God jul og godt nytt år!

Redaktør Gaute Brochmann oppsummerer arkitekturåret som var, og kommer med noen juleønsker for det som kommer. Redaksjonen i Arkitektur tar juleferie, og kommer mette og uthvilte tilbake 2. januar. 

Illustrasjon: Endre Aasen/https://istock.com/ElenaMedvedeva
>

I 2023 slo Arkitektnytt og Arkitektur N seg sammen til Arkitektur og ble til det bladet og den nettsiden du leser nå.

For oss var dette et stort skritt i retning av en arkitekturdekning tilpasset samtiden og de dagens medievaner. Men for arkitekter flest var dette langt fra den største nyheten i året som gikk.

Året det bremset opp

Overskriftene i 2023 ble preget av redsler fra Ukraina og Gaza som får alle hjemlige utfordringer til å blekne.

Men mellom nyheter om krig i Europas randsoner, kunne vi også registrere at vi etter år og tiår med kontinuerlig vekst og gjennomgående høy byggeaktivitet, opplevde at mye bremset opp.

>

Jeg vil allikevel være forsiktig med å beskrive 2023 som et annus horribilis for norsk arkitektur. Til tross for ordrebøker med mer luft mellom linjene enn mange er vant til, opplever jeg at bransjen har klart seg ganske bra, omstendighetene tatt i betraktning.

Og kanskje kan en turbulent tid føre noe godt med seg? For når arbeidspresset er noe mindre, rekker vi i det minste å trekke pusten og reflektere ved ulike aspekter av arbeidet vårt. Det er i så fall sunt.

Portrett av Gaute Brochmann

Redaktør Gaute Brochmann håper på en styrket arkitektbransje, som går 2024 i møte med et håp om at dette året blir bedre enn det som var.

Foto: Ingebjørg Semb

Viktige diskusjoner

Derfor er det gledelig at det siden lanseringen av de nye nettsidene våre i mars, har vært en rekke interessante og omfattende fagdebatter som har utfoldet seg på arkitektur.no.

Den pågående diskusjonen om stygt og pent, klassisk eller moderne stil har dukket opp med jevne mellomrom, eksemplifisert ved prosjekter som Voldsløkka skole.

Men vi fikk også en vital byutviklingsdebatt der nye og gamle krefter braket sammen i et skikkelig generasjonsoppgjør.

Vi opplevde òg at det ble satt søkelys på anskaffelsesformer og prising av arkitekttjenester gjennom konkurransen om tomten til den tidligere Veterinærhøyskolen i Oslo.

Ikke minst sistnevnte diskusjon er både viktig og naturlig av situasjonen i byggebransjen og norsk økonomi. Har norske arkitekter i lengre tid priset seg for lavt? Og hva er i så fall konsekvensene for bransjen vår? Og ikke minst byggene vi står ansvarlige for?

Velkommen til debatt!

Vi opplever dette som så vesentlige spørsmål at vi starter opp 2024 med en debatt om temaet på Byens tak den 25. januar. Sammen med Arkitektbedriftene inviterer vi både arkitekter og utbyggere til en samtale om dagens rammebetingelser. Samtidig som vi stiller spørsmålet: Selger norske arkitekter seg på billigsalg?

Vi ønsker alle velkommen (påmelding her). Og håper dette kan bidra til en styrket arkitektbransje som går 2024 i møte med et håp om at dette året blir bedre enn det som var.

Arkitektur tar juleferie på nett fom. 22. desember, men er tilbake tirsdag 2. januar, 2024. Første papirutgave i det nye året kommer i februar.

 

>
>
>