Fornyelse Lynghaugparken Fyllingsdalen, Bergen

Arkitekter

 • Norconsult Arkitektur og Landskap

 • Curve Studio AS

Foto av bekk i park med bro over.

Fornyelsen av Lynghaugparken er et grønt transformasjonsprosjekt der klimatilpasning og tilrettelegging for egenorganisert aktivitet er premissgivende for utformingen. Historien om parken går tilbake til utbyggingen av Fyllingsdalen på 60-tallet, da deler av Sælenvassdraget ble lagt i rør for å gi plass til den nye bydelen. De tre bekkene som rant sammen rett sør for Lynghaugtjørna forsvant, og Lynghaugparken ble etablert som rekreasjonsområde for innbyggerne i Fyllingsdalen. Med få og målrettede inngrep i den eksisterende landskapssituasjonen løfter fornyelsen Lynghaugparken inn i vår tid, og reetablerer et attraktivt og aktivt område til glede for hele bydelen.

Landskapsarkitekt
 • Norconsult Arkitektur og Landskap
Arkitekt
 • Curve Studio AS
Oppdragsgiver
 • Bergen kommune, Bymiljøetaten v/ Gunnar Rise MNLA og Knut Hellås MNLA
Bruttoareal
 • 15000 kvm.
Kostnader
 • 23000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2022
Landskapsarkitekt medarbeidere
 • Johan Alexander Abrahamsson MNLA
 • Joanna Gocalek MNLA
 • Rune Lavik
Konsulenter
 • Norconsult
Adresse
Dag Hammarskjölds vei, Fyllingsdalen
Arkitekt og medvirkning skateanlegg
 • Curve Studio v/ Kenneth Waggestad-Stoa og Jeremy Donaldson
Foto
 • Are Aasvang
Foto av dam med brygge, Nabolag i bakgrunnen.

Forskningsbryggen, som er utviklet i samarbeid med en nærliggende skole, gir muligheten å komme helt ned til Lynghaugtjørna i det ellers myrlendte terrenget.

Foto: Are Aasvang
To mennesker sitter på en benk i en park, blader fra et tre i forgrunnen. Foto.

Punktvise innsatser i den eksisterende naturparken løfter frem og forsterker stedets kvaliteter med nye oppholdsplasser langs vannet.

Foto: Are Aasvang

Målsettingen med fornyelsen av Lynghaugparken var å generere mer aktivitet i parken, og samtidig bidra til økt biologisk mangfold og naturopplevelser. Prosjektet omfatter blant annet naturlekeplass, skatepark, forskningsbrygge og flere nye oppholdsplasser rundt om i parken. Som en del av prosjektet er også en tidligere rørlagt bekk gjennom parken gjenåpnet. Den gjenåpnede bekken har en naturlik utforming,med naturlige masser som bunnsubstrat og partier med frodig kantvegetasjon.

Foto av bekk i park med trapp ned til vannet.

Det er utformet sjenerøse sitteplasser i skråningen ned mot den gjenåpnede bekken.

Foto: Are Aasvang

Traseen er utformet med varierende bredde, dybde og fall for i størst mulig grad å etterligne et naturlig bekkeforløp. Bekkeåpningen i Lynghaugparken er første del av en mer omfattende gjenåpning og tilrettelegging av Sælenvassdraget, som er under planlegging i regi av Bergen kommune.

Mann skater i en skatepark. Foto.

Skateanlegget er utformet for å passe like bra for nybegynnere som for de mer erfarne, og det er tatt designmessige grep for å tilpasse parken også til sparkesykler.

Foto: Are Aasvang
Drone/oversiktsfoto av skapepark.

Utformingen av skateparken er nøye tilpasset det eksisterende terrenget med sine mange små nivåforskjeller.

Foto: Are Aasvang

Oppgraderingen inneholder også en større skatepark, utformet for å passe like bra for nybegynnere som for de mer erfarne. Skateanlegget glir inn som en naturlig del av den grønne parken, og utformingen er nøye tilpasset det eksisterende terrenget med sine mange små nivåforskjeller. Prosjektet har lagt stor vekt på involvering med de fremtidige brukerne av anlegget, og det er gjennomført omfattende medvirkningsprosesser for å sikre at innhold og arkitektoniske grep svarer ut behovene for en sammensatt brukergruppe. Dette har gitt gevinst i form av et anlegg der alle kan finne sin plass og oppleve mestring på sitt nivå. Anlegget er raskt blitt populært både blant byens skatere og ivrige sparkesyklister i alle aldre, og tilfører bydelen et helt nytt aktivitetstilbud.

Prosjektet er vinner av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2022.

Landskapsplan av park, arkitekt tegning.

Landskapsplan

Illustrasjon: Norconsult Arkitektur og Landskap
Snitt av landskapspark, arkitekt tegning.

Snitt

Illustrasjon: Norconsult Arkitektur og Landskap