HasleTre Oslo

Arkitekter

 • Oslotre

Interiør foto av kontorbygg i treverk uten løst inventar.

HasleTre er Norges første demonterbare og ombrukbare kontorbygg i tre, BREEAM NOR sertifisert til nivå «Excellent». Bygget vant Årets Trebyggeri 2022 og var en av finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2023. Bygget rommer nå organisasjonen Redd Barna.

Byggets volumutforming og tresponfasade tar utgangspunkt i nabobygget Vinslottets tidstypiske monolittiske teglsteinsfasade over en åpen første etasje, og binder sammen bebyggelsen rundt torget til en helhetlig opplevelse. HasleTre har en gunstig plassering, omkranset av et godt gang- og sykkelnettverk og nærhet til kollektivtransport. Fasiliteter som garderober, dusj og tørkerom er etablert i byggets kjeller.

Bygget er et trebygg fra innerst til ytterst; bærekonstruksjon i massivtre og limtre, isolasjonsmaterialer av trefiber og fasadekledning av trespon. Hoveddelen av innvendige overflater er i tre, behandlet med en diffusjonsåpen naturlig olje.

Bærekonstruksjonen er designet slik at det i størst mulig grad er benyttet store standard produksjonsformater og dimensjoner, med minst mulig hulltaking i elementene. Innovative tre-mot-tre forbindelser reduserer stålbruken i bygget med 80 %, og muliggjør enklere montering og demontering.  Dette tilrettelegger for ombruk av materialene ved endt levetid. Ved fremtidig avhending kan trefestemidlene kappes med sag, freses eller borres ut, uten at konstruksjonene tar skade.

Massivtreelementene er skjøtet med todelte doble svalehaleforbindelser i bjerkefiner (X-fix). Sammenføyningen for bjelke/søyle er utviklet spesifikt for dette prosjektet og består av lange slanke dybler i bøk, tørket ned til 6 prosent trefuktighet. Når de slås inn i knutepunktet, suger de til seg fuktighet fra limtreet, ekspanderer og konstruksjonen låses. Innvendige finerte plater i ask og utvendige paneler i malmfuru er festet med trespiker i bøk.

Fasade foto av kontorbygg i trekledning, vei og gangvei i forgrunnen.

Fasaden trappes naturlig mot Haslevangen, og gir bygget en åpen og inviterende førsteetasje.

