Henrik Lundberg blir byarkitekt i Stavanger

– Jeg er opptatt av at det må være lav terskel for å komme i kontakt med meg, sier Henrik Lundberg, som nå er ansatt som byarkitekt i Stavanger. 

– Jeg er opptatt av at det må være lav terskel for å komme i kontakt med meg, sier Henrik Lundberg, som nå er ansatt som byarkitekt i Stavanger. 

Foto av Henrik Lundberg

Henrik Lundberg er sivilarkitekt og kommer fra KAP Kontor for Arkitektur og Plan, som han var med på å starte i 2001.

Foto: Sigrun Sætrevik
>

– Det første jeg vil gjøre, er å snakke med både arkitektstanden og eiendomsutviklere om hvilke forventninger vi har til hverandre. Jeg vil være en tydelig figur internt i kommunen, men også ut mot innbyggerne og næringslivet: En person som det er lett å komme i kontakt med, og som deltar i debatter og i sosiale medier, sier Henrik Lundberg, Stavangers nye byarkitekt.

Det er mange måter å være synlig på, påpeker Lundberg: i Bergen sitter byarkitekten i et butikklokale i sentrum. 

– Jeg er opptatt av at det må være lav terskel for å komme i kontakt med meg, sier den nye byarkitekten i en pressemelding.

>

– Uredd og tydelig stemme

Lundberg er utdannet sivilarkitekt og kommer fra KAP Kontor for Arkitektur og Plan, som han var med på å starte i 2001. Han er også kjent som en engasjert deltaker i det offentlige ordskiftet, og har også tidligere snakket høyt om byens behov for en byarkitekt.

– Det har vært ivret for en byarkitekt fordi man trenger en når byen nå skal bygges mer innenifra og utover, der man for eksempel bygger i noens utsikt. En byarkitekt kan gjøre en jobb med å kommunisere i slike prosesser og sørge for at kommunen tar en større rolle i dem, sa Lundberg til Arkitektnytt i 2020.

Nå mener kommunen at en slik utadrettet byarkitekt er på plass:

– I tillegg til å være en dyktig fagperson, er Henrik Lundberg en uredd og tydelig stemme med et stort engasjement for arkitekturens rolle i byutviklingen. Han vil være en viktig støttespiller – og en utfordrer – for alle som bryr seg om byen, sier byggesakssjef Sven Norland i Stavanger kommune i pressemeldingen.

Vil øke bestillerkompetansen

Byarkitekten skal være en ombudsmann for den nye bebyggelsen, der Byantikvaren våker over den eldre og verneverdige bebyggelsen.

– Jeg skal konkretisere Stavangers nye arkitekturstrategi og få på plass praktiske verktøy som gjør det lettere å måle om prosjektene er gode nok, sier Lundberg.

Stavanger kommunes nye arkitekturstrategi ble først presentert i fjor, og er utarbeidet av kommunens avdeling for byutvikling. Dokumentet skal inngå som et vedlegg i kommuneplanens arealdel, som etter planen kommer til politisk behandling i juni.

Lundberg vil også jobbe for å øke bestillerkompetansen i kommunen.

– Stavanger kommune er jo en stor utbygger, og gjør mye bra innen klima- og miljømessig bærekraft. Men andre dimensjoner er også viktige, og her mener jeg kommunen har litt å gå på. Gjennomtenkt arkitektur kan løse mange samfunnproblemer, sier den påtroppende byarkitekten, som vil være en pådriver for kunnskapsbygging og ser for seg samarbeid med et bredt spekter av byutviklingsaktører om utstillinger, fagkonferanser og arrangementer.

– Og byens arkitekturhistorie er faktisk ikke skrevet! Dét må vi få gjort noe med, understreker den ferske byarkitekten Lundberg.

>
>
>