Triennalen jakter ny direktør

Det blir opp til ny triennaledirektør om Christian Pagh fortsetter i Oslo Arkitekturtriennale, påpeker styreleder Erling Dokk Holm. Nå leter han etter en direktør som kan fortsette i Paghs gode spor. 

Det blir opp til ny triennaledirektør om Christian Pagh fortsetter i Oslo Arkitekturtriennale, påpeker styreleder Erling Dokk Holm. Nå leter han etter en direktør som kan fortsette i Paghs gode spor. 

Erling Dokk Holm er styreleder for Oslo arkitekturtriennale (OAT). Han gleder seg til triennalen i 2025, men jakter en ny direktør etter at Christian Pagh nå flytter til Bergen. 

>

Det var forrige uke det ble kjent at Christian Pagh slutter i stillingen som direktør for Oslo arkitekturtriennale (OAT). Dette på grunn av at kjæresten er kommet inn på kunststudier i Bergen. 

Beskjeden fra både ham selv og triennalen fortalte at Pagh skal fortsette i triennalens kuratorteam og som leder av triennalens Nordic Neighbourhood Lab, som jobber med nabolagstransformasjon og byledelse i Norden. 

Dette er nødvendigvis ikke riktig, forteller Erling Dokk Holm, styreleder i triennalen og førsteamanuensis i samfunnsforskning og byplanlegging ved NMBU.

>

– Det er veldig generøst at han vil fortsette etter at han har sagt opp, men dette er ikke opp til verken han eller meg som styreleder å avgjøre. Her vil formelt en ny direktør for triennalen komme inn og gjøre sine beslutninger, sier Dokk Holm til Arkitektur.

Han legger til at han gjerne også ser Pagh bli med videre:

– Christian er en attraktiv mann og har ikke noe problem med å få ny jobb. Om han fra Bergen fortsetter i en eller annen kuratorstilling og stillingsbrøk hos oss, tror jeg ikke er så viktig for ham. Men at han tilbyr seg å fortsette er absolutt en ressurs for oss, ikke et problem. 

Foto av Christian Pagh.

Dagens triennaledirektør Christian Pagh flytter til Bergen. Han ønsker likevel å bidra frem mot OAT 2025. Men det avhenger av den nye direktørens tanker og prioriteringer. 

Foto: Linda Bournane Engelberth

Fornøyde med driften

Ifølge Dokk Holm kan disse misforståelsene, om Pagh skal fortsette eller ikke, skyldes at han selv ikke er aktiv nok på sosiale medier.

– Jeg prøvde meg på Facebook i et kvarter. Det gikk skikkelig dårlig. Kanskje denne saken viser at jeg bør lytte til mine barn og være litt mer tilstede der. 

– Det er altså ikke noen større uenigheter som ligger bak den litt forvirrende kommunikasjonen fra Pagh og triennalen? 

– Nei, absolutt ikke. Som styreleder er dette sikkert bare en lærepenge om at jeg må bli bedre på kommunikasjon. Styret er veldig harmonisk for styrer å være og vi er veldig fornøyd med driften til hele teamet som jobber der. Men det er klart når du har en direktør som vil mye, kan noen tenke at det går for fort av og til. Samtidig har alle uttrykt sin tillit til Christian med jevne mellomrom. 

Strekke seg mot det utopiske

Christian Pagh har vært direktør og sjefskurator for Oslo arkitekturtriennale siden 1. januar 2021. I forkant av ansettelsen ville styret og Dokk Holm ha en direktør som dro triennalen bort fra det «esoteriske», abstrakte og teoretiske og mer over i en konkret tematikk påkoblet Oslo by og debattene der. 

Her mener Dokk Holm at han fikk en direktør som lykkes på flere plan. 

– Christian er jo en fantastisk kapasitet, som har lykkes med å endre triennalen. Jeg fikk den direktøren jeg ønsket meg. Besøkstallene er veldig høye, og folk snakker om nabolag på annen måte nå enn før triennalen. Det har blitt et viktig begrep. Så er det alltid ting som kunne vært annerledes, men det å lykkes med å nå bredt ut var det viktigste. 

