Brikker for bedre by

Med spillbrikker og brevskriving vil kollektivet Klubbkontor tenke høyt og utopisk og fremtidens byer.

Med spillbrikker og brevskriving vil kollektivet Klubbkontor tenke høyt og utopisk og fremtidens byer.

Foto av  Nikolai Lieblein Røsæg som setter ned skulptur.

I høstløvet utenfor Arkitektenes hus ferdigstiller initiativtager Nikolai Lieblein Røsæg, fra kollektivet Klubbkontor, brikkene for spilling lørdag 4. september.

Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen
>

Utenfor Arkitektenes hus i Oslo står 20 spillbrikker i lilla og sort plassert på et grønt spillebrett. De rundt meterhøye brikkene representerer hver en utopisk tanke om fremtidens byer. De er basert på brevskriving og er også et innspill i valgkampen.

Lørdag 4. september, fra 12.00-18.00, inviteres det til spilling av utopisk byutviklingsspill i Josefines gate. Det hele kan virke kryptisk og abstrakt, men Stina Molander Skavlan, én av fire initiativtagere, forklarer nærmere.

– Vi er en ung generasjon som føler at verden står på bristepunktet, og vi vil gjøre noe med alt det kaotiske vi står i. Da handler det blant annet om å samles om å jobbe mot en bedre by. Vi må gjøre noe med de tingene som utvikler seg i feil retning. Da trenger vi noen felles, kanskje utopiske, ideer å rette oss mot. Dette må være en tverrfaglig samtale hvis det skal gå, sier Skavlan om prosjektet som har tittelen «Tenke høyt sammen».

Tverrfaglig brevskriving

Skavlan har sammen med de tidligere AHO-medstudentene Mira Hahn, Martin Tosterud og Nikolai Lieblein Røsæg, stiftet kollektivet Klubbkontor, som jobber med «praktiske, teoretiske og sosiale prosjekter i byen med et mål om en mer sosial og rettferdig by».

De var nyutdannete under første del av korona og følte for å trenge ut fra både skjermbasert kommunikasjon og en verden hvor arkitekter kun snakket med arkitekter. De inviterte derfor andre unge fagfolk, fra fagfelt som sosialantropologi, samfunnsgeografi, byplanlegging og samfunnsøkonomi og arkitektur til å skrive brev til hverandre om hvilke drømmer de hadde for fremtidens byer.

– Målet var å få dem til å tenke høyt sammen innenfor en trygg ramme av brevsjangeren, og ikke i overskrifter, slik man er vant fra avisdebatten.

>
Portrett av Stina Molander Skavlan

Stina Molander Skavlan er én av fire initiativtagere til «Tenke høyt sammen».

Foto: Lucas Ibanez-Fæhn

Fra brev til brikke

Skavlan og Klubbkontoret har lest brevene funnet ulike utopier og gjort dem om til de 20 brikkene utenfor Arkitektenes hus. Brikkene representerer ideer som for eksempel «Byggematerialer kan ikke kjøpes, bare lånes», «Borettslagets fellesgjeld skal også inkluderer klimaavtrykk» og «Alle har én vetorett i livet i én plansak.».

– Under spillingen lørdag med brikkene skal man sette sammen ulike brikker og forklare hvordan kombinasjonene av de ulike utopiene kan muliggjøres, hvordan byene må endres i forkant og hvilke konsekvenser det vil få.

En samtale starter

Brevene brikkene tar utgangspunkt i, deles samtidig ut i en egen papirblekke. Målet er at hvem som helst i etterkant kan ta del i brevskrivingen.

– Hva prosjektet siden vil munne ut i er enda litt uklart. Målet foreløpig er først å starte en samtale og tenkning som vi tar med oss videre inn i prosjektet, avslutter Skavlan.

Prosjektet er et samarbeid med blant annet Oslo Arkitektforening (OAF). De åtte brevskriverne er Alf Jørgen Schnell, samfunnsgeograf, medstifter av Kristisk Bynettverk, Armelle Breuil, arkitekt, med eget kontor ACT – for en bærekraftig fremtid, Astrid Fadnes, arkitekt og skribent, Bengt M. S. Carlson, byplanlegger og daglig leder i Nomad, Bertine Tønseth, samfunnsgeograf og driver av Komafest i Vardø, Maria Refsland, aktivist og musiker, Marie Storli, samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge og Rune Andreas Kvernmo, sosialantropolog og medstifter av Byantropologene.

>
>
>