Visualisering av et buddhistisk tempel med organiske former. Generert av kunstig intelligens.

Fem arkitekter om kunstig intelligens

Aktuelt / Tema

Publisert 25. mars 2024

Av Redaksjonen

Publisert 25. mars 2024

Den britiske designeren Tim Fu har spesialisert seg på kunstig intelligens. – Denne illustrasjonen vekker ingen positive følelser hos meg, mener arkitekt og partner Kurt Singstad i Mad arkitekter.

Illustrasjon: Tim Fu

Spennende, meningsløse eller «blomstrende fantasislott tilpasset Barbapappa»? Vi spurte et utvalg arkitekter om deres umiddelbare tanker rundt KI-generert arkitektur.

Av Redaksjonen

>

Hva er datamaskinenes plass i verdens mest menneskelige fag, spør vi i årets første utgave av Arkitektur. Den digitale arkitekturen er kommet for å bli, men bladets temadel handler ikke bare fjorårets KI-besettelse, men en bred forståelse av hvordan dette bare er enda en omdreining i en mangeårig utvikling.

Men digital arkitektur handler også i stor grad om hvordan vi opplever arkitekturen på våre skjermbrett, telefoner og dataskjermer. De daglige inntrykkene som fosser inn gjennom sosiale medier, generert av KI på en-to-tre.

Så hva synes vi egentlig om fantasihusene som maskinene tegner?

Er KI-arkitekturen spennende, et tveegget sverd, kitsch-illustrasjoner, meningsløs eller «blomstrende fantasislott tilpasset Barbapappa»?

>
Visualisering av sølvfargede pods i en åsside. Generert av kunstig intelligens.
Illustrasjon: Will Garner

Johanne Borthne, partner i Powerhouse Company

 

1. Hva tenker du om det du ser på dette bildet signert William Garner?

Det som slår meg med sånne illustrasjoner er at de ofte er fremtid og nostalgi, hånd i hånd.

Egentlig er de underlig kontekstløse, og kanskje det nostalgiske innslaget er der for å skape noe gjenkjennbart, det være seg om det er i det drømmende landskapet eller de utsmykkede utskjæringene på søyler og fasader.

Det blir ofte litt «glatt» og ensomt, jeg klarer ikke helt leve meg inn i det, og for min del mister jeg fort interessen, som jeg fort gjør når noe er for «perfekt».

Portrett foto i svart hvitt av Johanne Borthne.
Foto: Privat

2. Hva tenker du om KI og arkitektur generelt?

KI er jo mer enn bare genererte bilder om en tenkt fremtid – det er også verktøy som kan generere byplaner eller finne sammensetninger for leiligheter med fokus på høyest mulig salgbart areal. Selv Photoshop er så intelligent nå at du kan be om snø-bakgrunn, så får du det. Arbeidet kan bli enormt effektivt.

Jeg synes det er spennende, og vi ønsker å sette oss mest mulig inn i de mulighetene som finnes slik at vi kan utnytte det på riktig måte. Når jeg startet på studiet tegnet vi for hånd, og det sier seg selv at «kunstig intelligens» har redefinert og effektivisert måten vi jobber på. Likevel tror jeg KI er nettopp det navnet sier, altså kunstig. Det menneskelige aspektet som er en så viktig del av det vi driver med – det taktile, det emosjonelle, det empatiske, kort sagt den menneskelige opplevelsen av rom og materialer – vil fortsatt være en viktig del av vår jobb som ikke kan erstattes av et verktøy.

Visualisering som viser et bygg formet som en agurk. Generert av kunstig intelligens.
Illustrasjon: Hassan Ragab

Magne Wiggen, daglig leder i MMW arkitekter

 

1. Hva tenker du om det du ser på dette bildet signert Hassan Ragab?

Jeg blir umiddelbart glad og optimistisk på den nye arkitekturens vegne!

Portrett foto i svart hvitt av Magne Magler Wiggen.
Foto: Privat

2. Hva tenker du om KI og arkitektur generelt?

Igjen: KI gjør meg glad og optimistisk på ny arkitekturs vegne!

