Eidanger seremonibygg Porsgrunn

Arkitekter

 • Ario AS

Interiør foto av seremonibygg/kirkebygg, foto tatt fra midtgang til alter område.

Flere og flere ønsker å markere livets store overganger i tråd med eget livssyn. Med bakgrunn i dette utlyste Porsgrunn kommune en konkurranse hvor religiøs nøytralitet og arkitektoniske kvaliteter skulle stå i sentrum. Hovedfokus i prosjektet var å lage et livssynsåpent seremonirom hvor alle kunne føle seg velkomne uavhengig av tro og religiøs tilhørighet. Konkurransen ble vunnet av Ario med prosjektet «Verd», nå Eidanger seremonibygg.

Prosjektet er nennsomt plassert i et område med naturlig vegetasjon og mange kulturminner. Det har en trygg og harmonisk selvstendighet i omgivelsene uten å komme i visuell konkurranse med Eidanger middelalderkirke, som ligger tett på. Hensynet til verneverdig og sårbart kulturlandskap på tomten, som hulvei og fredede eiketrær, er ivaretatt og har vært formgivende i prosjektet.

Bygningen er tredelt, med en seremonidel, en driftsdel og en administrativ del. Seremoniarealene har en sirkulær form, noe som gir bygget et tydelig særpreg og skiller den formmessig fra de andre bygningsdelene. Administrasjon og drift er bevisst lagt på hver sin side av seremonirommet for å holde dem separert. Dette gjør at det er mulig å operere i begge soner uten å forstyrre hverandre eller seremoniene.

Arkitekt
 • Ario AS
Oppdragsgiver
 • Porsgrunn kommune
Bruttoareal
 • 750 kvm.
Kostnader
 • 27000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2023
Arkitekt medarbeidere
 • Arild Sannes, arkitekt MNAL
 • Julie Hilmersen, Nora Kristine Limyr Paulsen, Ludvig Hoddø, alle arkitekt m.arch.
Konsulenter
 • Elektro 4 AS; Afry Norway AS
 • Thermoenergi Norge AS
 • Grunnteknikk AS
 • Rambøll Norge AS
 • Ing. P. Nome AS
 • Geoingeniørene AS
 • Norrman Sprinklerkontroll AS
Adresse
Schøningsveg 20, Porsgrunn
Energikilder
 • luft-til-vann-varmepumper
Ventilasjon
 • mekanisk balansert
Materialbruk
 • Bærekonstruksjon i stål med innfelt bindingsverk. Vedlikeholdsfrie materialer i fasader (tegl, prepatinert sink og tungmetallfri impregnert kledning). Slipt miljøbetong på gulv og buede gipshimlinger i tak.
Entrepriseform
 • totalentreprise
Miljøklassifisering
 • Passivhus energiklasse A. Beregnet energiforbruk 67,8 kWh/kvm BRA
Medvirkende kunstnere
 • Anne Stabell
Hovedentreprenør
 • Morgan AS
Foto
 • Ario AS
Eksteriør foto av seremonibygg i det grønne, trær rundt om.

Fra eikeskogen ser man i forgrunnen en tilbaketrukket sitteplass for pårørende, formgitt rundt et kirsebærtre.

Foto: Ario AS
Eksteriør foto av seremonibygg i det grønne, trær rundt om.

Seremonibyggets buede publikumsinngang og tilhørende søylegang sett fra Schøningsveg.

Foto: Ario AS

Det er jobbet med å få et godt samspill mellom de tre delene så bygningen oppleves praktisk for de som har det som arbeidsplass, samtidig som den oppleves høytidelig for de besøkende.

Seremonibygget har 300 sitteplasser og vant nylig gravferdsforeningens pris for beste livssynsåpne seremonirom. Det fremstår ved første øyekast lavt og nøytralt. Dets stigende ovale form bryter det stramme kvadratiske volumet og gir bygget en tydelig identitet. Dette er med på å tydeliggjøre rommets funksjon samtidig som det gir det nødvendige volumet inne i seremonirommet. Publikumsarealene og seremonirommet er helhetlig gjennomført med den samme robuste trygghet som byggets fasader gjenspeiler. Rommets bølgende himlinger, overlys og ovale form spiller på en universell symbolikk som er med på å understreke det høytidelige preget og verdigheten et seremonirom behøver.

Kunstverket «Sann tid» av Anne Stabell, er oppført på seremonisalens fondvegg. Verket er basert på Veholteika i Skien, et av Norges eldste eiketrær.

Interiør foto av kirke/seremoni bygg med buet takkonstruksjon og lysinslipp fra tak, og stolrekker.

Himlingen består av støpte gipsbuer som hjelper til med spredning av overlys og lyd.

Foto: Ario AS
Interiør foto av buer i tak på kirkebygg.

Møte mellom den buede gipshimlingen og vegger i poppelfiner.

Foto: Ario AS
Arkitekt tegning av fasade på seremoni bygg.

Fasade, sør-vest

Illustrasjon: Ario AS
Plan av seremoni bygg. Arkitekt tegning.

Plan

Illustrasjon: Ario AS
Interiør foto av seremonibygg/kirkebygg, foto tatt fra midtgang til alter område.
Foto: Ario AS