Ny tiltale i Tjøme-saken

Økokrim har tatt ut ny tiltale mot arkitekt Rune Breili for overtredelse av plan- og bygningsloven i forbindelse med to fritidsboliger på Tjøme i Færder kommune. 

Økokrim har tatt ut ny tiltale mot arkitekt Rune Breili for overtredelse av plan- og bygningsloven i forbindelse med to fritidsboliger på Tjøme i Færder kommune. 

Foto av Rune Breili

Rune Breili ble dømt for korrupsjon i den såkalte Tjøme-saken. Nå er han tiltalt på ny, for brudd på plan- og bygningsloven.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Ifølge tiltalen skal Breili i perioden fra 2015 til 2019 ha gitt feil opplysninger og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med søknader til daværende Tjøme kommune om tillatelser til tiltak for bebyggelse på de to eiendommene.

Breili er videre tiltalt for å ha prosjektert en ny fritidsbolig med hovedhus og tilbygg for den ene eiendommen i strid med kommunens arealplaner. Prosjekteringens tegninger og beskrivelser dannet blant annet grunnlag for søknader til kommunen. 

På den andre eiendommen er han tiltalt for å ha prosjektert ny bod og nytt anneks i strid med byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen ved blant annet å utarbeide tegninger og beskrivelser til utførende entreprenører.

>

Allerede dømt

Breili er allerede dømt for korrupsjon etter flere runder i rettssystemet. Både Breili og tidligere byggesaksleder i daværende Tjøme kommune ble dømt etter at Breili ga tegnetjenester til Svendsen uten å ta betaling. Etter at Høyesterett i april avviste anken hans, ble lagmannsrettens dom på 9 måneders fengsel rettskraftig.

Breili venter nå på at soningen skal begynne.

Venter på soning

Arkitektkontoret Breili & partnere er i tillegg ilagt forelegg på 250.000 kroner for samme forhold som Breili er tiltalt for.

Den nye tiltalen kom overraskende på Breili, forteller hans forsvarer Thomas Skjelbred til Dagens næringsliv.

– Han er uenig i tiltalen og synes det er tøft å nok en gang måtte stå opp og forsvare seg. Han hadde håpet at han kunne legge dette bak seg og sone sin dom. Jeg synes Økokrim virker noe overivrig og at de burde ha gitt seg etter at det ble rettskraftig dom etter lagmannsretten, sier Skjelbred til avisen.

Økokrim: – Viktig signal

Ulovlig bygging i og i nærheten av strandsonen fører til inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten, påpeker Økokrim i en pressemelding. Det påvirker også naturmangfoldet og kan være økonomisk motivert. 

– Økokrim håper at straffen som er ilagt, kan være et viktig signal om at en gir riktige opplysninger til offentlige myndigheter, setter seg inn i gjeldende regelverk, har gode rutiner og er årvåkne slik at det ikke foretas inngrep i og i nærheten av strandsonen uten at det foreligger nødvendig tillatelse, sier førstestatsadvokat i Økokrim Hans Tore Høviskeland i en pressemelding.

>
>
>