Arkitekturuka i Arendal

Gårdsrom-potensiale, ny arkitekturpolitikk, stedsutvikling og byvandring for folkehelse. Her er arkitekturguiden til årets arendalsuke.

Gårdsrom-potensiale, ny arkitekturpolitikk, stedsutvikling og byvandring for folkehelse. Her er arkitekturguiden til årets arendalsuke.

Torvet i Arendal er klar for en uke med poltiske og faglige debatter. Første arrangement starter mandag 14. august klokken 07.00.

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen
>

Arendalsuka åpner sitt beryktede «dansegulv for demokratiet» mandag 14. august. I en kort uke skal politikere, kommunikasjonsfolk, organisasjoner, offentlige etater og bedrifter sloss om oppmerksomhet og påvirkningskraft.

I flere år har også arkitektbransjen deltatt på dansegulvet. Så også i år. Selvom en tur innom både Arendalsuka og deres programsider kan gjøre noen og enhver overveldet, følger her en forsøksvis guide til åtte arkitekturhøydepunkt under årets politiske festival:

>

1: Arkitektur og gode liv

Arkitektforbundet har i år eget arrangement under Arendalsuka. Sammen med Arkitektbedriftene i Norge AiN), Arkitektenes fagforbund (Afag) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) samler de tirsdag morgen klokken 08.00 folk til Samfunnsteltet på Rådhusbrygga i Arendal.

Temaet for arrangementet er «Hvordan bygger vi et godt sted?» Målet er å finne ut hvordan «politikere, utbyggere, kommuner og arkitekter sammen kan skape steder hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv».

Til å svare har de blant annet hentet inn Åshild Lappegård Hauge, psykolog og forsker ved Universitet i Oslo, Marius Hauland Næss, arkitekt Snøhetta og Therese Øijord Rustad, byarkitekt i Indre Østfold. Arkitektur-redaktør Gaute Brochmann vil også lede en egen politisk debatt om temaet.

– Det er kjempemorsomt at vi har fått til et arrangement, som springer ut av organisasjonenes felles arbeid med arkitekturpolitisk plattform. At det er lokalvalg passer også perfekt med det arbeidet Arkitektforbundet jobber med i Bylivsenteret, arbeidet med flere arkitekter i offentlig sektor, samt Arkitektbedriftenes prosjekt «arkitektur skaper verdi». Målet med frokostseminaret er derfor å formidle, overfor landets lokalpolitikere, at arkitekter kan bidra med mye i arbeidet for å skape fremtidens gode lokalsamfunn, sier Kari Bucher, generalsekretær i Arkitektforbundet, til Arkitektur.

2: Podkast-lansering

På Arendalsukas første dag, mandag 14. august klokken 16.00, lanseres også en ny podkastserie av podkasten «Våre steder». Dette skjer i Bankgården og er en del av arrangementet «Aksjon bypolitikk 2023» – i regi av Norsk Sentrumsutvikling. 

Våre steder lages av landskapsarkitekt Ragnhild Augustsen og byplanlegger Karoline Birkeli-Gauss. Den nye serien har tittelen «Stemmer for stedet» og kobler temaene stedsutvikling og lokalpolitikk. De første tre episoden som slippes handler om kommunene Ullensaker, Stranda og Bodø. 

Her intervjues lokalpolitikere fra de tre kommunene, samtidig diskuteres stedenes ulike utfordringer av et ekspertpanel bestående av Ellen de Vibe, Erling Dokk Holm, Gro Sandkjær Hanssen og Tone Tellevik Dahl. 

– I podkastserien som har premiere under Arendalsuka, har vi valgt ut tre steder som har vidt forskjellige utfordringer og innganger til stedsutvikling - og dermed også står i ulike politiske dilemmaer, forklarer Birkeli-Gauss til Arkitektur. 

