Avgang for Skavang

Egil Skavang går av som administrerende direktør i Arkitektbedriftene. – Har bidratt med profesjonalisering og synliggjøring av bransjen, sier Doga-direktør.

Egil Skavang går av som administrerende direktør i Arkitektbedriftene. – Har bidratt med profesjonalisering og synliggjøring av bransjen, sier Doga-direktør.

Portrett

Egil Skavang har vært administrerende direktør i Arkitektbedriftene siden 2010. Nå har han varslet styret om sin avgang.

Foto: Arkitektbedriftene
>

Egil Skavang har meddelt styret at han ønsker å fratre som toppsjef i Arkitektbedriftene. Skavang har ledet arbeidsgiverorganisasjonen siden november 2010. I en pressemelding takkes Skavang av styreleder i Arkitektbedriftene, Michelle Wright.

- Egil har lagt ned en imponerende innsats for å styrke medlemmenes rammebetingelser for fremtiden og har jobbet tett med arkitektnæringen i hele landet for å profesjonalisere medlemsmassen i tråd med hva markedet krever og forventer. Samtidig har han løftet administrasjonen og synliggjort organisasjonen både i media, på den nasjonale og internasjonale arena som en næringspolitisk forening med stor påvirkning og gjennomslagskraft, sier Wright.

Skal inn i en ny fase

Skavang kom til Arkitektbedriftene som administrerende direktør i november 2010 etter å ha ledet Byggekostnadsprogrammet for Kommunal- og regionaldepartementet og BAE-rådet (2005-2010). Han blir 67 år til sommeren og mener det da er på tide å slippe nye krefter til.

– Nå har jeg vært her i snart tolv år og nå går Arkitektbedriftene over i en fase med utvikling hvor vi skal styrke oss og gjøre en del nye grep. Da tenker jeg det er fint med en ny toppleder full av krefter og engasjement, sier Skavang til Arkitektnytt.

– Hvilke nye grep er det snakk om?

– Det er blant annet arbeidet med kvalitetssystemet Maks og den digitale byggesøknadsløsningen Maks-søk, som blir viktig fremover. Her leverer Arkitektbedriftene allerede, og på dette området er vi egentlig en moderne IT-bedrift. Vi forbereder en videreutvikling av disse verktøyene og å følge digitaliseringen av plan- og byggesaksbehandlingen, noe som krever ressurser.

– Blitt premissleverandør

Den avtroppende direktøren beskriver sine år hos Arkitektbedriftene som gode. Han mener noe av det viktigste som har skjedd i den perioden er å få til en tydeliggjøring av organisasjonens rolle.

– Arkitektbransjen har blitt tydeligere plassert som en premissleverandør for hva byggenæringen leverer til samfunnet. Vi har jobbet sammen med resten av byggenæringen og bestillersiden, samt opp mot politiske myndigheter, for å få høyere på dagsorden hvor viktig det er å tenke arkitektur som strategisk virkemiddel.

>
Portrett

Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Foto: NAL
Portrett

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (Doga).

Foto: Eirik Evjen / DOGA

– En dyktig fagperson

Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL), har kjent Skavang i fem år. Hun har lært ham å kjenne som en dyktig fagperson som alltid setter medlemmenes interesse først.

– Vi har hatt god kontakt, og ikke minst en veldig åpen dialog hvor vi alltid har diskutert våre felles interesser og hatt et godt samarbeid rundt dette, sier Bucher.

– Hva blir viktig for valg av ny direktør?

– Vi er mange interesseorganisasjoner for arkitekter, og tenker at hans etterfølger må fortsette med nettopp dette; jobbe med respekt for særinteresser, ha en stor forståelse og interesse for samarbeid. Skal vi ha politisk gjennomslag er vi nødt til å kjøre i parallelle spor.

Profesjonalisering og synlighet

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør for Design og arkitektur Norge (Doga), mener Skavangs bidrag i bransjen har vært betydelige.

– Han har bidratt til en profesjonalisering av bransjen og en økt synlighet i samfunnet. Det at han har snakket om effekten av arkitektur på samfunnsutviklingen, og samtidig utviklet verktøy for å måle denne, har vært viktig.

Hjemdal mener Skavangs etterfølger må fortsette dette arbeidet, men også kanskje tenke større om arkitektens rolle i samfunnet.

– Jeg håper Arkitektbedriftene forsetter arbeidet med å synliggjøre og posisjonere arkitektene. Min oppfordring er imidlertid å utvide arkitektenes rolle. Arkitektene kan mer enn å prosjektere bygg og kompetansen kan nyttiggjøres av samfunnet på enda bedre og bredere måte enn i dag.

Vil fortsette i bransjen

Styret i Arkitektbedriftene har nå satt i gang arbeidet med å finne ny administrerende direktør, og håper å ha dette på plass i løpet av våren.

– Hva gjør du videre Skavang? Du sier i pressemeldingen at du fortsatt vil jobbe for arkitektene?

– Planen er først å kjøre på for fullt frem til en ny direktør er på plass. Jeg har ingen konkrete avtaler etter det, men jeg har ikke tenkt å legge inn årene. Det er svært meningsfylt å jobbe for arkitektur og arkitektbransjen og det finnes mange oppgaver jeg kunne tenke meg å gripe fatt i.

>
>
>