NAL utvider medlemskriterier

Under sitt representantskapsmøte vedtok Norske arkitekters landsforbund en endring i opptakskriterier som gjør at landskapsarkitekter og byplanleggere kan bli medlemmer av organisasjonen.

Under sitt representantskapsmøte vedtok Norske arkitekters landsforbund en endring i opptakskriterier som gjør at landskapsarkitekter og byplanleggere kan bli medlemmer av organisasjonen.

Torsdag og fredag var RS, landsstyret og NALs administrasjon samlet i Josefines gate for representantskapsmøte. Foto: Børge Sildnes

>

Fredag var det duket for representantskapsmøte i Norske arkitekters landsforbund (NAL), og blant beslutningene vedtok RS å utvide kriteriene for medlemskap i forbundet til å også omfatte de som har bachelor eller grunnutdanning i arkitektur med master i landskapsarkitektur eller byplanlegging.

Den forberedende diskusjonen under lokalforeningsmøtet dagen før gikk rett inn i det prinsipielle: Ønsker man å åpne opp eller ikke?

– Bakgrunnen for å ville utvide kriteriene er at vi ser at faget utvider seg og det oppstår nye utdanninger som er relevante for NAL, sa NALs president Adnan Haramabasic torsdag.

Til grunn for diskusjonen ligger også et RS-vedtak fra september 2021 om at NAL på prinsipielt grunnlag skal utvide medlemsgrunnlaget.

Forenklet saksbehandling

– Per i dag er det mulig for dem som har andre relevante utdanninger enn master i arkitektur å søke om å bli medlem i NAL gjennom særskilt opptak, forklarte generalsekretær Kari Bucher.

Ved å vedta utvidelsen i kriteriene vil man kunne gjøre det enklere for disse å bli medlem, i stedet for at de er del av en mer omstendelig saksbehandling som gjennomføres én gang i året. NAL ønsker å forenkle prosessen.

– Vi tror ikke dette vil føre til en enorm tilstrømming av medlemmer, men det er en måte for oss å henge med i tiden på, sa Harambasic.

>

NALs president Adnan Harambasic ledet diskusjonen om medlemsgrunnlag i Arkitektenes hus i Oslo. Foto: Børge Sildnes

Ikke reklamere

Flere lokalforeninger stilte seg spørrende til hvorfor akkurat disse to utdanningene var valgt.

– Her nevnes to konkrete studier, men det er flere andre som ikke blir nevnt som kanskje er relevante? spurte Thea Andreassen fra Trondhjem arkitektforening (TAF), som foreslo å ta en runde hos utdanningsinstitusjonene for å få innspill på hvilke mastere som bør vurderes.

Studentrepresentant Guro Laa fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) mente forslaget burde vedtas som en begynnelse, og at man kunne jobbe videre derfra for å potensielt inkludere flere.

Flere i salen ønsket også at det ble inngått dialog med Norske landskapsarkitekters forening (NLA) om at man ønsker å slippe til landskapsarkitekter, noe NAL lovet å gjøre.

– Vi skal ikke reklamere for NAL hos landskapsarkitektene, men vi ser at det finnes søkere til NAL med master i landskapsarkitektur i dag, så vi vil gjøre det enklere for dem å velge selv hvilken organisasjon de vil tilhøre, sa Harambasic.

– Vi kan bevare den faglige tyngden som MNAL representerer ved å åpne litt, mente president Harambasic. Foto: Børge Sildnes

Vil MNAL svekkes?

Fra salen ble det stilt spørsmål om hvorvidt en åpning for nye medlemmer på sikt kunne føre til en svekkelse av MNAL-tittelen.

– Vi kan bevare den faglige tyngden som MNAL representerer ved å åpne litt, mente Harambasic.

Oslo arkitektforening (OAF) var blant de skeptiske.

– Øker det faktisk NALs påvirkningskraft å få flere av disse medlemmene inn? Flertallet hos oss er litt konservativt innstilt til det. Tittelen MNAL betyr mye for de som er medlemmer, og det må man ta høyde for. Blir det like attraktivt videre å være medlem, spurte OAF-leder Siri Jæger Brudvik, som fikk følge av Østfold arkitektforening:

– Skal vi være et stort forbund eller skal det være vekt på den faglige integriteten til de som faktisk er medlem? Hva er viktigst? Vi er allerede på vei inn i en bane hvor vi kanskje svekker synet på vår kompetanse, sa ØAFs leder Gjermund Wibe.

Studentrepresentant Karin Raniay fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS) var uenig.

– Jeg tror ikke det vil svekke integriteten og kompetansen for nåværende medlemmer. De det gjelder ville antakelig uansett blitt medlemmer av NAL, men behandlingen av det blir enklere, sa Raniay.

– Vi kan ikke stille oss bak vedtaket sånn som det står nå, men vi ser at det er mange som er positive, sa Brudvik fra OAF.

Ferdig vedtak

Fredag formiddag ble det vedtatt å godkjenne foreslåtte endringer i NALs vedtekter, som nå åpner for at søkere med tre års grunnutdanning/bachelor i arkitektur og master i landskapsarkitektur eller byplanlegging kan bli medlemmer av NAL.

Videre heter det at landsstyret kvalitetssikrer arbeidet, og at sekretariatet bistår i prosessen og tar formell kontakt med NLA.

>
>
>