Mer enn farger og puter

Hybride kontorløsninger og merkevarestyrkende interiørarkitektur er noe av det som løftes fram i årets NIL-årbok.

Hybride kontorløsninger og merkevarestyrkende interiørarkitektur er noe av det som løftes fram i årets NIL-årbok.

Foto av utgangen i Snøhettas nye fasiliteter for de norske landslagene i fotball på Ullevaal Stadion.

Snøhettas nye fasiliteter for de norske landslagene i fotball på Ullevaal Stadion er blant prosjektene som er presentert i årets NIL-årbok.

Foto: Einar Aslaksen/Snøhetta
>

Hvert år siden 1988 har Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) gitt ut årboken «Interiør & møbler», som dokumenterer det beste av norsk interiørarkitektur og møbeldesign det siste året.

– Årboken viser bredden og dybden i det norske interiørarkitekter og møbeldesignere jobber med. Den viser at det er mye mer enn bare «farger og puter», sier Mona Lise Lien, daglig leder i NIL og prosjektleder for NIL-årboken som ble lansert onsdag kveld.

Utvalgte prosjekter

Årboken presenterer 54 av fjorårets prosjekter, innlevert av NILs medlemmer, og vurdert og valgt ut av en faglig jury på seks personer. Blant de utvalgte prosjektene finner man skoler, kontorer, møterom, hoteller, boliger, serveringssteder og butikker, samt møbeldesign, utført av norske interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL. Fire signalprosjekter har fått utvidet omtale, mens tre fagartikler belyser viktig tematikk på en mer generell måte.

En av årets tre fagartikler tar for seg hvordan det hybride kontorlivet har kommet for å bli, og hva slags konsekvenser dette får for interiørarkitekturen og kontorene.

>
Foto av Mona Lise Lien i NIL som snakker i mikrofon.

– Vi er veldig opptatt av å få fram at man ikke jobber alene, men at tverrfaglig samarbeid er veldig viktig, sier Mona Lise Lien i NIL.

Foto: Halvor Bodin

Hybride kontorer

En av årets tre fagartikler tar for seg hvordan det hybride kontorlivet har kommet for å bli, og hva slags konsekvenser dette får for interiørarkitekturen og kontorene.

– Fagartiklene er interessante fordi de belyser arbeidet på en litt annen måte. Vi er veldig opptatt av å få fram at man ikke jobber alene, men at tverrfaglig samarbeid er veldig viktig. Derfor blir vi også oppgitt når samarbeidspartnere ikke trekker fram samarbeidet slik som vi gjør, sukker Lien.

Pressens hus er et av årets signalprosjekter, hvor IARK AS har vært interiørarkitekter i det Atelier Oslo- og Kima-prosjekterte bygget som samler de norske presseorganisasjonene i kvadraturen i Oslo. Her er samarbeidet mellom de forskjellige aktørene grundig omtalt i NILs årbok.

Foto fra Link arkitekturs utforming av Aktiv eiendomsmeglings lokaler.

I Link arkitekturs utforming av Aktiv eiendomsmeglings lokaler har de tatt utgangspunkt i selskapets logo. Resultatet er såkalt merkevarestyrkende interiørarkitektur.

Gjenbruk selvsagt

I fjorårets årbok var transformasjon og gjenbruk løftet fram som det viktigste temaet. I år ser man hvordan denne tematikken er gjennomgående i svært mange av prosjektene.

– Da vi laget den arkitekturpolitiske plattformen sammen med de andre aktørene, var vi veldig opptatt av å få med transformasjon og gjenbruk, som vi mener er midt i kjernekompetansen til interiørarkitekter. Hvordan lage innvendinge løsninger i et bygg slik at det kan leve lenge, eller enkelt endres uten å måtte rive og kaste? sier Lien.

Merkevarestyrkende arkitektur

I årboken settes det også fokus på såkalt merkevarestyrkende interiørarkitektur, med utgangspunkt i Link arkitekturs utforming av kontorene til Aktiv eiendomsmegling.

– Her har man laget et konsept som skal gjennomføres i alle deres lokaler. Man har tatt utgangspunkt i logoen deres, og bygget konseptet rundt det, så man alltid skal kjenne seg igjen. Prosjektet viser fram en litt annerledes vinkling på hvordan interiørarkitekter jobber, forteller hun.

Et annet prosjekt som fremheves i en fagartikkel er ombygging av en gammel funkisvilla i Trondheim, der Yme arkitekter har tegnet nye planløsninger for 30-tallshuset. Her settes det også fokus på bruk av 3D-modellering som visuelt verktøy i brukermedvirkning.

– Det viser dybden i hva man jobber med når man får i oppdrag å tilpasse et gammelt hus for en moderne familie i dag, sier Mona Lise Lien i NIL.

>
>
>