NAL nedbemanner

NAL kutter fire stillinger på grunn av pandemien. – 2020 har vært et tøft år for organisasjonen, sier generalsekretær Kari Bucher. 

NAL kutter fire stillinger på grunn av pandemien. – 2020 har vært et tøft år for organisasjonen, sier generalsekretær Kari Bucher. 

Portrett av Kari Bucher, generalsekretær i Norske Arkitekters Landsforbund

Kari Bucher, generalsekretær i Norske Arkitekters Landsforbund, forklarer hvorfor organisasjonen har valgt å si opp fire ansatte.

Foto: Ingebjørg semb
>

Mandag denne uken ble det kjent at NAL sier opp fire ansatte. Kari Bucher, generalsekretær i NAL, forklarer at oppsigelser var nødvendig for å sikre økonomien til forbundet. 

– Nedbemanningen skyldes blant annet det store inntektstapet vi fikk som følge av at nesten hele kursprogrammet for våren måtte avlyses. I tillegg fikk vi store tap i annonsesalg; det var ingen som skulle avertere ledige stillinger etter 12. mars. For å sikre situasjonen fremover, valgte vi å nedbemanne stillinger som i minst grad genererer inntekter inn til NAL, sier Bucher. 

Mindre muskler

NAL har slitt med virkningene av koronapandemien og den sosiale nedstengningen. Inntektstapet i 2020 var på hele ni millioner kroner, og kommer blant annet av at kursvirksomhet og annonser utgjør store deler av NALs inntekter. 

– Hvordan vil oppsigelsene prege NALs virke? 

– Det er veldig vanskelig å miste gode ansatte som har vært i NAL lenge, og vi vil merke at vi har mindre muskler i en periode. Noen administrative oppgaver vil imidlertid bortfalle, og noen endres som følge av effektivisering og digitalisering som vi var i gang med før pandemien inntraff.  

Krisepakker hjalp ikke

Bucher forklarer at det dessverre ikke var mulig å finne andre løsninger i den økonomiske situasjonen NAL nå befinner seg i.

– Regjeringens mange krisepakker traff ikke virksomheter som NAL. Bortfallet av arbeidsgiveravgift var heller ikke nok til å redde inntektsbortfallet. 2020 har vært et tøft år for organisasjonen. 

– Hvordan har prosessen rundt oppsigelsene vært? 

– Ledergruppen og landsstyret har samarbeidet tett, vi har involvert tillitsvalgte og hatt hjelp av jurister til å følge alle prosedyrer, og vi har gjort det vi har kunnet for å holde de ansatte informert underveis. I sånne saker er det alltid ulike oppfatninger; de som blir oppsagt har selvsagt en annen oppfatning enn oss, men når situasjonen først ble som den ble, har vi gjort det vi har kunnet for å gjennomfør en ok prosess.

>
Portrett av Solveig Langvad, tillitsvalgt i NAL

Solveig Langvad, tillitsvalgt i NAL, sier det ikke var mulig å kjempe mot nedbemanningen i NAL. – Da ledelsen beskrev den økonomiske situasjonen, var det ikke mye vi kunne gjøre, sier hun.

– Vil bli savnet

Solveig Langvad, tillitsvalgt i NAL, sier det er forferdelig trist at kolleger som har vært ved Arkitektenes hus lenge, nå blir oppsagt. 

– Mange kommer til å savne dem som nå mister jobbene sine. At disse oppsigelsene kommer på slutten av et ekstremt turbulent år, med korona, hjemmekontor, permitteringsrunder og mange som har sagt opp selv, gjør det ekstra vanskelig, sier Langvad. 

– Har du som tillitsvalgt inntrykk av at dette skjer på grunn av økonomi eller ønske om omorganisering? 

– Det er helt klart at korona har satt NAL, som mange andre, i en dramatisk økonomisk situasjon. Vi har selvsagt forståelse for at ledelsen måtte gjøre noe. Samtidig vet vi jo at vi er en organisasjon som er midt oppe i store omorganiseringer, uavhengig av korona. 

Sto på krava

Langvad har deltatt i møter mellom oppsagte og ledelse, der den ansatte har ønsket det. Hun forteller at hun er imponert over hvordan de tar det. 

– De er naturlig nok frustrerte og fortvilte, men samtidig syns jeg de tar det beundringsverdig bra. 

– Har dere kjempet for å beholde disse stillingene? 

– Vi har absolutt stilt spørsmål om det ikke finnes andre tiltak som kan fungere, men da ledelsen beskrev den dramatiske økonomiske situasjonen, var det ikke så mye vi kunne gjøre. 

Ønsker flere tillitsvalgte

Langvad har vært tillitsvalgt alene store deler av sommeren og høsten. Det har ikke vært gunstig for de ansatte, forklarer hun. 

– Helt ærlig har kapasiteten på tillitsvalgttilbudet ikke vært god nok etter at min med-tillitsvalgte sluttet i sommer, og en ny med-tillitsvalgt sluttet før jul. Jeg har forsøkt å gjøre det jeg kan, men i et år som 2020 skulle vi vært flere personer. 

– Hvordan har ledelsen oppført seg i prosessen rundt nedbemanning? 

– De har forholdt seg til regelverket. Vi tillitsvalgte har også hatt hjelp av Afag for å forsikre oss om at alt skjer innenfor arbeidsmiljøloven. 

>
>
>