Fikk til utredning

OAF fikk gjennomslag i NALs representantskapsmøte for utredning av Arkitektenes hus. Nå blir det ekstraordinært RS-møte over jul.

OAF fikk gjennomslag i NALs representantskapsmøte for utredning av Arkitektenes hus. Nå blir det ekstraordinært RS-møte over jul.

Portrett av Siri Jæger Brudvik.

Siri Jæger Brudvik, leder av Oslo Arkitektforening (OAF), fikk gjennomslag for en utredning av Arkitektenes hus under representantskapsmøtet 24. september.

Foto: Mad arkitekter
>

Fremtiden til Arkitektens hus i Josefines gate er ennå ikke avgjort. Bygningene eies av de to organisasjonene Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening (OAF). NAL inngikk høsten 2020 en intensjonsavtale med Grønn Byggallianse og Futurebuilt om å flytte sammen i det som omtales som et «Bærekraftshus», muligens i det gamle kaffebygget på Filipstad bak Aker Brygge.

Dette fikk igjen OAF til å igangsatte en mulighetsstudie for Josefines gate. Studien skulle vise hvordan eiendommen kan åpnes opp for offentligheten som et «Arkitekturens hus; en uavhengig, revitalisert og ambisiøs nasjonal arkitekturarena innenfor en bærekraftig økonomisk ramme».

Felles strategi

Under fredagens representantskapsmøte (RS-møte) i NAL, hvor alle lokalforeningene deltar, ble nettopp denne saken diskutert. OAF fikk her gjennomslag for sitt forslag om en videre utredning av både et mulig Arkitekturens hus og Bærekrafthus.

Utredningen skjer opp mot et nytt, ekstraordinært RS-møte over jul. Der skal det tas en beslutning om NALs involvering i de to prosjektene. Målet er at NAL og OAF der legger frem en felles strategi, med ett eller to hus, og gir et godt kunnskapsgrunnlag slik at man i RS-møtet kan fatte en beslutning om veien videre.

Ville inkludere RS

– Dette er en strategisk viktig beslutning for NAL – om man skal arbeide for et Bærekraftshus eller et Arkitekturens hus i Josefines gate. Da er det viktig å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag, slik at RS kan fatte en beslutning om hva som er det beste for NAL i denne saken, sier Siri Jæger Brudvik, leder av OAF.

– Hva er viktig for OAF i denne saken?

– For det første er det essensielt at RS inkluderes i diskusjonen, og at man får belyst ulike aspekter i saken for våre medlemmer. Deretter ønsker OAF at NAL finner ut av om de vil selge seg ut eller ikke, slik at vi kan utvikle eiendommen i henhold til overordnede, avklarte rammer. Men først må vi ha et kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag på plass, der det også tydelig fremgår hvordan utvikling av et eventuelt Bærekraftshus vil påvirke medlemmene, både økonomisk og innholdsmessig.

>
Portrett av Adnan Harambasic.

Adnan Harambasic, nyvalgt president i NAL, ser frem til en utredning som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for NALs fremtid i Arkitektenes hus.

Foto: Sophia Ruff

Tror på ny president

Brudvik tror at det kan være bra å se på saken med nye øyne. Hun peker på at Adnan Harambasic, ny NAL-president, har vært opptatt av å løse denne saken.

– Jeg ser frem til å jobbe frem en løsning sammen med Harambasic. Det er tillitsvekkende at den nye presidenten ønsker mer dialog og virker løsningsorientert. Han sitter også på viktig kompetanse, som kan komme godt med i prosessen rundt Arkitektenes hus. Vi må huske på at huset i 1956 ble kjøpt av enkeltmedlemmer i OAF og at vi sitter på en vanvittig arv her. Det må vi forvalte videre på en god måte for fremtidige generasjoner av arkitekter og arkitekturinteresserte, sier Brudvik.

NAL positive

Adnan Harambasic, NALs nye president, uttaler i en kort kommentar at han ikke ser noe dramatikk i at det blir ny utredning.

– Det er ikke noe å si på dette vedtaket. Vi trenger et bedre beslutningsgrunnlag, som er kvalitetssikret og så konkret som mulig, sier Harambasic i en tekstmelding til Arkitektnytt.

intervju med Arkitektnytt tidligere i september sa Harambasic at han ville jobbe for en langsiktig løsning for Arkitektenes hus. «NAL og OAF må ta tak og få til en ny ordentlig diskusjon. Jeg er positiv til en nullstilling, hvor vi prøver å tenke sammen, også med tanke på hva som er bærekraftig på lang sikt», sa han den gangen.

– Mange ubesvarte spørsmål

– Dette har vært utredet før og OAF har gjort deres mulighetsstudie tidligere i år. Hva konkret skal denne nye utredningen se på og vurdere, Brudvik?

– Nå ønsker vi at NAL og OAF sammen skal gå igjennom materialet som ligger i enkelte av scenarioene i mulighetsstudien, først og fremst gjennom styret i Arkitektenes hus AS. Altså kvalitetssikre økonomisk analyse, undersøke drifts- og eierskapsmodeller, og undersøke overordnet konsept for ventilasjon, energi og universell utforming. Dette bør være mulig å få plass i løpet av et par måneder.

Brudvik vektlegger at det for RS også er viktig at NAL kan si noe mer om hvordan NALs rolle i det planlagte Bærekraftshuset vil bli. Det er flere ubesvarte spørsmål mener hun.

– Skal NAL bidra til å finansiere felles fasiliteter, som skisserte verksted, material-lab og utstillingsarealer? Eller skal NAL kun leie egne kontorlokaler og overlate kostnadene ved å drive med kunnskap og formidling til andre organisasjoner som Grønn Bygganalyse? Når dette er på plass kan man legge saken fram for RS, slik at medlemmene er trygge på at både OAF og NAL ivaretar deres interesser på en god måte i fremtidens satsinger, sier Brudvik.

>
>
>