL
Adresse
Liaflaten 2, Nyborg, Bergen
Energikilder
 • Panelovner
 • Vannbåren gulvvarme og konvektorer på vegg eller i himling basert på elektrisitet og varmepumpe (brønnpark)
 • Elektriske varmekabler på baderom
Ventilasjon
 • Balansert ventilasjon i leiligheter og fellesrom
Materialbruk
 • Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong
Entrepriseform
 • Totalentreprise av FM Strand
Miljøklassifisering
 • Oppført etter TEK17, Energiklasse A
Foto av inngangsparti til boligkompleks, trapp opp og tre fasade i ulike farger.

Prosjektet omtales ofte som «et lite stykke Sandviken i Åsane», med inspirasjon fra bergenske smett og smau.

Foto: Kyrre Sundal/Mad

Bygget er variert og lekent i utforming og materialitet. Det er trappeløp og passasjer som skaper rom for det uventede, samtidig som det er et byggverk som oppfyller dagens krav til fremkommelighet med heis til alle etasjer, og en rasjonell bygningsfysiologi med bæring, akser og inndeling som ligger til grunn for utformingen. Variasjonen i farge og utforming er gjort med hensikt for å gi de ønskede romlige opplevelsene og kvalitetene i boligene og fellesarealene. Bygget er formet for å gi flest mulig de best mulige bokvalitetene i form av gode planløsninger, utsikt og direkte tilgang til utearealer. Bygget gir både rom for privatliv og innbyr til møter med naboer i fellesarealene. Mange av boligene går over to plan og har unike kvaliteter som en sjelden finner i flerleilighetsbygg.

Oversiktbilde av boligkompleks i ulike farger i det grønne, vann i forgrunnen. Foto.

Liaparken ligger sentralt i Åsane – like ved idylliske Liavatnet, og med kort vei til alt man måtte trenge i hverdagen.

Foto: Kyrre Sundal/Mad

Med sine 127 boenheter er Liaparken som et tettsted eller nabolag å regne. Bygningstypologien er ikke lett å definere – det er verken rekkehus, terrasseblokk eller enebolig, men en blanding av alt dette i ett og samme prosjekt. I nabolaget rundt er terrasseblokk, lavblokk, 1 rekkehus og enebolig representert i umiddelbar nærhet til tomten. Kompleksiteten i utformingen er understøttet av variert farge- og materialbruk. Avtrapping både i lengden og i bredden av bygningskroppen bidrar til at bygget følger terrenget og landskapet rundt. Resultatet er et stort byggverk som fremstår og oppleves som et godt integrert og positivt bidrag til nabolaget.

Magien oppstår i mellomrommene, og bidrar til tilfeldige møter og sosialt samvær med andre beboere. Det er også lagt inn sosiale funksjoner i selve bygget. Disse funksjonene er kommet til som følge av ønsker og behov som ble meldt inn i forbindelse med brukermedvirkning med beboerne. Det er treningsrom, sykkelverksted og festlokale i tilknytning til viktige uteområder. Fellesrommet kan brukes til alt fra konfirmasjoner til strikkeklubber og er et populært tilbud. En gjesteleilighet kan bestilles når en beboer har besøk, men ikke har plass i egen leilighet. Disse fellesfunksjonene bidrar til at man klarer seg på mindre areal, og at hver og en ikke trenger å ha alt selv i form av verktøy, ekstra overnattingsplass eller arbeidsrom til å få ting gjort.

Snitt av boligprosjekt. Arkitekt tegning.

Snitt.

Illustrasjon: Mad arkitekter
Landskapsplan av boligprosjekt i kontekst. Arkitekt tegning.

Landskapsplan.

Illustrasjon: Mad arkitekter