Foto: Einar Aslaksen
Arkitekt
 • Oslotre
Interiørarkitekt
 • I-d. Interiørarkitektur og design AS
 • Romlaboratoriet
Landskapsarkitekt
 • Grindaker AS
Oppdragsgiver
 • Höegh Eiendom
Bruttoareal
 • 2655 kvm.
Kostnader
 • 106000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2023
Arkitekt medarbeidere
 • Jørgen Tycho, Arkitekt MNAL
 • Moritz Groba, Dipl. Ing. Architektur
 • Salas Montes Mañas, sivilarkitekt
 • Kristine Karklina, m.arch
 • Katrin Wilde-Sampaio, Dipl. Ing. Architektur
 • Jon Danielsen Aarhus, sivilarkitekt MNAL
 • Olivia Gragnon, CAD ingeniør
Interiørarkitekt medarbeidere
 • Fast inventar (byggherreside): I-d. Interiørarkitektur & Design as, Silje Brænde, Int. Ark. MA / MNIL og Are Fredrik Berg, Møbeldesigner MA / MNIL
 • Løst inventar (leietakerside): Romlaboratoriet AS, Kjersti Hoel Johnson, Interiørarkitekt MNIL og Malin Skjelland Eriksen, Interiørarkitekt MNIL
Landskapsarkitekt medarbeidere
 • Ingrid Klingberg, Landskapsarkitekt MNLA og Denise Ines Peters, Landskapsarkitekt MNLA
Konsulenter
 • RiBtre: Oslotre AS & NyStruktur AS
 • RiB betong: Norconsult AS
 • RiBr: Sweco AS
 • RiAku: Rambøl AS
 • RiV: Engenius AS
 • RiE: Ekom AS
 • RiVa: Multiconsult AS
 • RiEn: Multiconsult AS
 • RiBfy: F.M.Haaland As
 • Breeam: Multiconsult AS
 • Massivtre og limtreleveranse: Splitkon AS
Adresse
Bøkkerveien 2, Oslo
Beregnet energiforbruk
 • Kontor: Beregnet netto energibehov 111 kWh/kvm BRA (106 kWh/kvm BTA), beregnet levert energi 106 kWh/kvm BRA (101 kWh/kvm BTA)
 • Forretning/ Utadrettet areal: beregnet netto energibehov 146 kWh/kvm BRA (135 kWh/kvm BTA), beregnet levert energi 145 kWh/kvm BRA (135 kWh/kvm BTA)
 • Arealvektet snitt beregnet energibruk kontor og forretning/utadrettet: Beregnet netto energibehov 114 kWh/kvm BRA (108 kWh/kvm BTA), beregnet levert energi 109 kWh/kvm BRA (104 kWh/kvm BTA)
Gjennomsnittlig u-verdi
 • Yttervegger: 0,22 W/m2K
 • Tak: 0,12 W/m2K
 • Gulv: 0,12 W/m2K
 • Vindu/dører og glassfelt: 0,73 W/m2K
 • Normalisert kuldebroverdi: 0,03 W/m2K
Energikilder
 • Fjernvarme og elektrisitet
Ventilasjon
 • Mekanisk ventilasjon, men med enkelte åpningsbare vinduer som gir brukerne mulighet for å lufte.
Materialbruk
 • Bygget er oppført med utstrakt bruk av trevirke både i konstruksjon, isolasjon, interiør og eksteriør. Utstrakt bruk av tre var et helt bevisst miljøvalg fra konseptualisering av bygget.
Entrepriseform
 • Totalentreprise
Miljøklassifisering
 • Breeam NOR Excellent
Entreprenør
 • Seltor AS
Tilleggsopplysninger
 • Stålbruken i bygget er beregnet til å være redusert 80 % opp mot referansebygg. Multiconsult har beregnet at HasleTre har 60 % lavere klimagassutslipp enn dagens bransjestandard (iht. FutureBuilt Zero v01). 60 % av alt løst interiør i bygget er ombrukt og oppsirkulert. Bygget er planlagt for fremtidig ombruk og demonterbare materialer skal kunne omsettes på et annenhåndsmarked. Det er brukt mye ressurser i prosjektet til å utforske nye løsninger og metoder. Disse har stor overføringsverdi til nye prosjekter.
Kvm BTA pr. ansatt
 • 11 kvm
Foto
 • Einar Aslaksen

Vi tilbringer cirka 90 prosent av livene våre innendørs. Sunt inneklima er derfor viktig. Utstrakt bruk av trespiler og korkplater gir god romakustikk. Teppet i kontorlokalene er et industrielt geitehårsteppe med hygroskopiske og antibakterielle egenskaper. De hygroskopiske egenskapene til tre og ull er med på å regulere og gi en mer stabil innendørs relativ luftfuktighet. Store åpningsbare vinduer i fasaden gir godt dagslysinnslipp og mulighet for individuell lufting.

Under oppføring ble ventilasjonsaggregater, rømningsdører, akustikkplater, sanitærinstallasjoner og gulvbelegg og fliser i sekundære rom ombrukt fra andre bygg. Interiøret er bygget lagvis og uten påstøp. Det er i stor grad unngått lim, silikon og byggskum som klistrer konstruksjonene sammen.

Plan og organisering av bygget gir anledning til alternativ bruk og omorganisering av lokalene over tid. Bæresøylene står i et enkelt, kvadratisk grid med fem meters avstand, som gjør det lett å dele opp i nye rom ved eventuelle fremtidige behov. Interiøret og tekniske anlegg er tilpasningsdyktig med demonterbare overflater. Fremtidig ombruk sikres ved at demonteringsanvisninger for sentrale komponenter inngår som en del av byggets FDV-dokumentasjon.

Beregninger gjennomført av Multiconsult viser en total klimagassreduksjon på hele 60 prosent fra energibruk og materialer sammenlignet med en bransjereferanse iht. FutureBuilt regneregler.

Etasjeplan av kontorbygg. Arkitekt tegning.

Planløsning.

Foto: Oslotre
Snitt av kontorbygg. Arkitekt tegning.

Snitt.

Foto: Oslotre