Syltetorget Valldal, Fjord kommune

Arkitekter

 • Arkitektgruppen CUBUS

Foto av en stor skulptur på bryggekanten, fjord og fjell i bakgrunnen.

Midt i verdensarvriket, like ved Nasjonal turistveg Trollstigen-Geiranger, med Storfjorden, Reinheimen nasjonalpark og stupbratte fjell i umiddelbar nærhet, ligger jordbærbygda Valldal. På oppdrag fra daværende Norddal kommune gjennomførte Arkitektgruppen CUBUS i 2014 en analyse av tettstedet. Gjennom en workshop med lokale barn og ungdom fikk man et nytt blikk på Valldal gjennom speil og foto. I 2019 lagde man på bakgrunn av tidligere arbeid og nye medvirkningsprosesser en utviklingsplan med strategiske hovedgrep for fremtidig utvikling.

Landskapsarkitekt
 • Arkitektgruppen CUBUS
Oppdragsgiver
 • Fjord Kommune
Bruttoareal
 • 5460 kvm.
Kostnader
 • 5240000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2023
Landskapsarkitekt medarbeidere
 • Malin Lundholm, MNLA og Axel Sømme, MNLA
Konsulenter
 • NODE rådgivende ingeniører AS, Størksen Rustfri Industri AS
Adresse
Olavsgata 10, Valldal
Arealplanlegger
 • Hanne K. Vie
Lokale aktører
 • Valldal Høvleri
Brutto areal
 • ca. 5460 kvm
Kostnader
 • 5,24 mill. NOK ekskl. mva (2021)
Foto
 • Ingvild Gjerdset
 • Terese Jemtegård Moen

Valldal skal hovedsakelig ha en rolle i hverdagslivet til de som bor i området, men skal også spille en rolle for turisten, pilgrimmen, ferierende og tilfeldig forbipasserende. Syltetorget er første byggetrinn i tettstedsutviklingen i Valldal sentrum. Dette har blitt mulig gjennom godt samarbeid. Fjord Kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, næringsliv og frivillige har gått sammen i et spleiselag for å finansiere prosjektet. Det har vært en grundig prosess med god medvirkning der arkitekt, lokalsamfunn, kommune og arbeidsgruppe har jobbet godt sammen i utviklingsfasen.

Sammen med lokale ildsjeler, lokalt engasjement og dugnadsånd har det tidligere parkeringsarealet på kaien fått en ny funksjon som treffsted til hverdags og fest. En omorganisering av parkering har frigjort plass til den grønne dalen som er trukket inn på plassen med mulighet for lek og opphold. En ny kai og brygge bygger videre på samme prinsipp som de gamle kaikantene og har skapt et sted for både båtgjester og lokale. Eksisterende naturstein og belegningsstein har blitt gjenbrukt i prosjektet, og kapp fra bryggen ble til flotte solbenker. Masten på torget er utsmykket med den mytiske sjøormen som det sies at Kong Olav Haraldsson, seinere kalt Olav den Hellige kastet opp i fjellveggen når han ankom med skipene til Valldal. Det var også av den grunn markeringen av Valldalsleden er plassert lengst ut på bryggen, ut mot fjorden.

Prosjektet er en start på utviklingen for å realisere nye byggetrinn fremover.

Foto av en stor skulptur på bryggekanten, fjord og fjell i bakgrunnen.
Foto: Ingvild Gjerdset