Ny leder i OAF

Oda Ellensdatter Solberg i Natural State er valgt til ny leder i Oslo arkitektforening. 

Oda Ellensdatter Solberg i Natural State er valgt til ny leder i Oslo arkitektforening. 

Bilde av Oda - ny leder i OAF

Oda Ellensdatter Solberg tiltrer ledervervet i OAF fra 1. juli.

Foto: Oslo arkitektforening
>

På Oslo arkitektforenings generalforsamling i april ble Oda Ellensdatter Solberg valgt til ny leder for den 117-årige organisasjonen. Ellensdatter Solberg er arkitekt, utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og har vært styremedlem i OAF i ett år.

– Oda Ellensdatter Solberg har et stort faglig engasjement, spesielt for by- og boligutvikling med deltakende prosesser og andre boformer. Sammen med Arild Eriksen, i Fragment arkitekter, har hun blant annet startet Foreningen for byggfellesskap, som skal jobbe for flere boliger utviklet av beboerne selv, forteller avtroppende OAF-leder, Siri Jæger Brudvik, i en uttalelse. 

>

Fra Natural State

Solberg har variert erfaring som arkitekt. I tillegg til mer tradisjonelle arkitektoppgaver har hun blant annet erfaring med prosjekt- og prosessledelse og medvirkningsprosesser fra Eriksen Skajaa. Hun var prosjektleder for Nye boligkvaliteter i Oslo kommune og har jobbet med verdibasert strategi og stedsutvikling i firmaet Natural State. Hun vil fremdeles jobbe i Natural State. Stillingen som OAF-leder er en femti prosent stilling. 

En viktig del av arbeidet i neste periode blir å fortsette med å utvikle OAF som faglig og sosial møteplass, samt å lande beslutningene knyttet til fremtiden til Arkitektenes hus i Josefines gate. Dette eies av både Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. – Etter ett år i styret er jeg blitt engasjert på OAF sin vegne, både til å fortsette den positive økningen av aktivisering av faglig innhold i Arkitektenes Hus, og særlig i å fortsette å drive utviklingsprosessen av selve eiendommen videre, sier Ellensdatter Solberg i en uttalelse. 

Lederskiftet i lokalforeningen skjer fra 1. juli 2023.

>
>
>