Men det er et tveegget sverd, dette verktøyet. Jeg er ganske sikker på at vi som arkitekter også vil oppleve å miste mange typer arbeid til «robotene». Siden den første store revisjonen av Plan- og bygningsloven kom i 1997 med påfølgende revisjoner av TEK, er vårt spillerom for nyutvikling stadig blitt begrenset. Preaksepterte løsninger, altså gamle løsninger, er løsningene lovverk, entreprenører og tiltakshavere jevnt over foretrekker. Dette så klart fordi det er mindre risiko knyttet til det å bare gjenta «suksess». Slike gjentagelser vil KI kunne gjøre med større suksess enn en vanlig arkitekt.

Visualisering av et buddhistisk tempel med organiske former. Generert av kunstig intelligens.
Illustrasjon: Tim Fu

Kurt Singstad, partner i Mad arkitekter

 

1. Hva tenker du om det du ser på dette bildet signert Tim Fu?

Denne illustrasjonen vekker ingen positive følelser hos meg. Et buddhistisk tempel – overdimensjonert, avsjelet og karikert, plassert oppå noe som minner om et stadion i «Zaha-stil» – viser i beste fall at KI-verktøyene er gode på denne type kitsch-illustrasjoner. Men jeg har både gjennom egne tester og tallrike eksempler sett hva som er mulig. Det som er både skremmende og imponerende, er at Midjourney og tilsvarende verktøy genererer tilsynelatende fotorealistiske visualiseringer av denne typen på få sekunder, og i løpet av noen minutter sitter man gjerne med et tosifret antall varianter hvorav mange holder godt «Instagram-nivå».

Illustrasjonen vi kommenterer her er ganske sikkert verken tilpasset et spesifikt program, en tomt eller andre rammer og forutsetninger. Likevel er det naturligvis tankevekkende at en så ung teknologi frembringer slike resultater.

Portrett foto av Kurt Singstad i svart hvitt.
Foto: Kjersti Hembre

2. Hva tenker du om KI og arkitektur generelt?

Det er ikke vanskelig å se konturene av nye verktøy som vil forandre arkitekters hverdag om ikke så lang tid. KI vil kanskje først og fremst egne seg for raskt å visualisere ideer i ulike faser, drøfte formvalg og alternativer. Etter hvert vil verktøyene erstatte visualiseringsverktøy og prosessene vi benytter for å produsere dette i dag. Arkitektfaget handler som kjent om mer enn visuell karakter og arkitektonisk uttrykk.

Jeg er likevel ikke i tvil om at med den økende interesse vi ser for arkitektur og visuell karakter, vil disse verktøyene kunne skape konkurranse om arkitektens eierskap til den kreative prosessen. Jeg tror det tar litt tid før KI-verktøyene er til hjelp for å forstå lokale problemstillinger og prosjekt- og stedsspesifikke rammer, eller funksjons- og bruksbehov. For ikke å snakke om arkitektens sentrale rolle i prosessen, med vekt på produksjon, samhandling, koordinering og kommunikasjon – her ser jeg ikke at KI bidrar med noe foreløpig.

Visualisering av et organisk formet bygg i tåke. Generert av kunstig intelligens.
Illustrasjon: Shail Patel

Espen Heggertveit, partner i SPEED Architects

 

1. Hva tenker du om det du ser på dette bildet signert Shail Patel?

God arkitektur skal vekke begeistring, og selv om ideen om en slags möbiusskulptur gjør det, vekker dette bildet snarere ubehag hos meg. Dette er pent illustrert, men bygningen har så mange glitches at jeg må anstrenge meg for å titte på den — dette er dypt inni The Uncanny Valley. Jeg ønsker å ta det jeg ser på alvor, men denne klumpen gir ingen mening. Arkitektur henger ikke alltid helt på greip, men den vil gjerne noe. Den må være satt sammen på et vis, eller i det minste vise ett eller annet i en lesbar sammenheng, som resultat av en genuin tanke. Det er kanskje nettopp det som mangler her?