Ullensaker, hvor Gardermoen ligger, sliter med Norges hurtigste befolkningsvekst og må håndtere konflikter som rask boligutbygging, men samtidig holde prisene nede, mens Stranda sliter med helt egen problematikk knyttet til fraflytting og turistdestinasjonen Geiranger hvor sesongturisme er krevende å imøtekomme med tanke på tilstrekkelig boligtilbud.

– I Bodø møtte vi en småby med ambisjon om å bli en storby – som blant annet vil bruke matjord til å bygge nytt fotballstadion, hvor noen politikere vil si ja til det meste av ny utvikling, mens andre vil bremse den, forklarer Birkeli-Gauss.  

Ragnhild Augustsen (t.v) og Karoline Birkeli-Gauss fra podkasten Våre Steder. Her fra innspilling under Arkitekturdagen 2022 i samtale med arkitektene Navid Navid og Anne Chavepayre.

Foto: Stine Østby

3: Arkitekturpolitikkens ville veier

Hovedscenen for byggebransjen under Arendalsuka er Byggarena Arendal, som er et samarbeid mellom 41 bedrifter og foreninger i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. I det ofte fullstappete hjørnelokalet til Baker Jørgensen, på Torvet midt i sørlandsbyen, skal tre hele dager dedikeres til byggebransjen.

En av de arrangementsansvarlige Nancy Jøssang, sivilarkitekt og daglig leder i Opus, trekker spesielt frem et av arrangementene. For onsdag 16. august arrangeres «Arkitekturpolitikk – på ville veier?», som er andre utgave av en debattriologi om arkitekturpolitikk.

Den første debatten ble arrangert i Oslo i vår, mens siste utgave skal arrangeres under Oslo Urban Week i september. 

– Tretten år etter at forrige arkitekturpolitikk ble lansert i Norge, har kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik varslet at arbeidet med å se på dagen arkitekturpolitikk er i gang. Et nytt utkast kan lanseres i 2023. Vi er alle spente og inviterer til debatt, heter det fra arrangørene.

Blant bransjenavn som skal debattere finner vi tidligere SV-statsråd Heikki Holmås, nå direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg, Ida Aall Gram, Aspelin Ramm og danske Torben Klitgaard, fra Bloxhub og det danske EU Bauhaus-prosjektet.

4: Dialog om grønnere bransje

I tillegg arrangeres hele ni arrangementer på Byggarena Arendal om hvordan byggebransjen kan være med å løse Norges klima- og miljømål. Her skal det snakkes om klimakutt, bevaring av natur, klimatilpasning og energi. Et eget frokostmøtet med klima- og miljøminister Espen Barth Eide trekkes frem som høydepunktet av Katharina Th. Bramslev, som leder arbeidet med klima og miljø i Bygg Arena Arendal og som er daglig leder i Grønn Byggallianse.

– Store deler av næringen både kan og vil bidra til at Norge når sine klima- og miljømål. Vi vil vise politikere og næringen at dette er mulig å få til gjennom inspirasjon og eksempler, og få til en dialog om hvordan vi kan samarbeide videre. Gjennom hele dagen vil vi næringen diskutere tiltak som kutter klimagassutslipp, reduserer energiforbruket, styrker fornybar energiproduksjon og øker ombruk. Vi skal også vise frem hvordan næringen kan bidra til økt biologisk mangfold og til å tilpasse samfunnet til klimaendringene, sier Bramslev i en pressemelding om arrangementet.

Håpets katedral ble bygget på Isegran i Fredrikstad av sirkulært materiale. Denne sommeren gjester den Arendalsuka og vil blant annet huse en utstilling om sirkulærøkonomi og samtale med åtte tidligere norske miljøvernministre. 

Foto: Viggo Strand Kristiansen

5: Gårdsrom-debatt på Torvet

Et arkitektkontor som alltid koser seg under Arendalsuka er Oslo-baserte NSW Arkitektur. Deres forhold til og engasjement for byen har utgangspunkt i at de har tegnet Statsforvalterens Hus og Glassheisen i byen. 