Lykkes ikke en triennale med å nå mange og ha et mål om endring, er det ikke noe vits å arrangere en triennale, mener han. 

– En arkitekturtriennale må ha et element av utopi over seg. Jeg har veldig tro på arkitektur og planlegging som livsforandrende – den troen må også en triennale ha. 

Oslo arkitekturtriennale 2022 var veldig mange ting. Også denne halm- og leireinstallasjonen til Atelier Dalziel kalt Multispecies «Neighbourhoods».

Foto: Oslo arkitekturtriennale

Blir gjerne med i 2025 

Christian Pagh forteller selv til Arkitektur at han forstår hvorfor triennalens styre her vil ha det formelle i orden.  

– Det er en overgangsfase for triennalen, blant annet på grunn av min private familielogistikk, som gjør at vi skal til Bergen. Det jeg har sagt til styret er at jeg stiller meg til rådighet og er gjerne en del av triennalen 2025. Styret synes det er en god idé. 

Samtidig sier Pagh at det er helt riktig at det er en ny direktør som vil ha det siste ordet i hvordan Pagh skal brukes eller ikke, opp mot neste triennale.  

– En ny direktør er fristilt til å tenke at det er han eller hennes beslutning å ikke vil ha meg med. Det er helt legitimt. Samtidig er det veldig kort tid til høsten 2025, vi er i gang med masse greier og den dampen må holdes oppe. Jeg håper en ny direktør vil tenke at det gir verdi at vi kan bygge videre på det vi som team jobber på nå. Hvis ikke kan jeg absolutt også finne noe annet. Jeg kan være på ingenting, medium eller maks for neste triennale. 

– Men var det litt klossete kommunisert at du skulle fortsette, men så var ikke det helt riktig likevel?  

– Nei, for intensjonen er at jeg skal fortsette som en del av teamet. Samtidig er det riktig at en ny direktør kan komme inn å gjøre akkurat det hun vil av forandringer. Det er jo en direktørs rett – og sånn skal det være! 

– Det kommer litt an på hvem som blir direktør?  

Ja, men den direktøren vil bli ansatt av styret, som synes den retningen vi har nå er god. Vi er også et lite team, med masse på gang, men også mye å gjøre frem mot 2025. Jeg vil derfor forestille meg at ny direktør vil bygge videre på det som er – og forhåpentligvis legge mye nytt og bra til! 

Plan for mer landskap

Søknadsfristen for direktørstillingen er 9. februar. Det er allerede mange gode interessenter til stillingen fra mange ulike bakgrunner. Styreleder Dokk Holm håper på mange søkere og lover en direktørjobb med stort handlingsrom. 

– Det som var gøy forrige gang var at Pagh ikke hadde ren arkitektbakgrunn. Han kom fra designfeltet. Det fungerte veldig bra og jeg tror folk med veldig forskjellige bakgrunner kan jobbe svært godt innenfor urbanisme, byplanlegging og arkitekturfeltet. Det viktigste er en blanding av litt relevant fagkunnskap, evnen til å hente inn penger og bygge relasjoner, sier Dokk Holm. 

– Hvilken retning går triennalen nå? 

– Det er litt uferdig ennå, men jeg kan si at vi vil legge mer vekt på naturen og det økologiske i det. En sterk satsing på det vil også bedre den sosiale bærekraften. Det handler om ikke å separere sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, men heller se dem i sammenheng. 

– Hva betyr det? 

– At den sosiale bærekraften er helt avhengig av kapasiteten i økosystemtjenestene. Hvis man ikke lager gode sosiale soner, også utendørs, virker ikke lokalsamfunnene for dem som bor der. Alle som har vært i en norsk drabantby forstår at ved en bedre innsats fra landskapsarkitekter ville det virket bedre for den sosiale bærekraften. 

– Blir det en landskapstriennale? 

– Nei, men det blir et mye større landskapselement enn det var forrige gang. Vi jobber med denne tematikken og i mars kan vi nok si noe mye mer presist. 

>
>
>