Portrett foto i svart hvitt av Espen Heggertveit
Foto: Privat

2. Hva tenker du om KI og arkitektur generelt?

Arkitektur er nå en gang også en fysisk realitet, men den vil alltid ha sitt opphav i det tenkte. Jeg tror vi vil dra nytte av kunstig intelligens der vi mener å trenge den. Jeg håper det for meg betyr at jeg etter hvert slipper å bruke ressurser på rendering. Eirik Stokke og jeg etablerte kontoret SPEED som et direkte resultat av utforskertrangen vi fikk utløp for i studietiden: vi eksperimenterte da, som nå, med arkitektur i grensesnittet data-generert og fysisk format. Begge var likevel enige om å ikke bruke tid på kunsten det er å rendere, det måtte jo gå av seg selv på et tidspunkt. Muligens var det derfor vi landet på akronymet SPEED, en sammenstilling av verktøyene vi behersket: snitt, plan, elevasjon, ekstrudering og diagram, men som har vist seg vanskelig å formidle for legfolk. Og hurra! Mat inn skissen, så kan du nå KI-generere det (litt for) utroligste. Det samme må også sies om tekst. Jeg synes enn så lenge det er betydelig enklere å rendere enn å beherske KI-generatorene, men jeg er forsiktig håpefull om at vi snart skal klare å temme beistet.

Visualisering av et rom med to store sofaer, organiske former og blomster. Generert av kunstig intelligens.
Illustrasjon: Carlos Bannon

Ellen Ledsten. partner i Ledsten arkitektur

1. Hva tenker du om det du ser på dette bildet signert Carlos Bannon?

Det er mye rart der ute på nettet og bildet dere har valgt ut inngår i den kategorien. Noen, i dette tilfellet en arkitekt ved navn Carlos Bannon, har matet en KI med for eksempel et ønske om: «Blomstrende fantasislott tilpasset Barbapappa» – og resultatet blir noe jeg håper ingen vil finne på å bygge. Mange av de andre KI-bildene han har generert er langt mer poetiske, men ingen av dem er særlig byggbare eller realistiske i en verden der kostnader og gjenbruk får mer og mer fokus. For meg blir dette bildet helt utopisk og litt tåpelig, som om vi skulle bygget etter de fantasifulle illustrasjonene til Salvador Dalí. Jeg tror ikke dette eksempelet har særlig relevans i forhold til hvordan vi vil benytte KI som hjelpemiddel i arkitekturfaget i fremtiden.

Portrett i svart hvitt av Ellen Ledsten. Foto.
Foto: Privat

2. Hva tenker du om KI og arkitektur generelt?

På mine spørsmål til Open AI får jeg følgende svar:

Relevans for arkitekturprofesjonen:

Integreringen av kunstig intelligens har stor relevans for arkitektur, da det gir arkitekter kraftige verktøy for å forbedre designprosessen, effektivitet og kreativitet. KI kan analysere store datasett for å gi verdifulle innsikt, optimalisere design for energieffektivitet og bistå i komplekse beregninger. KI-drevne designverktøy kan også hjelpe arkitekter med å utforske innovative ideer ved å generere og evaluere designalternativer raskt. Dette akselererer ikke bare designfasen, men gir også arkitekter mer tid til kreative aspekter av arbeidet sitt.

Effektiv bruk av KI av arkitekter:

Arkitekter kan dra nytte av KI på flere måter for å effektivisere arbeidet sitt. En sentral anvendelse er designoptimalisering. KI-algoritmer kan analysere historiske data om bygningsytelse, lokale klimaforhold og materialegenskaper for å foreslå designendringer som forbedrer energieffektiviteten. KI kan også lette generativ design, ved å hjelpe arkitekter med raskt å generere og evaluere designalternativer basert på spesifikke parametere. Videre kan KI-drevne prosjektstyringsverktøy forbedre arbeidsflyteffektiviteten ved å automatisere rutineoppgaver, slik at arkitekter får mer tid til innovativ tenkning og designforbedring.

Vi må naturlig nok tenke i helt nye baner og tilegne oss denne nye måten å jobbe på, men når sjokket har lagt seg, ser vi kanskje at det bare er et nytt og veldig avansert teknisk hjelpemiddel i en krevende arkitekthverdag.

>
>
>