Høyesterett avviser Tjøme-anke

Høyesteretts ankeutvalg vil ikke behandle den såkalte Tjøme-saken på nytt. Dermed dømmes arkitekt Rune Breili til 9 måneders fengsel.

Høyesteretts ankeutvalg vil ikke behandle den såkalte Tjøme-saken på nytt. Dermed dømmes arkitekt Rune Breili til 9 måneders fengsel.

Foto av Rune Breili

Rune Breili foran Høyesterett i 2022. Arkitekten hadde håpet å komme tilbake dit, etter å ha anket dommen mot seg i lagmannsretten. Nå har Høyesterett imidlertid avvist anken.

Foto: Torgeir Holljen Thon
>

Dette melder NRK, og utfallet betyr at dommen fra Agder lagmannsrett blir stående. Arkitekt Rune Breili ble her dømt til 9 måneders fengsel for grov korrupsjon, mens tidligere byggesaksleder Harald Svendsen ble dømt til 11 måneders fengsel. Begge anket dommen. 

Saken har vært gjennom fire rettsrunder, og dreier seg om at arkitekt Breili tegnet hus for den tidligere byggesakslederen i Tjøme kommune Svendsen, samtidig som Svendsen behandlet byggesøknader fra Breili. Begge har hele tiden hevdet at det bare var snakk om en vennetjeneste.

De to ble først dømt til åtte måneders fengsel i tingretten, men så frifunnet i lagmannsretten. Økokrim anken deretter saken til Høyesterett, som opphevet frifinnelsen. I desember 2022 ble derfor saken behandlet på nytt i lagmannsretten, der begge, i tillegg til fengsel, ble dømt til å betale 25.000 kroner i saksomkostninger, mens det i tillegg skulle inndras 30.000 kroner fra Svendsen, som retten anså som verdien av tjenesten han mottok fra Breili.

>
Agder Lagmansrett

Dommen i Agder lagmannsrett er strengere enn både tingrettens opprinnelige dom og påtalemyndighetens påstand.

Foto: Peter Fiskerstrand

Etterforsket siden 2017

Saken startet i 2017, da NRK avslørte at en annen ansatt i Tjøme kommune tok betalt for å fylle ut byggesakspapirer han selv behandlet. Mannen ble suspendert, og kommunen gransket byggesaksavdelingen og sendte en rapport til politiet.

Deretter startet etterforskingen, og Breili og Svendsen ble tiltalt. 

Da kommunen så nærmere på byggesaker for hytter i strandsonen, fant den også flere saksbehandlingsfeil. Færder kommune jobber fortsatt med flere hundre slike saker.

Bottom line her er at listen for hva som skal anses som korrupsjon etter norsk rett legges veldig lavt. I realiteten utelukker denne avgjørelsen at man har en relasjon, og i hvert fall vennetjenester, hvor stiller opp for hverandre, hvis vedkommende er i en offentlig stilling eller har et offentlig verv. I langstrakte Norge, med så mange kommuner, og hvor folk går inn og ut av hverandres liv, så er det en ny standard som settes, sa Breilis forsvarer Thomas Skjelbred til Arkitektur da dommen falt i lagmannsretten i januar.

– Det har aldri falt verken Rune Breili eller Harald Svendsen inn at dette handlet om å påvirke noen i en stilling. Korrupsjon er det strengeste straffebruddet vi har for økonomisk kriminalitet, og der bør listen ligge høyere, sa Skjelbred videre.

>
>
>