Sveriges Arkitekter kutter

Sveriges Arkitekter kutter ned ni funksjoner etter et tøft korona-år. – Pandemien har gjort økonomien påtagelig mer sårbar, sier forbundsdirektør Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter kutter ned ni funksjoner etter et tøft korona-år. – Pandemien har gjort økonomien påtagelig mer sårbar, sier forbundsdirektør Tobias Olsson.

Portrett av Tobias Olsson, forbundsdirektør i Sveriges Arkitekter

Tobias Olsson er forbundsdirektør i Sveriges Arkitekter, og har dårlige nyheter til den svenske arkitektstanden.

Foto: Henric Lindsten/Arkitekten
>

De ni nedskjæringene berører først og fremst datterselskapet Arkitektur förlag, redaksjonen for medlemstidskriftet Arkitekten, men også kontorfunksjoner innen økonomi, i tillitsvalgtstøtten og i lokale aktiviteter i Skåne-regionen, skriver forbundets eget nettsted, arkitekten.se.

- Pandemien har gjort økonomien vår mer sårbar, og det er stor usikkerhet om hvordan utviklingen vil bli. Økt arbeidsledighet betyr økte kostnader for medlemmenes inntektsforsikring, samtidig som viktig inntekt har falt drastisk. Mest synlig er annonseinntektene, som har gått ned med en tredjedel, sier Tobias Olsson, som denne måneden presenterer forslaget om en ny organisasjon for svenske arkitekter.

Drastisk

Forbundet har gått med økonomisk underskudd i flere år, men har tidligere ansett underskuddet som håndterbart og har samtidig hatt en vekst i medlemmer på 38 prosent.

Etter pandemien blir det mer drastiske tiltak enn forventet, forteller Olsson til Arkitekten.

>
En gul gammel kasernebygning med persienner nede

Sveriges Arkitekters kansli ligger i en kasernebygning på Östermalm i Stockholm, tegnet av Fredrik Blom.

Foto: Ida Flygare/Arkitekten

Minus seks milllioner

I Sverige har de to fagbladene til forbundet vært underlagt ulike strukturer. Nå skal aksjeselskapet Arkitektur förlag, som har gitt ut magasinet Arkitektur, på ny bli en del av Sveriges Arkitekters organisasjon, som selv gir ut medlemsbladet Arkitekten. Forlaget har lenge vært plaget med økonomiske problemer og tiltaket er en måte å kunne beholde begge bladene på, forteller Olsson.

– Med synkende annonseinntekter hadde magasinene et underskudd på seks millioner kroner i 2020, og det holder ikke. Samtidig bryr vi oss om å opprettholde begge tidsskriftene, dyrke deres særpreg og opprettholde deres journalistiske integritet med sjefredaktørene som ansvarlige forlag. Vi reduserer antall sysselsatte journalister og ansetter frilansjournalister slik at avisene kan tilpasse seg annonseinntektene, forteller Tobias Olsson.

Ikke merkkbart

Sveriges Arkitekter håper medlemmene ikke vil merke kuttene.

– Forhåpentligvis vil det ikke føles så mye. Vi vil fortsette å arbeide i henhold til forretningsprogrammet som er bestemt av generalforsamlingen og styret, og ingen virksomhet vil opphøre. Men vi vil jobbe litt annerledes og litt mindre omfattende og prioritere enda hardere, sier Tobias Olsson til Arkitekten.

>
>
>