Veien til det hvite hus i Josefines gate

Går du med en NAL-president i magen – eller mener en bestemt arkitekt bør bli det? Da har du til påske med å nominere din presidentkandidat.

Går du med en NAL-president i magen – eller mener en bestemt arkitekt bør bli det? Da har du til påske med å nominere din presidentkandidat.

Svart-hvitt-foto av Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo, utvendig.

Arbeidet med Arkitektenes hus blir en viktig del av arbeidet til en ny president. 

Foto: Norske arkitekters landsforbund
>

Tiden går fort. Til høsten har dagens president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Adnan Harambasic, allerede sittet i presidentstolen i tre år. 

Under representantskapsmøtet i juni står derfor presidentembetet til valg, det samme gjør to styremedlemplasser. Nå ber valgkomiteen, på vegne av representantskapet (RS), om innspill til villige og mulige kandidater. 

– Vi vil gjerne ha forslag fra alle medlemmer, slik at hele NAL føler eierskap til prosessen. Det viktige er at kandidatene som foreslås kommer med en grundig begrunnelse for at nettopp denne kandidaten passer til presidentjobben, sier leder i valgkomiteen Marina Bauer.

>

President i krevende tider

Presidentjobben er en femti prosent stilling og presidenten fungerer som styreleder i NAL-hierarkiet. Styret skal helst ha en god bredde i geografi og kjønn og ha kjennskap til ulike deler av bransjen.

Presidenten skal helst ha en god blanding av egenskaper, forklarer Bauer, og ramser opp at hen skal være «løsningsorientert, tydelig, tillitsvekkende og strategisk kompetent», samt kjennskap til fagets utfordringer innen feltene privat praksis, offentlig forvaltning og politikk. 

– Man skal selvsagt ikke ha inngående kjennskap til alt, man jobber jo et team. Samtidig er krevende tider og da er det denne gangen enda viktigere enn før å få inn en president som engasjerer seg og som vet hvordan man driver påvirkningsarbeid.

Portrett av Marina Bauer, landsstyremedlem i NAL

Arkitekt Marina Bauer leder NALs søk etter ny president.

Foto: Privat

– Gøy med mange kandidater 

I tillegg er kontinuitet viktig, forklarer valgkomiteens leder. 

– Jeg husker den første setningen til dagens president, som handlet om at han først og fremst ville fortsette å bygge videre på det gode arbeidet som var gjort i organisasjonen. Det er viktig å ikke ha for stor utskifting og ønske for store omveltninger. 

– Hvis våre NAL-lesere plutselig får lyst på denne jobben eller sitter på en drømmekandidat – hva skal man da konkret gjøre? 

– Da må de skrive en epost til oss i valgkomiteen og huske å legge ved en god begrunnelse. Vi skal samle inn og sile innspillene basert på begrunnelsene og hva som er ønsket kompetanse. Det er derfor jeg understreker at forslagene må være velbegrunnede. Kandidatene må være oss i hende før påske. 

– Vil dere ha så mange kandidater som mulig? 

– Det er bare gøy hvis mange medlemmer engasjerer seg i dette. Mange kandidater vil være et luksusproblem. Jeg er ny i denne stillingen, men det har vært år hvor utfordringen har vært at det ikke har vært så mange kandidater å velge mellom. 

– Hvilken type kandidat vil du personlig være fornøyd med i presidentrollen? 

– En kandidat som skjønner hvor viktig det er å kjempe for faget vårt og arkitekturens viktighet i samfunnet. Det krever at man har en del erfaring, har evnen til å være tydelig og skjønner viktigheten av å kommunisere utad, men også til våre medlemmer.

Portrett

Kari Bucher er generalsekretær i NAL.

Foto: NAL

Nyskapende med stoisk ro

Kari Bucher, generalsekretær i NAL, har følgende tanker om hva som er en perfekt NAL-president.

– Kandidaten må selvfølgelig helst ha bra faglig oversikt og politisk innsikt. Det er også en person som kan ta henvendelser fra medlemmer med stoisk ro, være en god støtte for generalsekretær og resten av administrasjonen og være god på samarbeid, sier Bucher.

Også generalsekretæren understreker at de ønsker en president som først og fremst bygger videre på det bra som er gjort fra før i organisasjonen.

– Det gjøres mye bra arbeid i NAL, og det må gjerne være en person som ønsker å fortsette dette arbeidet.

– Dere drømmer ikke om en revolusjonær kandidat?

– Vi vil gjerne ha en som er nyskapende og initiativrik, men en ny president må ikke snuble inn i de gode prosessene som vi allerede er i gang med. 

– Hva er på NAL-agendaen i denne presidentperioden?

– Presidenten vil jobbe naturlig nok arbeide tett med et nytt Arkitektenes hus, siden konkurransen avgjøres før sommeren. Dette arbeidet er et stort løft for organisasjonen.

Det er tilslutt valgkomiteen som innstiller kandidat, deretter er det RS som velger kandidaten. I tillegg til president og to styremedlemmer står også to plasser i valgkomiteen og én plass i kontrollkomiteen til valg. Mulige kandidater, med begrunnelse, kan meldes direkte til valgkomiteen, som planlegger en annonse med stilling- og kontaktinformasjon.

>
>
>