Opprop for Byarkitekten

Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund med opprop og e-postkampanje for å bevare Byarkitekten i Bergen. – Banalt nok handler det om en satsing på arkitektur, eller ikke.

Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund med opprop og e-postkampanje for å bevare Byarkitekten i Bergen. – Banalt nok handler det om en satsing på arkitektur, eller ikke.

Byarkitekten i Bergen holder i dag til på hjørnet mellom Domkirkegaten og Østre Skostredet i Bergen sentrum. Nå frykter Bergens arkitekter for etatens fremtid. 

Foto: Byarkitekten i Bergen
>

Slik Bergen arkitektforening BAF og leder Morten Falbach forstår signaler fra det nye byrådet i Bergen og dens støttepartier, går Byarkitekten i Bergen en uviss fremtid i møte.

Sammen med Norske arkitekters landsforbund lanseres derfor et eget opprop og e-postkampanje rettet mot byrådets medlemmer. 

«Opprop for Byarkitekten i Bergen» har allerede snart 200 underskrifter, men målet er flere arkitekter og tegner seg på listen. 

– Det har blitt antydet at Byarkitekten enten skal legges ned eller omorganiseres. Vårt utgangspunkt er å vise at Byarkitekten grunnleggende har støtte i fagmiljøet og bør bevares og videreutvikles – ikke nedlegges, sier BAF-leder Morten Falbach til Arkitektur.

>

Arkitektur eller ikke arkitektur

I oppropsbrevet heter det blant annet at BAF og NAL «er svært bekymret for at Byarkitekten står overfor store nedskjæringer og i verste fall at satsingen på Byarkitekten avvikles i sin helhet». 

Byrådet i Bergen består i dag av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. I budsjettet for 2024 kommer det ikke frem om Byarkitekten fredet, legges ned eller omorganiseres. Det er likevel budsjettert inn betydelige uspesifiserte innsparinger. BAFs kampanje gjøres derfor som en forberedelse på eventuelle kamper som kommer til våren. 

– Bevaring av Byarkitekten handler om et ønske om at vi fortsatt skal ha et fagmiljø som setter arkitektur og de bygde miljøer på agendaen. Etaten er i dag blitt en viktig fagstemme fra kommunen inn i byutviklingsdebatten. Denne rollen mener jeg vi som fag må hegne om. 

– Hva er din oppfordring til alle som er glad i Byarkitekten? 

– Så lenge du mener at arkitektur er viktig for byutviklingen i Bergen og noe vi fortsatt bør satse på politisk, så mener jeg du må være med å signere på dette oppropet. Banalt nok handler det om en satsing på arkitektur, eller ikke. 

Portrett av Morten Falbach.

Morten Falbach, leder i Bergen arkitektforening (BAF), leder opprop og e-postkampanje for bevaring av Byarkitekten. 

Foto: Privat

Håper på fulle innbokser

I diskusjonen om Byarkitekt har det blant annet blitt diskutert om etaten bør være lagt inn under Plan- og bygningsetaten (PBE), og ikke være en frittstående etat som i dag. Oppropet handler imidlertid ikke om hvordan Byarkitekten skal organiseres, men kun om å understreke viktigheten av at etaten bevares – på en eller annen måte, forklarer BAF-lederen. 

– I utgangspunktet vil vi i BAF at Byarkitekten skal bevares som egen etat, og at vi tar fatt på evalueringen fra i sommer og ser hva som kan gjøres bedre. Men selve oppropet går ikke inn i hva en slik prosess skal ende opp med. 

– Dere har valgt både opprop og e-postaksjon. Hvorfor en dobbel kampanje? 

– Vi tror hvis innboksene til byrådene fylles opp av engasjerte arkitekter, så vil det ligge lenger frem i pannebrasken enn om vi kun levere en liste med navn på et opprop. Det viktigste er at folk signerer og deler oppropet, men vi tror det gir enda mer effekt å gjøre begge deler.

Tekst og link til selve oppropet, forslag til formuleringer i e-post til byrådet og byrådets adresser finnes her

>
>
>