Drammen Tinghus Drammen

Arkitekter

 • IARK AS

Foto av rettsal.

Nye Drammen tinghus åpnet offisielt høsten 2023 og sørget for at Buskerud tingrett, Vestre Viken jordskifterett og Borgarting lagmannsrett fikk nye og oppgraderte lokaler. Etter mange år i et slitent tinghus har de endelig kunnet flytte inn i nye og funksjonelle arealer i nytt bygg.

Med intensjon om å skape et interiør som viser omtanke ovenfor de besøkende, har vi fokusert på en rolig og variert fargebruk og gode materialer. I nye Drammen tinghus kan domstolene utøve sin samfunnsoppgave i et bygg som er mer åpent og imøtekommende enn sin forgjenger.

Interiørarkitekt
 • IARK AS
Arkitekt
 • Add arkitekter AS
Landskapsarkitekt
 • Landskapskollektivet
Oppdragsgiver
 • Statsbygg, Domstoladministrasjonen
Bruttoareal
 • 3600 kvm.
Kostnader
 • 227000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2023
Interiørarkitekt medarbeidere
 • Thea Røhrt, Pernille Akselsen, begge interiørarkitekt MNIL
 • Lars Olav Dybdal, møbeldesigner MA
Interiørarkitekt medarbeidere
 • Geir Dyrvik, arkitekt MNAL
 • Ralf Furulund, Knut Flannum Opperud, Kathrine Stangeland og Johan Bye Sørheim, alle arkitekter
Konsulenter
 • Seim og Hultgren (ingeniører)
 • Loe betongelementer (fasade)
Adresse
Gamle Kirkeplass 3, Drammen
Materialbruk
 • Bærende betong er utført med karbonklasse B og armert med gjenvunnet stål
Entrepriseform
 • Totalentreprise
Miljøklassifisering
 • Passivhus
Andre tiltak
 • Tinghuset er utført som passivhus. Målinger mot et referansebygg definert av Statsbygg viste en 23 % reduksjon av CO2. Bygningen har energimerke B. Underveis har det vært en fossilfri byggeplass.
 • I interiøret er det stilt miljøkrav til de nyinnkjøpte møblene og fra flyttingen er det gjenbrukt totalt 138 elementer, som kontorstoler, gjestestoler, møtebord, møtestoler og kantinestoler. Noen av møblene er trukket om for å forlenge levetiden.
Medvirkende kunstnere
 • H.C. Gilje
Evt. tilleggsopplysninger
 • Fast inventar er levert av Nesje AS
Foto
 • Niklas Hart (Hartworks)
Interiør foto av rettsal.

Den store rettssalen er på 145 m2 og har plass til 12 aktører på hver side, samt møblert med pressebenk og 38 publikumsplasser. Salen er den mest påkostede med eikespiler i himling og på vegger for akustisk demping.

Foto: Niklas Hart

Et samarbeid. I samarbeid med NCC vant Add arkitekter førstepremie i en konkurranse med totalentreprise som løsningsforslag, utlyst av Statsbygg på vegne av Domstolsadministrasjonen. Oppdraget besto i å skape et bygg med tydelige arkitektoniske kvaliteter som tilpasset seg de historiske omgivelsene.

I tillegg skulle det nye tinghuset være arealeffektivt, ha fokus på sikkerhet og være et bygg med høye miljøambisjoner. IARK ble engasjert av Domstolsadministrasjonen og har hatt ansvar for møblering av løst og fast inventar i prosjektet, møbelbestillinger og uttegning av rettsalsmøbler og fargesetting av interiøret.

IARK og Add arkitekter har samarbeidet tett om en helhetlig farge- og materialpalett, slik at eksteriør og interiør spiller på lag. Fra fargetone på betong i fasade, finish på stålprofiler, fliser, fuger, veggfarger og tekstiler, er alt sett i sammenheng og vurdert i detalj for alle tinghusets funksjoner.

I første og andre etasje ligger ekspedisjon, rettssaler, dommer- og tolkerom, ventearealer, flerbruksrom, samtalerom for barn, forkynningsrom, vitnestøtte og rettssaler. Tredje etasje er dedikert til kontorer og spiserom for jordskifte- og tingrettens ansatte. 

Interiør foto av gangparti med trapp og benker.

Hovedtrappen foran ekspedisjon fører opp til 2. etasje hvor det ligger ytterligere fem rettssaler og åtte flerbruksrom.

Foto: Niklas Hart

Materialer fra eksteriør til interiør. Bygget ligger i byens historiske sentrum, ved siden av Frimurerlogen og rett ovenfor Drammen teater. Hovedfasaden på det 3600 kvm store passivhuset vender ut mot en grønn plass med gamle, store trær, benker og monumenter.

Tinghuset er tilpasset de eldre nabobyggene, men uttrykket er oppdatert. Mens Frimurerlogen har en pusset fasade med pilastre og doriske søyler, representerer nybygget en moderne tolkning i oppdeling og materialvalg.

De sandfargede, prefabrikkerte betongelementene har geometriske mønstre, teglfelt og vinduer i bronseeloksert aluminium, som gir et variert uttrykk i fasaden. Søylerekken i første etasje er et nikk til nabohuset og gir tinghuset et formelt preg, mens glassfasadene innenfor sørger for et åpent og inviterende uttrykk.

