Fagdag i Valdres

Hedmark og Oppland Arkitektforening (HAF) og Valdresmusea inviterer til fagdag om stedsutvikling og arkitektur.

Hedmark og Oppland Arkitektforening (HAF) og Valdresmusea inviterer til fagdag om stedsutvikling og arkitektur.

Nytt bygg rundt gammel laftestue i en skråning. Foto.

Torsdag 25. november blir det fagdag i Valdres, arrangert av Hedmark og Oppland Arkitektforening (HAF) og Valdresmusea. Blant annet kommer Erik Langdalen, professor ved AHO, og skal snakke om «periferiens arkitektoniske potensial». Her hus fra Sel i Gudbrandsdalen.

Foto: Erik Fenstad Langdalen Arkitekter
>

Det har vært litt stille rundt lokalforeningen i det nye storfylket Innlandet de siste årene. Hedmark og Oppland Arkitektforening (HAF) er imidlertid denne uken klar for en ny start etter pandemi og en periode preget av lav aktivitet.

– Vi er en liten forening med stort behov for å kunne samles igjen og styrke nettverket i en geografisk stor og spredt region. Fagdagen denne uken er en måte å puste liv i det potensialet som finnes i foreningen, sier Margrete Bjone Engelien, initiativtager og grunnlegger av arkitektkontoret Inn i landet.

Levesett på bygda

Alle medlemmer i foreningen er derfor invitert til fagdagen «Rural kompleksitet - arkitektur på bygda». Foreningen inviterer til faglig påfyll og diskusjon om følgende spørsmål: «Hvordan vi skal bygge og bo i framtida? Hvordan vil det gjenspeile seg i bebyggelsesstrukturen? Hvordan bygger vi videre på det som finnes fra før?»

Blant foreleserne finner vi Erik Langdalen, professor ved AHO, som skal snakke om «periferiens arkitektoniske potensial». Student ved AHO og arkitektpraktikant hos Spinn Arkitekter, Guro Fløgstad Håvik, skal holde åpningsforedraget «På tide med et distriktsarkitekturopprør!».

Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea, vil også holde foredrag om «nostalgi og regionalromantikk». I tillegg er det innledere fra Snøhetta, Stiv Kuling, Vang kommune, Asas Arkitekter og Kastler Skjeseth Architects.

>
Portrett av Margrete Bjone Engelien. Foto.

Det har vært litt stille rundt lokalforeningen i det nye storfylket Innlandet de siste årene. Hedmark og Oppland Arkitektforening (HAF) er imidlertid denne uken klar for en ny start etter pandemi og en periode preget av lav aktivitet. – Vi er en liten forening med stort behov for å kunne samles igjen og styrke nettverket i en geografisk stor og spredt region. Fagdagen denne uken er en måte å puste liv i det potensialet som finnes i foreningen, sier Margrete Bjone Engelien, initiativtager og grunnlegger av arkitektkontoret Inn i landet. Levesett på bygda Alle medlemmer i foreningen er derfor invitert til fagdagen «Rural kompleksitet - arkitektur på bygda». Foreningen inviterer til faglig påfyll og diskusjon om følgende spørsmål: «Hvordan vi skal bygge og bo i framtida? Hvordan vil det gjenspeile seg i bebyggelsesstrukturen? Hvordan bygger vi videre på det som finnes fra før?» Blant foreleserne finner vi Erik Langdalen, professor ved AHO, som skal snakke om «periferiens arkitektoniske potensial». Student ved AHO og arkitektpraktikant hos Spinn Arkitekter, Guro Fløgstad Håvik, skal holde åpningsforedraget «På tide med et distriktsarkitekturopprør!». Ole Aastad Bråten, direktør ved Valdresmusea, vil også holde foredrag om «nostalgi og regionalromantikk». I tillegg er det innledere fra Snøhetta, Stiv Kuling, Vang kommune, Asas Arkitekter og Kastler Skjeseth Architects.

Foto: Jørn Nyseth Ranum

Bred invitasjon

En viktig del av fagdagen vil handle om hvordan man kan øke den arkitektfaglige kompetansen på et sted som Valdres.

– Mange plasser i Distrikts-Norge sliter vi med at arkitektfaglig kompetanse er fraværende. Dette preger både arkitekturen og stedsutviklingen. Spørsmålet er hva vi som lokale arkitekter kan gjøre for å bedre denne situasjonen?

I tillegg til medlemmene inviteres derfor også ansatte i kommunen og arkitekter fra nabodalføret Hallingdal

– Det er viktig å inkludere dem som jobber i kommunene. De gjør en viktig jobb, og kommunene har utfordringer med å rekruttere fagfolk. Å kunne bidra til et spennende fagmiljø, også på bygda, er litt av målet med fagdagen, sier Engelien.

Fagdagen er gratis og arrangeres på Valdres Folkemuseum, Festsalen klokken 10.30-16.30. Arrangementet på dagtid organiseres for medlemmer av NAL og fagmiljøet lokalt. Valdresmusea har temakveld med innlegg fra fire av foredragsholderen på kveldstid, dette arrangementet er åpent for alle. Les mer om dette arrangementet her.

>
>
>