AHO med flytende pilotløe

En flytende paviljongløe skal denne sommeren få oslofolk til å sortere marint og urbant avfall.

En flytende paviljongløe skal denne sommeren få oslofolk til å sortere marint og urbant avfall.

På stille fjord innerst i Bjørvika ligger den nye Osloløa, som er et samarbeidsprosjekt mellom AHO, miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og 22 offentlige og private samarbeidspartnere. 

Foto: Tine Hegli
>

Oslo Løa er en midlertidig, flytende paviljong som skal ligge fortøyd utenfor operaen og Deichman Bjørvika fra juni til og med oktober. Pilotprosjektet skal brøyte vei for etableringen av et eget senter for kunnskap og aktivitet knyttet til marin forsøpling i Oslofjorden, heter det i en pressemelding. 

Nylig etterlyste NMBU-professor Gro Sandkjær Hanssen mer undervisning i blant annet sirkulærøkonomi ved norske arkitektskoler. Flåten ved Oslos kai, kan tyde på at Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo allerede tenker i samme baner.

>

For paviljongen på fjorden er designet og bygget av arkitektstudenter ved AHO. Jobben har de gjort på vegne av miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og med 22 offentlige og private samarbeidspartnere. 

– Arbeidet med pilotprosjekter som Oslo Løa gir AHO en unik mulighet til å koble dyktige studenter fra design- og arkitekturfagene direkte til interessenter og næringsliv som er fremoverlente og innovative i arbeidet med å finne bærekraftige løsninger, sier kursansvarlig og professor, Tine Hegli, i pressemeldingen.

Trekonstruksjonen er planlagt for enkel montering og demontering og enkelt flytting til annet sted enn Bjørvika. Her er studentene (f.v) Charlotte Elisabeth Mellbye, Maret Gremmelspacher og Cathrine O ́Neill i gang med prefabrikering av byggematerialer på sirkelsagen.

Foto: Tine Hegli

Resirkulert tauverk

Det har vært viktig for AHOs studenter å tenke sirkulære løsninger for alle elementer i prosjektet: Plastskallet er laget av resirkulert tauverk fra havbruks- og fiskerinæringen. Elementene er støpt i en form AHO har lånt fra fiskeindustrien. Takflaten spiller på bevegelser og refleksjoner i havoverflaten. Veggene beskytter mot sol og vær, men kan åpnes for utsyn til vannet og innsyn fra land. Flytebryggen er leid og konstruksjonene i tre er designet for enkel montering og demontering. Alt sammen sikrer paviljongen et forlenget liv andre steder.

– Prosjektet er rigget slik at vi kan teste bestandigheten av ny og ombrukt plast i Oslo-klimaet. På den måten bidrar AHO til kunnskapsutvikling for leverandører og produsenter av løsninger med effektiv ressursutnyttelse og lav miljøbelastning, forklarer Hegli. 

Bølgebeveglesen i takflaten spiller på opplevelsen av havet og gir både besøkende til Oslo Løa og publikum i nærområdet et nytt blikk på fjordbassenget. De grønne fargene stammer fra resirkulert tauverk donert av Oceanize i Rørvik, de hvite er avfallsprodukter fra innkjøringsprosess med Hofseth Aquas støpeform hos Pla-Mek i Sykkylven. 

Foto: Jacob Bringedal

Kan lett flyttes og kopieres

Oslo Løa er midlertidig og designet for å kunne monteres og demonteres med håndverktøy, transporteres og settes opp på et annet sted. Studentene har utviklet en designmanual som gjør det enkelt å skalere konseptet eller lage en tvilling et annet sted i verden. 

– Sirkulær økonomi og sirkulære konstruksjonsprinsipper krever at vi som designere og arkitekter legger riktige premisser til grunn for materialvalgene våre. Det må avspeiles i formgivningsprosessen og i utviklingen av detaljer, sier Hegli. 

Her inne i Oslo Løa skal det vises, sorteres, undervises om havavfall og resirkulering. 

Foto: Jacob Bringedal

Frivillig rydding og sortering

Nordic Ocean Watch har allerede utviklet en populær Løe i Hoddevik i Stad kommune. Oslo Løa er et nytt steg på havaktivistenes reise, denne gangen med et konsept skreddersydd til den urbane situasjonen og tilpasset Oslo.

Kjernen i et besøk på Oslo Løa er å sortere og registrere innsamlet marint avfall fra ryddeaksjoner i indre Oslofjord. De besøkende velger mellom å sortere avfall de har plukket selv, eller å sortere avfall ryddet av frivillige ryddere i Fjord CleanUP.

Statistikken fra Oslo Løa blir rapportert til Senter mot marin forsøpling (Marfo), og skal hjelpe myndigheter og næringsliv med å forstå kildene til forsøpling av havet og peke i retning av de rette tiltakene.

– Vi tror på at man tar vare på det man er glad i. Derfor jobber vi med å spre kunnskap om og kjærlighet for livet i havet. Handling skaper holdning, og gjennom å legge til rette for og vise hvordan alle kan bidra, skaper vi en kultur der alle som bruker havet gir noe tilbake, sier prosjektleder i Nordic Ocean Watch, Martin Julseth Barfod, i pressemeldingen.

>
>
>