Fasade foto av Drammen tinghus.

Tinghuset sett fra Gamle Kirkeplass med Frimurerlogen i gult på høyre side. Gjennom de store glassfeltene kan man skimte ekspedisjonen og hovedtrappen, med et lyst og fint venteområde for publikum i hjørnet til venstre.

Foto: Niklas Hart

Det er som oftest med et visst alvor som bakteppe at man blir kalt inn til eller besøker et tinghus. Det kan være både som tiltalt, vitne, pårørende eller deltakende part i en rettssak, for mekling eller forkynning av dom. Det har vært en felles ambisjon å skape et bygg som oppleves velkomment og gir en følelse av trygghet for de besøkende. Ikke minst skal det være en god arbeidsplass for dommere, advokater og påtalemyndigheter.

Fasadens varme og fargeinnslagene i terrazzogulvet har derfor vært inspirasjon videre inn i interiøret. Det ble utviklet en varm interiørpalett med lyse og gylne toner på vegger og dører. Fondveggene i rettssalene er blå og grønne som kontrast for å balansere med kjølighet og ro, med tilhørende fargesetting på møbler. Eikeparketten i rettssalene og terrazzoen i publikumssonene er gjennomgående, og ble et naturlig materialvalg til rettssalsmøblene og ventebenkene.

I salene brukte vi eik i bordfrontene for å tilføre varme og tekstur i form av utfreste riller. Bordplatene er dekket med myk og lyddempende møbellinoleum i varmgrå tone.

Interiør foto, detalj utsnitt av stoler, bokhylle, bord.

Bokhylle i eik med gamle lovbøker på møterommet i arbeidsetasjen hos Jordskifte- og Tingretten. Bøkene ble behandlet og gjort i stand i forbindelse med flyttingen.

Foto: Niklas Hart

Toalettene har fått fliser i terracotta- og okertoner. Tekstilene på dommer- og aktørplasser varierer i blå- eller grønntoner, mens publikumsplassene alltid er i varme og kalde farger. I ventesonene utenfor salene er tekstilene i naturfarger. Sikkerhet i ventesonene ble løst med lave og delvis transparente møbler som sofabenker med eikespiler, slik at arealene oppleves mest mulig oversiktlige, samtidig som ventende føler seg skjermet.

Det har vært et mål å bruke møbelfamilier og møbler med tilnærmet likt formspråk, slik at møbleringen henger sammen på tvers av rommene i bygget. Til gjengjeld er det gjort variasjoner i fargebruk og tekstiler.

Ventebenkene er tegnet spesielt for Drammen tinghus. Vi ville at benkene ydmykt og formmessig skulle føye seg etter arkitekturen, men samtidig være dekorative og komfortable. Vi ville følge byggets materialitet med varighet og kvalitet i fokus, og ha tyngde slik at man ikke risikerer at benkene blir flyttet på eller må boltes fast til gulvet.

Basen i støpt terrazzo gir denne tyngden og er med på å oppfylle krav til universell utforming ved å hindre kollisjon med de store glassflatene. Den mørkebrune terrazzoen tar opp blandingen som ble brukt som kontrastmerking i hovedtrappens trinn og fargen i vindusprofilene. Øvrig konstruksjon er i eik med synlig sarg, og sittepute i skinn.

Foto av gang med benker. Interiør.

Benkene med terrazzobase er spesialtegnet for Tinghuset og sørger for nok sitteplasser for de ventende rundt ekspedisjon og utenfor byggets mange rettssaler og flerbruksrom.

Foto: Niklas Hart
Detalj bilde av benk med skinnpute og terazzo base. Foto.

Benkene står støtt med sin naturlige tyngde og i møtet med det lyse terrazzogulvet, og varmen i skinnet plukker opp de varme steintilslagene.

Foto: Niklas Hart

Rettssaler og kontorer. Møblering av rettssaler følger et fast oppsett som bygger på god gjennomføring av saksgang. Vitneboks og tolkerom skal være i plasseringer som gir øyekontakt med dommere, og partene skal sitte i god avstand til hverandre. Integrert teknologi krever plass til skjermer og mikrofoner på bordene, slik at salen også kan fungere heldigitalt.

Aktørbordene er løst med hev-senkemekanisme, slik at aktørene kan reise seg når de prosederer. Tradisjonelt har bordene i rettssalene vært plassbygget i en lang rekke. For å gi møblene et langt liv og økt fleksibilitet, designet vi bordenes oppbygning av moduler med to og to plasser. Ved behov for endringer, kan man ta fra hverandre innredningen og sette det opp i andre saler, bygge på eller redusere. Dette kan være aktuelt hvis enkeltsaker krever mer møblering for parter på den ene siden, eller saker hvor det er stor pågang fra presse og publikum.

IARK har også bistått Tingretten og Jordskifteretten i møblering av sine kontorlokaler i tredje etasje, hvor de for første gang er samlokalisert. I flytteprosessen bidro IARK til ombrukskartlegging og omtrekk av gamle møbler som ble tatt med. Både dommerstoler og møtestoler er tatt inn i de publikumsrettede arealene, samt gjeste- og spisestoler i de interne arealene.

Plan, snitt og oppriss av benk. Arkitekt tegning.

Detalj, benk

Illustrasjon: IARK AS