I sommer stilte NSW og arkitekt Ole Wiig spørsmål i Agderposten om bakgårdene kan bli til vitale gårdsrom med nye sosiale møteplasser og skape mer byliv i sentrum av Arendal. Innlegget var et oppspark til paneldebatt på Torvet i Arendal tirsdag 15. august, klokken 15.30, om samme tema: «Sentrums gjemte og glemte skatter - Fra bakgårder til vitale gårdsrom». 

– I debatten vil det delta et interessant spektrum av dyktige meningsbærere, fra Riksantikvaren til akademia, fra politikere til lokale eiendomsaktører. Dette er et av ytterst få arrangementer under Arendalsuka som fokuserer på byutviklingen i Arendal, men som også har en klar overføringsverdi til andre byer, skriver Wiig til Arkitektur. 

6: Sunn byvandring

Også Doga har fullt opplegg under årets arendalsuke. Gjennom uken har de fem arrangementer med ulike samarbeidspartnere. Det hele starter med en byvandring i samarbeid med sammen slutningen «Sunne kommuner», som er et nettverk for og av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse og sosial bærekraft høyt i sin samfunnsplanlegging.

Spørsmålet som stilles under byvandringen er «Hvordan byer kan bli mer helsefremmende?»

«Arendal har jobbet aktivt med å koble folkehelse og stedsutvikling de siste 10 årene. På byvandringen tar kommunens folkehelsekoordinator oss med på den strategiske og praktiske utviklingen som har skjedd i folkehelsearbeidet det siste tiåret, og viser oss hvordan byen jobber med å fremme en byutvikling som sikrer god helse for alle», heter det i invitasjonen fra Doga og Sunne kommuner.

7: Håpets katedral

Har man behov for håp og romlig ro mellom de politiske slagene, kan kanskje et besøk til det flytende byggverket Håpets katedral være noe. Flåtebygget fra Isegran i Fredrikstad, som fikk i 2022 hederlig omtale av Arnstein Arneberg-juryen, har lagt til kai i Arendal.

Der inviteres det flere ganger i løpet av uka til fortellinger fra «håpsbyggerne» bak Håpets katedral og møte med de frivillige. Det første arrangementet er mandag 14. august klokken 08.00. Katedralen vil også være vertskap for konserter, refleksjoner rundt stillhet og samtaler med åtte tidligere miljøvernministre. 

Hele onsdagen 16. august er katedralen dedikert til en utstilling om sirkulærøkonomi. Håpets katedral er selv et sirkulært kunstprosjekt bygd i et «samarbeid mellom plastindustrien, tradisjonshåndverkere og frivillighet». 

– Vi vil vise fram det positive som skjer innen sirkulærøkonomien, og inviterer alle til å se, høre og lære om hvordan vi jobber med sirkulærøkonomi i praksis – og hva som skal til for at vi skal bli mer sirkulære i Norge, heter det fra arrangørene Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

8:Kodak-øyeblikk for interiørarkitektur

Er du interessert i interiørarkitektur og sirkulærøkonomi er torsdag klokken 12.00 tidspunktet å meisle ut i kalenderen. Da inviterer Nr 17 - fagnettverk for interiørarkitekter, Asplan Viak, Haltenbanken, Ralston Bau, Romlaboratoriet, Sane, Spinn arkitekter og Henning Larsen til seminaret «Ny estetikk og varig verdi: Framtidas interiørarkitektur».

«Det foregår en bærekraftig og sirkulær bransjeforvandling hos interiørarkitektene som vil påvirke hvordan vi alle forholder oss til estetikk og hva som har verdi over tid. Sirkulærøkonomi og bedre naturressursutnyttelse fører til nye måter å lage rom på, og vi står nå midt i et “Kodak moment” for blant annet møbelbransjen», heter det fra arrangørene.

For mer detaljert program over Arendalsuka – se her.

>
>
>