Positive til oppkjøpstrend

Arkitektbransjen må se mulighetene i kjølvannet av at ingeniørselskapene kjøper opp arkitektkontorer, mener Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund. 

Arkitektbransjen må se mulighetene i kjølvannet av at ingeniørselskapene kjøper opp arkitektkontorer, mener Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund. 

Portrett

Adnan Harambasic, president i NAL, mener det kan være positivt at ingeniørselskaper som Multiconsult kjøper arkitektkontor som A-lab. 

Foto: NAL
>

«Multiconsult inn i A-lab» var overskriften i norsk byggepresse mandag formiddag. 140 A-lab-ansatte blir nå et datterselskap av det rådgivende ingeniørselskapet Multiconsult. 

Oppkjøpet føyer seg inn i rekken av arkitektkontorer som blir kjøpt opp av ingeniørbransjen. Norconsult har blant annet kjøpt opp Nordic, og Sweco har kjøpt opp TAG og Arcasa. Asplan Viak kjøpte Stein Hamre arkitektkontor i 2021, mens Multiconsult kjøpte Link arkitektur tilbake i 2015.

>

Ryggmargsrefleksen til mange i arkitektbransjen er kanskje at denne type oppkjøp er negativt for mangfoldet og konkurransesituasjonen i bransjen. President i Norske arkitekters landsforbund (NAL), mener imidlertid oppkjøpene kan sees på med positive fortegn. 

– Denne type oppkjøp er en åpenbar tendens i vår bransje. Det spennende er at oppkjøpene tydelig viser at arkitektmiljøene har en kunnskap som ingeniørene ikke har. Arkitektene driver blant annet innovasjon innen den grønne omstillingen, som samfunnet trenger, sier Harambasic til Arkitektur. 

– Jeg vil derfor mest av alt gratulere A-lab med å ha bygget opp et attraktivt miljø, sier Harambasic, som selv var partner i A-lab i 10 år, fram til 2011. 

Mulig rollekonflikt

Harambasic har fått flere henvendelser etter oppkjøpet, både fra arkitekter og oppdragsgivere. Noen kommenterer det problematiske ved økt konsentrasjon av selskaper tilknyttet de store ingeniørselskapene. 

– Arkitektene sitter ofte ved oppdragsgivers side av bordet langt inn i byggeprosessen. Når arkitektene blir en del av store ingeniørselskap, kan det sikkert forekomme behov for rolleavklaring i noen sammenhenger, forteller han. 

Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab, konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab.

Geir Haaversen, grunnlegger og daglig leder i A-lab (t.v), konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult og grunnlegger Odd Klev i A-lab.

Foto: Multiconsult

Skaper rom i økosystemet

Likevel mener NAL-presidenten, som også driver arkitektkontoret SAAHA, at oppkjøpene er godt nytt for bransjen. Han mener det vil skje en naturlig tilpassing i markedet, hvor også nye muligheter kan oppstå. 

– Når et stort kontor som A-lab kjøpes opp, vil det naturligvis også etterlate et rom i markedet. A-lab-arkitektene vil styrke sin posisjon innen noen segmenter, mens noen av prosjekter de har jobbet med før ikke vil være like relevante for de nye eierne. Dermed vil det frigjøres plass i økosystemet, som andre og mindre kontorer kan vokse seg inn i. 

Harambasic velger derfor å se på oppkjøpene først og fremst som en naturlig dynamikk.

– Alle de oppkjøpte kontorene var en gang små kontor selv. I dag jobber vi også mye mer tverrfaglig og i store prosjektteam, nesten uavhengig av prosjektets størrelse.

Han mener det interessante spørsmålet er: «Hvor oppstår innovasjon oftest? Ved de mindre og uavhengige miljøene eller store miljø med +500 ansatte?»

– Svaret på det er ikke er helt entydig. Sånn sett er det viktig at vi sikrer mulighet for deltagelse i konkurranser og offentlige anskaffelser uavhengig av kontorenes størrelse. Så gjenstår det å se om denne oppkjøpstendensen også vil medføre bedre arkitektur og større kvalitet på det som bygges, avslutter han.

>
>
>