Nytt fergeleie Forvik

Arkitekter

 • Manthey Kula AS

I sammenheng med fjorden

En enkel, åpen hvelvkonstruksjon gir god sikt ut på den nye fergekaia.

Bruttoareal
 • 130 kvm.
Oppdragsgiver
 • Nordland fylkeskommune
Ferdigstilt
 • 2015
Arkitekt medarbeidere
 • Beate Hølmebakk, arkitekt MNAL; Per Tamsen, Jonas Gunerius Larsen, Nina Fjose, alle arkitekter; Frida Johansen, Magnus Høyem, begge stud. ark.
Konsulenter
 • Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS og Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB), ÅF AS (VVS/EL), COWI AS (vei)
Energikilder
 • elektrisitet
Ventilasjon
 • mekanisk og naturlig

Vi forsøker å gi bygningene vi tegner distinkte romlige og skulpturelle kvaliteter. I utviklingen av prosjektene etterstreber vi synlige konstruksjoner og enkle, lesbare detaljer.

På Helgelandskysten hadde større båter og flere reisende ført til at fergeleiet ved Forvik handelssted ikke lenger holdt mål. Fylkesrådet i Nordland besluttet derfor å etablere en ny fergekai på den andre siden av den lille vika, og med dette mistet handelsstedet fra 1792 – som huser kaffebrenneri, restaurant og overnattingstilbud – den direkte kontakten med de veifarende.

Vår oppgave bestod i å gi form til det omfattende terrenginngrepet og tegne en servicebygning i tilknytning til den standardiserte fergekaia. 

Når det gjelder landskapsutformingen har vårt hovedfokus vært å minimere trafikkarealet (gang- oppholds- og kjøreareal samt oppstillingsplass for 110 biler og tre busser) og å gi det kraftige inngrepet i det sårbare kystlandskapet en tydelig form. For å oppnå dette er det arbeidet med linjeføringen, med å unngå opprinnelig planlagte grøfter og forstøtningsmurer og ved grundig planlegging av skjæringer, fyllinger, overvannsbehandling og vegetasjon.

Når det gjelder servicebygningen har vi lagt vekt på å skape gode ventearealer og visuelle forbindelser. Gjennom den transparente konstruksjonen ser man ikke bare oppstillingsplassen, fergetrafikken og bebyggelsen på den andre siden av bukta, men også hver eneste bygningsdel. På denne måten skal opplevelsen av naturen, handelsstedet og det nye fergeleiet smelte sammen til ett inntrykk.

Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise og med unntak av grunn- og betongarbeider er alle bygningsdeler prefabrikkert med tanke på kontrollert montering på byggeplassen. Bygningens primærkonstruksjon består av to plasstøpte vegger som bærer et omvendt galvanisert stålhvelv. Hvelvet stabiliserer glass- og limtrekonstruksjonen som utgjør den isolerte delen av bygningen. For å redusere direkte sollys inn i kiosk, venterom og toalett er konstruksjonen asymmetrisk med utkragende tette tak mot syd. Utenfor rommene danner hvelvet overdekkede uterom. 

Til tross for ønsket om at servicebygningen skulle fremstå som en del av infrastrukturen på stedet var ikke bygningens noe tekniske uttrykk et mål i seg selv. Det er snarere et resultat av ønsket om en naken konstruksjon og om å utnytte det store hvelvets statiske potensial. 

Bruttoareal
 • 130 kvm.
Oppdragsgiver
 • Nordland fylkeskommune
Ferdigstilt
 • 2015
Arkitekt medarbeidere
 • Beate Hølmebakk, arkitekt MNAL; Per Tamsen, Jonas Gunerius Larsen, Nina Fjose, alle arkitekter; Frida Johansen, Magnus Høyem, begge stud. ark.
Konsulenter
 • Siv.ing. Finn-Erik Nilsen AS og Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB), ÅF AS (VVS/EL), COWI AS (vei)
Energikilder
 • elektrisitet
Ventilasjon
 • mekanisk og naturlig