BAF hedrer kvinnedagen

Bergen Arkitektforening markere Kvinnedagen med Pecha Kucha. – Vi vil få frem et mangfold av stemmer, sier initiativtager Ida Wressel.

Bergen Arkitektforening markere Kvinnedagen med Pecha Kucha. – Vi vil få frem et mangfold av stemmer, sier initiativtager Ida Wressel.

Bilde av Ida Wressel i BAF og Vill

Ida Wressel, BAF-medlem og arkitekt hos Vill arkitektur, påpeker at det fremdeles menn som dominerer beslutningshierarkiene i byggebransjen.

 

Foto: Vill
>

Bergen Kunsthall fylles onsdag kveld til feiring av kvinnedagen. Bergen arkitektforening (BAF) har invitert ulike mennesker løst eller tett knyttet til Bergens arkitektmiljø til en såkalt Pecha Kucha, hvor åtte kvinner og to menn i korte bolker skal fortelle om problemstillinger de brenner for.

– Vi vil få frem et mangfold av stemmer om et mangfold av temaer knyttet til kvinner, mangfold og arkitektur. Dette er ikke dagen for å lytte lenge til én sterk stemme, heller synliggjøre at vi er mange som jobber med slike spørsmål her i Bergen, sier én av initiativtagerne Ida Wressel, BAF-medlem og arkitekt hos Vill arkitektur.

Rører rundt i gryta

Av folk og temaer som skal belyses på kvinnedagsarrangementet trekker blant annet Wressel frem at arkitekt Eva Bull skal snakke om «Fødestue-potpurri», arkitekt Maja Gloppen skal snakke om protest og offentlig rom, mens landskapsarkitekt Anne Irgens skal holde innlegget «Hvis mor fikk bestemme byen».

– Menn i vår og andre bransjer har alltid vært gode til å organisere seg og snakke om det de brenner for. Da blir også arkitekturen preget av det som til enhver tid blir ansett som viktig. Vårt arrangement tar sikte på å røre rundt i denne gryta og forhåpentligvis få opp flere ting som er viktig og gjerne få til samtaler om temaene i etterkant, sier Wressel.

Menn dominerer beslutningene

– Hvorfor er dette viktig for dere i BAF?

– Det handler i bunn og grunn om at kvinner skal gis mer plass i diskusjonen rundt arkitektur og byutvikling. Det er en tendens til at planlegging og design automatisk tilrettelegger for menn og gutter når kjønn overses, særlig i land der likestilling er lav. Arkitektur og offentlige rom er fremdeles designet for menn og hvordan de opplever byene. Dette er derfor utrolig viktig å snakke om.

For Wressel og BAF handler det også om å belyse hvilke prosesser som skaper den arkitekturen og de byene vi bor i.

– Det handler om prosess, mer enn bare sluttresultatet. Fremdeles er det slik at menn dominerer de beslutningshierarkier som finnes i byggebransjen. Selv om det er tilnærmet likestilling blant arkitekter er det aller fleste daglig ledere, byggherrer og eiendomsutviklere menn. Da gjøres det hele tiden valg basert på deres virkelighetsoppfatning. Det må vi gjøre noe med.

For mer informasjon om arrangementet se her.

>
>
>