Regjeringen svarer på stipend-bekymring

Regjeringen lover at arkitektene vil ivaretas i en ny stipendordning for Statens kunstnerstipend. 

Regjeringen lover at arkitektene vil ivaretas i en ny stipendordning for Statens kunstnerstipend. 

Even Aleksander Hagen (Ap) er statsekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

Foto: Ilja C. Hendel/KUD
>

Tidligere denne uken kom Norske arkitekters landsforbund (NAL) med en bekymringsmelding. I et utspill i Arkitektur og et senere sendt innspillsbrev til regjeringen er de bekymret for en ny ordning rundt utdeling av Statens kunsterstipend til arkitekter.

I dag er det pris- og stipendkomiteen i NAL som deler ut stipendet til søkere i arkitekturfeltet, men her vil regjeringen samle ulike kategorier kunstnere i mer samlete komitér.

NAL frykter at dette vi gi mindre midler til arkitekturen og at det skal bli manglende arkitektfaglig kompetanse i den nye komitéstrukturen.

– Vi frykter at den arkitektrettede delen av kunstnerstipendene mer eller mindre blir borte. At de som ønsker å søke et stipend fra arkitekturen, må presses inn i boksen for billedkunst for å få tilgang til midler. Vi tenker at arkitektur ikke er hundre prosent kompatibelt med billedkunsten, sa Øyvind Beyer, leder for forbundets pris- og stipendkomité. 

>

Regjeringen vil forenkle

Beyer poengterte til Arkitektur at arbeidet som gjøres fra NALs side rundt utdeling av stipender er drevet på dugnad – altså det er ingen økonomisk innsparing i å overføre dette fra NAL til en mer samlet komité.

Nå svarer regjeringen med Even Aleksander Hagen (Ap), statsekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

– I arbeidet med kunstnermeldingen fikk vi innspill om å se nærmere på de såkalte randsonegruppene – arkitekter, interiørarkitekter, journalister og teatermedarbeidere – sitt virke opp mot formålet til Statens kunstnerstipend. Tallet på søkere og kvoter til arkitekter har vært få over tid, og disse har også søkt andre kunstnergrupper som billedkunstnere, scenografer og kunsthåndverkere, sier Hagen. 

Han påpeker at det i dag er 23 stipendkomiteer i Statens kunstnerstipend, og at regjeringen mener tiden nå er moden for å forenkle denne strukturen.

– Det vil en reduksjon i antall stipendkomiteer bidra til. Samtidig vil vi fortsette å ivareta arkitekter som har et klart kunstnerisk prosjekt i stipendkomiteen for andre kunstnergrupper og i andre relevante komiteer.

– Best mulig avvikling

– NAL er også bekymret for at en samlet komité vil kunne gi færre stipendmidler til arkitektene – et fagfelt som av ulike grunner krever nye kunstneriske svar på alt fra klima- og miljøkrise til tilpasning til en ny teknologisk utvikling. Hva tenker ministeren om denne frykten?

– Dersom forslaget går igjennom i Stortinget vil «Utvalget for statens kunstnerstipend» få i oppdrag å gjennomføre avviklingen av denne stipendkomiteen på best mulig måte. Vi er trygge på at utvalget vil sikre at arkitekter med kunstneriske prosjekter vil få en grundig faglig behandling i andre komiteer ved en eventuell avvikling, sier Hagen.

Lover god løsning for arkitektene

– NAL mener det også kan ende opp med mindre eller ingen arkitektkompetanse i en ny samlet komité. Hvordan tenker regjeringen at den arkitektfaglige kompetansen skal sikres i en eventuelt samlet komité?

– Vi kommer til å be «Utvalget for statens kunstnerstipend» om å se på denne problemstillingen, og legge frem en god løsning for arkitektene. Det er ikke slik at søknader fra arkitekter, interiørarkitekter, journalister og teatermedarbeidere skal vurderes i en ny komité. Men utvalget bør sikre at stipendkomiteen for andre kunstnergrupper har kompetanse til å vurdere søknader fra arkitekter med kunstneriske prosjekter.

>
>
>