Jakter styremedlemmer

NAL søker nye medlemmer i landsstyret og en ny president. – Det blir ekstra spennende å bli med i år, sier styremedlem Marina Bauer.

NAL søker nye medlemmer i landsstyret og en ny president. – Det blir ekstra spennende å bli med i år, sier styremedlem Marina Bauer.

Foto av Arkitektenes Hus i Josefines gate 34.

Arkitektenes Hus i Josefines gate 34.

Foto: Hans A. Rosbach / Wikicommons
>

Har du meninger om norsk arkitekturpolitikk og drømmer om makt til å sette dem ut i livet? Da kan du denne våren kanskje få ønsket oppfylt. Norske arkitekters landsforbund (NAL) søker nye landsstyremedlemmer – og ny president.

– Om det er gøy å være styremedlem? Ja, det er superinteressant! sier Marina Bauer, daglig leder i Opaform i Bergen og styremedlem i NAL på tredje året.

– Det skjer veldig mye nytt i NAL fremover, og jeg sporer en fremtidsoptimisme etter koronakrisen. Derfor tror jeg det er ekstra spennende å bli med i styret i år.

– Sterk laugsidentitet

Valgkomiteen til NAL skal i mai ha to nye landsstyremedlemmer klare. De skal også ha klar en arvtaker etter dagens president, Gisle Løkken. Leder av valgkomiteen, Magnus Jørgensen fra Rodeo arkitekter, beskriver begge deler som «spennende verv» der man får muligheten til å påvirke arkitektenes rammevilkår.

– Arkitektene har en sterk laugsidentitet, men kan kanskje bli enda flinkere til å nå ut i offentligheten og påvirke den praktiske politikken. Dette er viktig å ha i bakhodet både for valgkomiteen og representantskapet, ikke minst i valget av ny president, sier Jørgensen.

Endringsvillighet

Valgkomiteen går bredt ut og oppfordrer medlemmer og lokalforeninger til å fremme kandidater.

– NAL er en medlemsorganisasjon, og det er viktig at styret representerer medlemsmassen når det gjelder kjønn, alder og geografisk spredning. Vi søker representasjon fra ulike deler av yrket og ønsker arkitekter fra både offentlig og privat sektor, samt utdanningsinstitusjonene.

– Hvilke kriterier velges styremedlemmer ut fra?

– De må være faglig engasjerte og ha interesse for å utvikle organisasjonen. Vi lever i en tid med store endringer, og da må også NAL vise evne til endring. Det å ivareta kontinuiteten i dette arbeidet fra tidligere styrer, er viktig, sier Jørgensen.

>
Portrett av Magnus Jørgensen

– Arkitektene har en sterk laugsidentitet, men kan kanskje bli enda flinkere til å nå ut i offentligheten, sier Magnus Jørgensen, valgkomiteen i NAL og arkitekt i Rodeo arkitekter.

Foto: Anne Valeur / Rodeo
Portrett av Marina Bauer, landsstyremedlem i NAL

– Om det er gøy å være styremedlem? Ja, det er superinteressant! sier Marina Bauer, landsstyremedlem i NAL og daglig leder i Opaform.

Foto: Privat

– En helt annen makt

For Marina Bauer har det vært en lærerik reise å sitte innenfor NALs vegger og kjenne på beslutningsmyndighet.

– Som leder av Opaform jobber jeg ganske fritt, har store visjoner og kan i prinsippet sparke litt i alle retninger – mest oppover, selvsagt. Som styremedlem har det vært fint å kjenne på forskjellen mellom å sitte utenfor og tenke hvordan alt kan gjøres bedre, for så å få et verv og faktisk kunne gjøre noe med det.

– Hvem vil du oppfordre til å søke?

– Alle med meninger om arkitekturpolitikk og fagets rammer, handlingsrom og betingelser. Har man tid til å engasjere seg, er det meningsfullt å kjenne på innflytelsen man har i NAL-styret. Jeg har selv erfaring fra idealistisk aktivisme, men gjennom konkrete høringssvar og aktivt politikkarbeid får du en helt annen makt til å påvirke beslutningstagere.

– Hvilke erfaringer får man?

– Man blir god på tydeliggjøring av visjoner som favner bredt. NAL har et enormt mangfold. I et verv representerer man derfor veldig mange forskjellige stemmer som skal formuleres til et felles formål, som igjen skal formidles inn i arkitekturpolitikken. Det har vært veldig lærerikt, sier Bauer.

>
>
>