Engasjement rundt bærekraftig interiørarkitektur

Fremtidas interiørarkitektur var tema da fagnettverket «nr.17» inntok scenen på Arendalsuka tidligere i dag. Hvordan påvirker vi faget vårt sin fremtid?

Foto av interiørdebatt i Arendal

Det var duket for debatt tidligere i dag omhandlende fremtidas interiørarkitektur under Framtidens næringsliv scene. Fra venstre sirkulærrådgiver og moderator Kirsti Svenning, interiørarkitekter Morten Kaels, Kjersti Hoel Johnson, Merethe Strømmen, Birgitta Ralston og Ap-politiker Linda Monsen Merkesdal.

Foto: Malin Skjelland Eriksen
>

Spørsmålet ønsket fagnettverket «nr.17» å diskutere med seminaret «Ny estetikk og varig verdi: Bærekraftig interiørarkitektur». Det blir jo hevdet at det er det indre som teller, men når det kommer til byggtekniske forskrifter, blir sjeldent innvendig arkitektur regnet med i byggets totale klimaregnskap.

Nå ønsker nettverket endring, og vil med seminaret få med flere interiørarkitekter og brukere av kompetansen på en felles dugnad gjennom å slutte seg til oppropet. Interiørarkitektur er en del av klimakrisen, men også en del av løsningen.

>

Vil styrke interiørarkitektens posisjon

Seminaret skal bidra med å styrke posisjonen til interiørarkitektene, og sammen skape vaner som er riktige og gode for å sikre fremtidens interiørarkitektur.

Det forteller sirkulærrådgiver Kirsti Svenning, som skapte fagnettverket «nr.17» sammen med kontorene Romlaboratoriet, Sane og Spinn Arkitekter i Oslo. Nå har de fått med Asplan Viak, Haltenbanken, Ralston Bau og Henning Larsen i Bergen under paraplyen, som alle er klare for debatt.

– Målet for Arendalsuka er todelt. Det første målet er å rekruttere bransjekolleger til å si høyt at de ønsker grønn omstilling, og å skape oppslutning og entusiasme rundt oppropet vi har laget sammen, forteller Svenning og fortsetter:

– Det andre målet er å gå i direkte dialog med politikerene, og starte dialogen om hvordan vi kan få interiørfagets framtid inn i politiske prosesser.

Politikeren svarer

Med i debatten som ble holdt tidligere i dag satt Ap-politiker Linda Monsen Merkesdal. Hun er en av 19 politikere som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og understreker selv viktigheten med å få inn flere standarder for at bygg og materialer skal bli enklere å bruke på nytt.

– Krav fører ofte til innovasjon, og når det nå kommer høyere krav om gjenbruk i et bygg, håper jeg også innvendig arkitektur blir inkludert, forteller Merkesdal

Hun forteller videre at det er nødvendig at politikere etterspør tiltak for å sikre bedre energieffektifisring og gjenvinningskrav av materialer til et bygg. Ikke bare er det grunnleggende for folk, men også for å nå klimamålene vi har satt oss.

– Debatten som fagnettverket «nr.17» initierte er et steg i riktig retning, og det var fint å sitte ned og drøfte idéer sammen. Jeg regner med at dette definitivt ikke blir den siste samtalen rundt dette temaet, sier politikeren.

Finn først, design etter

Interiørarkitekt MNIL i Haltenbanken, Merethe Strømmen, deltok også på seminaret. Hun hadde reist helt fra Bergen for å sette faget på kartet.

– Vi ønsker med oppropet å oppfordre flere til å bli med på en felles dugnad frem mot 2030, ved å gjennomføre konkrete tiltak i alle prosjekter. Dette gjør vi for å sette et eksempel gjennom å dele verktøy, erfaringer og kompetanse, forteller Strømmen.

Det kortsikte målet forteller Strømmen handler om det som skjer her og nå gjennom gjenvinning og upcycling. Det langsiktige målet er selve skiftet: hvordan skaffe nye biobaserte materialer som kan erstatte fossile produkter, som igjen vil redusere klimaavtrykk.

– Paneldebatten handlet om hvordan vi jobber nå og hvordan vi må jobbe fremover. For eksempel ved å finne materialene før du designer, eller parallelt, og ikke motsatt. Resultatet blir kanskje en annen metode å jobbe på og vil skape en helt ny estetikk, som vi allerede har sett hos flere kontorer, forteller Strømmen.

Foto av interiørdebatt i Arendal
Det var flere fremmøtte og engasjerte interiørarkitekter fra fagnettverket "nr.17" som deltok på seminaret "Ny estetikk og varig verdi: Fremtidas interiørarkitektur" tidligere i dag. 
Foto: Birgitte Haga Eisinger

Utfordringer og muligheter

Det er nemlig slik at nordmenn årlig kaster 140 000 tonn kontormøbler, og i Europa blir tallet nærmere 10 millioner. 80 prosent av fotavtrykket til ethvert produkt eller prosjekt skjer i designfasen, og det er her yrkesgruppen har en stor påvirkning.

– Interiørarkitektur er bindeleddet med utrolig mange fagfelt i et prosjekt, og vi som interiørarkitekter har derfor en kjempestor betydning på helheten. Med seminaret ønsker vi å kommunisere hvordan vi kan formgi faget vårt bedre for både mennesker og planeten.

Det forteller Malin Skjelland Eriksen, interiørarkitekt MNIL hos Romlaboratoriet. Hun har selv erfart hvilken påvirkningskraft hun har som interiørarkitekt, og tok saken i egne hender da hun begynte arbeidet med å tegne om de nye lokalene til Statkraft.

– Jeg satte takten tidlig med Statkraft om å ha høye miljøkrav i prosjektet. Dette gjaldt blant annet om å tydeliggjøre tegningsunderlaget til håndverkerne, fra beskrivelser om demontering til ulike møbelleverandører, forteller Eriksen og fortsetter:

– Selv ble man en påvirkende aktør i verdikjeden til prosjektet. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022, og bærekraftsrapporten viste at ombruk av løst inventar utgjorde den største andelen av alle besparelsene i hele prosjektet.

Sammen om løsningene

Sirkulærrådgiver Kirsti Svenning er selv ikke interiørarkitekt, og forteller at som utenforstående framstår det nesten som en litt merkelig forglemmelse at byggenæringen ikke inkluderer det folk flest forholder oss mest til, nemlig løst og fast inventar i et bygg.

– Jeg synes en stor mulighet har gått forbi. Derfor er jeg så takknemlig for å være en del av denne gjengen som har lyst til å gjøre noe med det, endre egen praksis og synliggjøre sin rolle i hjertet av en større byggenæring, forteller Svenning og understreker viktigheten av å bruke nettverket i praksis.

– Det viktigste vi kan gjøre er å se på tvers, og vite at denne omstillingen kun kan løses sammen. Nå må vi binde oss selv til masta, og forme de kravene og rollene som skal kjennetegne interiørarkitektens virkelighet fremover, avslutter Svenning.

Arrangementet «Ny estetikk og varig verdi: Bærekraftig interiørarkitektur» i Arendal ble streamet. Se det her.

>
>
>