Line Oma blir generalsekretær i NLA

- Jeg føler meg virkelig hjemme i en medlems- og interesseorganisasjon som Norske landskapsarkitekters forening og gleder meg til å komme i gang, sier Oma.

- Jeg føler meg virkelig hjemme i en medlems- og interesseorganisasjon som Norske landskapsarkitekters forening og gleder meg til å komme i gang, sier Oma.

Line Oma

Line Oma kommer til jobben som generalsekretær i Norske landskapsarkitekters forening fra Oslo bystyre hvor hun representerer Arbeiderpartiet.

Foto: Sturlason
>

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) har ansatt ny generalsekretær, og valget har falt på Arbeiderpartiet-politiker Line Oma.

Oma er i dag heltidspolitiker og Arbeiderpartiets talsperson for byutvikling i Oslo bystyre. Hun er utdannet samfunnsgeograf og har tidligere jobbet som rådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det har vært et privilegium å sitte i Oslo bystyre de siste fire årene og som leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo før det. Nå gleder jeg meg til å ta plass på andre siden av bordet og samtidig beholde mitt engasjement for blant annet by- og stedsutvikling og folkehelse, sier Line Oma i en pressemelding.

NLA melder om en grundig rekrutteringsprosess, der styret har lagt vekt på både organisasjonsarbeidet som kreves i en medlemsorganisasjon som NLA, samtidig som arbeidet med faglig utvikling av politikk og deltakelse i samfunnsdebatten, har vært viktige premisser.

>

– Vi er veldig glade for at en så dyktig og engasjert person som Line, skal lede NLAs arbeid. Hun har en spennende bakgrunn og erfaring som blir viktig for en organisasjon som NLA framover, sier president i NLA, Pål Dixon Sandberg i pressemeldingen.

NLA vedtok i år en ambisiøs strategi for de neste årene, og landskapsarkitektenes rolle er mer relevant enn noensinne, skriver de.

– Morgendagens grønne løsninger krever at landskapsarkitektene blir tatt med på råd fra tidlig fase i all fysisk planlegging, og at kompetansen styrkes i alle forvaltningsnivå for å lykkes, forteller Oma, som tiltrer i oktober i en overlapp med sittende generalsekretær Marit Hovi.

Anne-Kari Hetterud er ansatt som fagrådgiver i nyopprettet stilling i Norske landskapsarkitekters forening.

Foto: Privat

Får fagrådgiver med på laget

NLA styrker sekretariatet også, med en ny fagrådgiverstilling i 50 prosent. Line Oma får med seg den erfarne landskapsarkitekten Anne-Kari Hetterud i det videre arbeidet. Hetterud har erfaring fra flere private kontorer som Rambøll og Asplan Viak i tillegg til å ha jobbet i både Vestfold fylkeskommune og Oslo kommune. Hun kommer til å kombinere stillingen i NLA med arbeid i eget firma Gode uterom og med studier ved AHO, der hun gjennomfører en mastergrad i urbanisme. Hetterud har oppstart som fagrådgiver 7. august.

– Dette er et spennende tidspunkt for organisasjonen vår. Med denne kompetansen og nye kollegaer med på laget, er jeg overbevist om at NLA kommer til å styrke landskapsarkitektenes rolle i samfunnsutviklingen framover, sier NLA-president Sandberg i pressemeldingen.

>
>
>