Oppussing vedtatt

Etter et ekstraordinært RS-møte er NAL og OAF omsider enig om å rehabilitere Arkitektenes hus. – En viktig milepæl, sier NAL-president Adnan Harambasic.

Etter et ekstraordinært RS-møte er NAL og OAF omsider enig om å rehabilitere Arkitektenes hus. – En viktig milepæl, sier NAL-president Adnan Harambasic.

Svart-hvitt-foto av Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo, utvendig.

Arkitektenes hus i Josefines gate 32 og 34. OAF og NAL er nå enige om å gå videre med rehabilitering av huset.

Foto: Norske arkitekters landsforbund
>

Tirsdag møttes Representantskapet(RS) i Norske arkitekters landsforbund(NAL). Dette er NALs øverste organ, og delegatene er lederne i organisasjonens lokalforeninger. Det digitale møtet var ekstraordinært. Et enstemmig representantskap vedtok endelig å gå videre med planer om rehabilitering av Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo.

NAL og Oslo Arkitektforening (OAF) igangsetter nå arbeidet med utvikling av Josefines gate 32 og 34 gjennom første planleggingsfase, heter det i vedtaket. Byggeprosjektet tar utgangspunkt i omfang som skissert i «Arkitekturens hage»-alternativet fra mulighetsstudien Transborder Studio gjorde for OAF i 2021.

Trinnvis gjennomføring

Prosjektet deles inn i flere byggefaser, med sikte på en trinnvis gjennomføring. Omfanget av byggeprosjektet forutsettes tilpasset huseiernes økonomiske kapasitet, en moderat økonomisk risiko og med utgangspunkt i foreløpig økonomisk vurdering utført av Saja Eiendom og på bestilling av selskapet som drifter eiendommen, Arkitektenes Hus Eiendom AS.

Første planleggingsfase skal inneholde forslag til gjennomføringsmodell, fremdriftsplan og økonomiske rammer for et trinnvis byggeprosjekt. Arbeidet skal gjennomføres og finansieres gjennom eiendomsselskapet innen januar 2024.

Sak for endelig beslutning om igangsetting av byggeprosjektet forelegges ekstraordinært RS i januar 2024.

>
Arkitektenes hus med mennesker i gaten utenfor som mingler og lignende. Illustrasjon.

Illustrasjon fra mulighetsstudien til Transborder Studio, som viser hvordan Josefines gate 34 og 32 kan transformeres for mer utadrettet virksomhet. Studien ble utført på oppdrag fra OAF.

Foto: Transborder Studio

– Viktig milepæl

Fremtiden til Arkitektens hus har lenge vært uklar. Bygningene eies av NAL og OAF. NAL inngikk høsten 2020 en intensjonsavtale med Grønn Byggallianse og Futurebuilt om å flytte sammen i det som omtales som et «Bærekraftshus», muligens i det gamle kaffebygget på Filipstad bak Aker Brygge.

Dette fikk igjen OAF til å igangsatte en mulighetsstudie for Josefines gate. Studien skulle vise hvordan eiendommen kan åpnes opp for offentligheten som et «Arkitekturens hus; en uavhengig, revitalisert og ambisiøs nasjonal arkitekturarena innenfor en bærekraftig økonomisk ramme».

Det er et av scenariene fra mulighetsstudien som nå skal utforskes videre.

– Dette er en viktig milepæl. Dette er startskuddet for utviklingsprosjektet for Josefines gate, sa NAL-president Adnan Harambasic, og understreket at vedtaket kun omfatter planlegging, og at den endelige investeringsbeslutningen vil bli forelagt representantskapet i januar 2024.

Portrett

– Vårt eierskap i Josefines gate er ikke nødvendigvis avhengig av hvor Arkitekturens hus ligger, sa NAL-president Adnan Harambasic.

Foto: NAL
Portrett av Siri Jæger Brudvik.

– Vi skal nå inn i en mer målrettet fase, og må lage noen gode rammer for Arkitektenes hus og jobbe ut fra, sa OAF-leder Siri Jæger Brudvik under tirsdagens RS-møte.

Foto: Mad arkitekter

Ikke avklart om NAL vil bli

– I stedet for å fokusere på de tingene vi ikke er enig i, velger vi nå heller å fokusere på det vi har klart å enes om. Det er godt utgangspunkt for å sette i gang et prosjekt, sa Harambasic.

Nå gjelder det å lage en god bestilling til Arkitektenes hus, sa OAF-leder Siri Jæger Brudvik.

– Vi skal nå inn i en mer målrettet fase, og må lage noen gode rammer for Arkitektenes hus og jobbe ut fra, sa Brudvik, som påpekte at det er et visst tidspress, med tanke på forfall på eiendommen.

Styret i NAL har ennå ikke landet på om de mener at Josefines gate er riktig sted for Arkitektenes hus i fremtiden, presiserte Harambasic, og påpekte at NAL og OAF har ulike behov. At eiendommen har behov for rehabilitering er de likevel enige om.

– Vårt eierskap i Josefines gate er ikke nødvendigvis avhengig av hvor Arkitekturens hus ligger. Det kan fortsatt være en fornuftig investering med tanke på økonomien, sa NAL-presidenten i møtet.

>
>
>