Haukeland Sjukehus Holdeplass Bergen

Arkitekter

 • 3RW Arkitekter

Foto av T-bane stasjon, Kunst på gulvet.

Holdeplassen knytter byens største arbeidsplass, Haukeland universitetssjukehus og helseklyngene i området, sammen med bybanenettet til Bergen sentrum og byområdene både nord- og sørover i Bergensdalen.

Inngangspartiene i nord og sør er utformet som paviljonger innimellom eksisterende bebyggelse, formgitt som runde glassbygg uten bakside, i et landskap med finmasket gangsystem. Holdeplassen har, ved siden av å være et sentralt kollektivbyttepunkt i seg selv, også bidratt til enklere og tryggere forbindelser mellom andre viktige målpunkter i området.

Arkitekt
 • 3RW Arkitekter
Landskapsarkitekt
 • Smedsvig Landskapsarkitekter
 • 3RW Arkitekter
 • Sweco Norge AS
Oppdragsgiver
 • Bybanen Utbygging - Vestland fylkeskommune
Bruttoareal
 • 15750 kvm.
Kostnader
 • 650000000 NOK eks. mva
Ferdigstilt
 • 2022
Konsulenter
 • SWECO Norge AS
 • Haugen VVA
 • Trivector Traffic AS
 • Safetec Nordic AS
 • Veseth AS
 • Oslo Economics
Adresse
Haukelandsbakken 5, Bergen
Energikilder
 • Nettstrøm
Ventilasjon
 • Mekanisk
Materialbruk
 • All plass-støpt betong er utført i lavkarbonbetong klasse A. Dette førte til en reduksjon av CO2-fotavtrykket på 33%, eller ca. 1350 tonn CO2 sammenlignet med bransjereferanse.
Entrepriseform
 • Utførelsesentreprise (delte, byggherrestyrte entrepriser)
Miljøklassifisering
 • BREEAM Infrastructure: Very Good
Andre tiltak
 • Bybanen er en del av Bergensprogrammet Miljøløftet og bygges etter Grønnere bybanebygging- prinsippet, som innebærer at bybanen skal prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes med lavest mulig klimagassutslipp og påvirkning på ytre miljø.
Brutto areal bygg
 • 8250 kvm (inngangsbygg og anlegg under bakken).
 • Landskap; 7500 kvm.
Lysdesign
 • Light Bureau – Part of Afry
Medvirkende kunstnere
 • Inger Johanne Rasmussen
Plattformhallen
 • Har bølgende akustisk himling og kunstverket «Melkeveien» av Inger Johanne Rasmussen, liggende som et teppe i midten.
Interiør foto av trappeoppgang i t-bane stasjon.

Daglyset siver inn fra toppen i den store sjakten med rulletrapper i 3. etasjer under inngangspartiet i sør mot Haukeland Universitetssjukehus.

Foto: Arkitekturfoto v/ Alex Coppo

Samspillet mellom landskap, arkitektur, akustikk og lysdesign er utformet for å demme opp for det potensielle ubehaget det kan være å oppholde og bevege seg 30 meter ned under bakken. Vi har vektlagt noen viktige aspekter vi mener er avgjørende for den trygge opplevelsen:

Oversikt: at man kan se langt og være forberedt på uønskede hendelser så tidlig som mulig. Volumene er utformet slik at man har god oversikt med mulighet for å snu og gå ut igjen flere steder før man kommer ned til selve plattformen.

Orientering: at reisen ned under bakken ikke er forvirrende, slik at man mister retningssansen. Det viktigste grepet har vært at man går inn og ned i stasjonen i samme retning som man ankommer holdeplassen og da med minst mulige retningsforandringer underveis.

Enkle volumer: at man til enhver tid har god oversikt og forutsigbarhet uten blindsoner. Det skal ikke være uoversiktlige kroker og gjemmesteder for uønsket opphold.

Dagslys og lyssetting: at lyset spiller på lag med arkitekturen og understreker at dagslyset, som stråler inn gjennom glassfasaden på toppen av sjaktene, er den viktigste veiviser mot utgangene opp til overflaten. Belysningen er brukt aktivt som et verktøy for veifinning, hvor den reisende beveger seg mot godt lyssatte overflater ved å lede øyet gjennom et rom og mot den neste destinasjonen. Lysnivå og fargetemperatur har blitt tilpasset for å skape den riktige kontrasten mellom områdene. I noen arealer er belysningen ujevn for å gjøre det lettere for de reisende å lese avstand når de beveger seg gjennom ferdselsåren. Det har vært jobbet tett tverrfaglig fra tidlig fase av prosjektet, og inntil siste innjustering av armaturer.

Akustikk: at den akustiske opplevelsen er så god at støy og etterklang ikke er sjenerende, til tross for store volumer og en kraftig skinnegående støykilde. Akustikk er en ofte forsømt faktor når det gjelder opplevd sikkerhet og velvære i større offentlige rom. I et anlegg nesten utelukkende støpt i betong, har dette vært spesielt krevende. Bortsett fra der betongen er visuelt eksponert mot publikum, er nesten alle materialoverflater designet med lyddempende egenskaper. Sammen med akustiske ingeniører har vi klart å skape et lydbilde som oppleves dempet og behagelig. Her er det overraskende lett å føre en samtale, uansett hvor i anlegget man er.

Oversiktsbilde av T-bane stasjon i bysituasjon. Foto.

Inngangspartiet i sør har tett forbindelse til annen offentlig transport i Haukelandsveien og de ulike inngangsområdene til Haukeland Universitetssjukehus.

Foto: Arkitekturfoto v/ Alex Coppo
Interiørfoto av trapperom i t-bane stasjon.

Siste avsats før trapp og heis ned til plattformen fra inngangen i nord. Buede former og lyddempende materialer i himling gir behagelig akustikk.

Foto: Arkitekturfoto v/ Alex Coppo

Holdeplassen og plattformhallen er utsmykket med et stort, stjernespekket «teppe» av fargerike betongheller. Stjernemotivet gjentas i fem mindre utsmykningsfelt som man passerer på vei til og fra plattformen. Kunstverket, som er utformet av tekstilkunstner Inger Johanne Rasmussen, tilfører farger, karakter og er et «anker» på den travle holdeplassen under bakken.

Landskapet har fått en helhetlig utforming, med romlige sammenhenger, visuelle kvaliteter og sanselige opplevelser i form av årstidsvariasjon, utsikt, forseggjorte detaljer og høy kvalitet på materialer. De store, ærverdige lindetrærne som er flyttet tilbake, gir området historisk tidsdybde, identitet og særpreg. Bøkehekkene og natursteinsmurene tar opp materialbruken i området rundt. Det frodige utearealet gir et samspill med landskapet, og visuell forbindelse og kobling mellom grøntområdene på Ulriken og villahagene i øst, og Møllendal kirkegård i vest. 

Aksonometrisk diagram av T-bane stasjon. Arkitekt tegning.
Illustrasjon: 3RW Arkitekter
Snitt av sjakt med trapper og heiser til T-bane stasjon. Arkitekt tegning.

Snitt, sjakt.

Illustrasjon: 3RW Arkitekter
Plantegning av T-bane stasjon. Arkitekt tegning.

Plan med kunst.

Illustrasjon: 3RW Arkitekter