Vil fortsatt ha nytt museum på Leüthenhaven

Etter ny utredning anbefales fortsatt nytt samlet kunstmuseum i Trondheim, fremfor å utvide Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

Illustrasjonen er laget av Dyrvik arkitekter og Christian Pagh, i en rapport laget på oppdrag fra fra Museene i Sør-Trøndelag i 2021, og viser hvordan et nytt museumsbygg på Leüthenhaven kan se ut.

Illustrasjon: Dyrvik arkitekter og Christian Pagh
>

Spørsmålet om kunstmuseum i Trondheim kan sammenliknes med hvordan bybanen i Bergen er stadig gjenstand for politisk usikkerhet og uro, skrev styremedlem i Museene i Sør-Trøndelag og arkitekt Marianne Skjulhaug i fjor høst

Det har vært mye diskusjoner om hvordan Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum skal samlokaliseres. En konseptutvalgutredningen, bestilt av politikerne, har nå konkludert med at et nybygg på parkeringsplassen Leüthenhaven er det beste alternativet.

>

Etterlyst miljøutredning

Rådet for byarkitektur og flere andre har imidlertid påpekt at utredningen ikke i tilstrekkelig grad har utredet mulig utvidelse og gjenbruk av de eksisterende museumsbygningene i Bispegata og Munkegata. 

Arkitekturprofessor ved NTNU, Steffen Wellinger, har i Adresseavisen blant annet etterlyst utredning av både miljøkonsekvensene ved nybygg, og av hva kunstmiljøet i Trondheim og Trøndelag faktisk trenger.

Illustrasjonen viser at det er mulig å etablere tydelige og markante bygningsvolumer og samtidig skape et flott offentlig grønt byrom mellom ny bebyggelse og Trøndelag Teater, skriver Dyrvik arkitekter og Christian Pagh i sin rapport fra 2021.

Illustrasjon: Dyrvik arkitekter og Christian Pagh

Ikke plass i framtida

Konseptutvalgutredningen ble lagt frem for politisk behandling høsten 2023. Da ba bystyret kommunedirektøren undersøke utbyggingsmuligheter rundt eksisterende bygg en ekstra gang.

Dette er nå gjennomført i samarbeid med antikvariske myndigheter, melder Trondheim kommune i en pressemelding.

De siste undersøkelsene viser ifølge kommunen at det ikke er mulig å bygge ut ved de eksisterende byggene dersom man skal svare på arealet som museet vil ha behov for i framtida.

Bygningen som i dag huser Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Munkegata ble bygget i 1968 og er tegnet av Herman Krag arkitektkontor.

Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

Trondheim kunstmuseum holder til i det som opprinnelig huset Trondhjems kunstforening. Bygget i Bispegata stod ferdig i 1930, tegnet av Peter Daniel Hofflund. I 1991 ble det bygget en utvidelse med et atriumbygg over en tidligere gårdsplass ved arkitekt Ola Steen arkitektkontor ved Svein Wolle. Hofflunds bygning ble i 1931 tildelt Houens fonds diplom, og det samme gjorde tilbygget i 1991.

Foto: Kjell Jørgen Myrtveit

Samarbeid med antikvariske myndigheter

Skriftlige vurderinger fra Riksantikvar og Trøndelag fylkeskommune ved Seksjon kulturminner gir strenge areal- og volumbegrensninger både over og under bakken for å ivareta antikvariske og kulturhistoriske forhold.

Disse begrensningene hindrer realisering av alternativer for tilbygg, heter det i den nye utredningen. 

Tilbygg-alternativene oppfyller heller ikke krav om ivaretakelse av museumsfaglige behov knyttet til areal i kombinasjon med varetakelse av antikvariske faktorer over og under bakken, samt byarkitektoniske faktorer i området rundt Nidarosdomen, heter det i utredningen.

Det nye bygget skal samle Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum under ett tak.

Bygget får et samlet funksjonsareal på 9 200 kvm. Dette er en økning på 3 700 kvm sammenlignet med dagens funksjonsareal i de to museumsbyggene. I bruttoareal tilsvarer anbefalt konsept 16 600 kvm. 

>
>
>